Karta typu A:
  - Wnioski o wydanie decyzji
  - Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
  - Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430&type=A

Karta typu B:
  - Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430&type=B

Karta typu C:
  - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430&type=C

Karta typu D:
  - Polityki, strategie, plany lub programy
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430&type=D

Karta typu E:
  - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  - Analizy porealizacyjne
  - Przeglądy ekologiczne
  - Raporty o bezpieczeństwie
  - Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
  - Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  - Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430&type=E

Karta typu F:
  - Prognozy oddziaływania na środowisko
  - Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
  - Opracowania ekofizjograficzne
  - Rejestry substancji niebezpiecznych
  - Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
  - Rejestry poważnych awarii
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430&type=F

Karta typu G:
  - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430&type=G

Karta typu H:
  - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430&type=H

Karta typu I:
  - Inne dokumenty
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430&type=I

Wyszukiwanie kart w Wykazie:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=113430


Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-17 10:37:22 | Data modyfikacji: 2012-07-17 10:49:10.
Data wprowadzenia: 2012-07-17 10:37:22
Data modyfikacji: 2012-07-17 10:49:10
Opublikowane przez: