Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica
w 2023 roku

Ogłoszenie o konkursie ofert

zał. nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert - wyposażenie gabinetu

zał. nr 2 do konkursu ofert - wzór umowy

zał. nr 1 do umowy - rozliczenie zbiorcze

zał. nr 2 do umowy - rozliczenie pacjenta

zał. nr 3 do umowy - klauzula RODO dla pracowników

zał. nr 4 do umowy - wyposażenie gabinetu

zał. nr 5 do umowy - klauzula informacyjna dla reprezentantów spółek

zał. nr 3 do ogłoszenia - formularz oferty

Klauzula informacyjna RODO - postępowanie w konkursie ofert

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Rozpatrzenie ofert konkursowych

 .Zarządzenie Konkurs Ofert 2022.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:17:30 | Data modyfikacji: 2022-11-14 14:29:31.
Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica
w 2022 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

ogłoszenie o konkursie

zał. nr 1 do ogłoszenia

zał. nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

zał. nr 1 do umowy

zał. nr 2 do umowy

zał. nr 3 do umowy

zał. nr 4 do umowy

formularz oferty

klauzula informacyjna postępowanie w konkursie ofert

klauzula informacyjna dla reprezentantów

Rozpatrzenie ofert konkursowych

 Komisja Konkursowa..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:05:11.
Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica
w 2021 roku

Wzór umowy

Zał. 1 do umowy rozliczenie zbiorcze

Zał. 2 do umowy rozliczenie pacjenta

Zał. 3 klauzula informacyjna dla pracowników, pełnomocników

Formularz oferty

Klauzula RODO - postępowanie w konkursie ofert

Klauzula informacyjna dla reprezentantów spółek

Komisja Konkursowa

Zarządzenie Wójta Gminy - Konkurs ofert

Rozpatrzenie ofert konkursowych

 Ogłoszenie o konkursie ofert.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-17 13:12:44 | Data modyfikacji: 2020-11-17 13:22:06.
Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, finansowanych z
budżetu Gminy Korytnica - 2020 rok

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy rozliczenie zbiorcze

Załącznik nr 2 do umowy rozliczenie pacjenta

Formularz oferty

Klauzula informacyjna

Regulamin Komisji Konkursowej

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-25 14:31:53.
Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica finansowanych z
budżetu Gminy Korytnica

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Zarządzenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu

 Zarządzenie - konkurs ofert.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:33:28 | Data modyfikacji: 2019-05-17 15:14:13.
Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:33:28
Data modyfikacji: 2019-05-17 15:14:13
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk