Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

14.2022

               
Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  1.2019 Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w urządzie procedur związanych
z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczy płatności bezgotówkowej
14.10.2019 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   1.2019
 2.  Renata Sutor  2.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  29.11.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania

W zakresie pkt. 2-11 petycja przekazana do Sejmu RP
i Senatu RP

2.2019

3. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  3.2019 Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w urządzie procedur związanych
z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczy płatności bezgotówkowej
17.12.2019 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    3.2019
4. Koalicja Polska Wolna od 5G 4_2020 Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 23.03.2020r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania   4.2020
5.

Renata Sutor

 

5.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 31.05.2020r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  5.2020
6.

Arkadiusz Niuk

6.2020 Petycja w sprawie prawa do równego traktowania mieszkańców przez władze publiczne 11.12.2020 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  6.2020
7.  Teresa Garland 7.2020 Petycja w sprawie o uchwalenie w trybie pilnym uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium tutejszej gminy.  21.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  7.2020
 8.  Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO  8.2021

Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce

 
 05.01.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  8.2021
9. Teresa Garland

9.2021

9.1.2021

Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego

24.02.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  9.2021
10. Teresa Garland  10.2021

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

04.03.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  10.2021
11.   11.2021

Petycja o dobro wspólnoty, o zdrowie i edukację społeczeństwa, wspólnot, społeczności lokalnej

25.03.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  11.2021
12. Fundacja im. Nikoli Tesli

12.2021

12.1.2021

Petycja w sprawie zwołania Nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych.

22.12.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  12.2.2021
13. Patryk Janusz Król

13.2022

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

31.07.2022 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  13.1.2022
14. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

14.2022

Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

17.08.2022 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   14.1.2022
15. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

15.2022

Petycja w sprawie remontu drogi gminnej

21.10.2022 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   15.1.2022

 

 

 

Petycja 1.2019

Odpowiedź 1.2019

Petycja 2.2019

3.2019

Odpowiedź 2.2019

Petycja 4.2020

Petycja 5.2020

Petycja 11.12.2020 r.

Petycja 20.12.2020 r.

8.2021

Petycja 24.02.2021

Petycja 04.03.2021

Odpowiedź 6.2020

odpowiedź 7.2020

odpowiedź 8.2020

Petycja 25.03.2021

załączniki do petycji, referendum ludowe

uchwała 192.21

uchwała 193.21

uchwała 194.21

Petycja 22.12.2021

uzupełnienie petycji

uchwała 256.22

Petycja 31.07

Petycja 17.08.22

152.1

odppetycja31.07.2022

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach przez Radę Gminy Korytnica w 2019roku

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach przez Wójta Gminy Korytnica w 2019 roku

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach przez Radę Gminy Korytnica w 2020 roku

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach przez Wójta Gminy Korytnica w 2020 roku

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach przez Radę Gminy Korytnica w 2021 roku

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach przez Wójta Gminy Korytnica w 2021 roku

petycja droga

odppetycjadroga

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 10:57:22 | Data modyfikacji: 2022-11-21 15:06:47.
Klauzula informacyjna
 Klauzula informacyjna szczególowa - skargi i wnioski.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-23 14:53:37.
Data wprowadzenia: 2019-12-23 14:53:37
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk