Informacje PKW - KLIKNIJ W OBRAZEK

 


Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2020-03-26 12:28:11 | Data modyfikacji: 2020-03-26 12:33:50.
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych

Formularz zgłoszenia wyborcy do OKW

 Informacja dot. zgłaszania kandydatów OKW.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-03-30 13:01:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o numerach
oraz granicach obwodów głosowania
 OBWIESZCZENIE obwody.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-09 14:17:35.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 14 kwietnia 2020 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Korytnica obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:


                                                                                                    § 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Korytnicy do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 9,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 5,
- Nr 4, w liczbie 7,
- Nr 5, w liczbie 5.


                                                                                                   § 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Korytnicy.


                                                                                                   § 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


                                                                                                                      Komisarz Wyborczy w Siedlcach II
                                                                                                                           /-/ Konrad Mielcarek

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-15 08:26:05.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
RP, w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja
2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-16 11:01:56 | Data modyfikacji: 2020-04-16 13:53:16.
INFORMACJA: Wyborcy mogą się zgłaszać do pracy
w obwodowych komisjach wyborczych jako
uzupełnienie Komisarza Wyborczego.
 zgłoszenie wyborcy.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:08:39.
Zarządzenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wyznaczenia na terenie Gminy Korytnica miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych
 zarządzenie 135 20.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-20 08:08:16.
Postanowienie Nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w
Siedlcach II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Postanowienie_komisarza II_o_ObKW.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-21 08:28:49 | Data modyfikacji: 2020-04-21 08:32:14.
Data wprowadzenia: 2020-04-21 08:28:49
Data modyfikacji: 2020-04-21 08:32:14
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk