Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 21 stycznia 2019 r.
 Komunikat 21 01 2019 r .pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:00:22.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 14 stycznia 2019 r.
 Komunikat z dnia 14 stycznia 2019 r .pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:00:54.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z
dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa mazowieckiego
 Gmina Korytnica obwieszczenie...docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-30 08:43:10.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z
dnia 26 października 2018 r. o wynikach wyborów
do rad na obszarze województwa mazowieckiego
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-29 08:52:45.
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy
Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia
głosowania
 godzina rozpoczęcia pracy komisji.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-19 09:52:47.
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
 Informacja o składach OKW nocna.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-16 14:25:17.
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
 Informacja o składach OKW.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-16 14:24:09.
Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach
 Plan dyżurów Komisarza Wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:16:07.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy z dnia 1 października 2018 r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy Korytnica
 20181002_0800_143303_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach wójt.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-04 08:33:23.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy z dnia 1 października 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Korytnica
 20181002_0759_143303_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:18:12.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 1 października 2018 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie powołanie okw.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:06:14.
Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 2 października 2018 r. o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika
 informacja_o_siedzibach_obkw_143303.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:21:30 | Data modyfikacji: 2018-10-02 13:24:12.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy z dnia 1 października 2018 r. o
przyznanych numerach list kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Korytnica
 obwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-02 12:22:42.
Zarządzenie Nr 398/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia
na terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakataów wszystkich
komitetów wyborczych
 398 18.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:58:35.
Informacja w sprawie dopisania do spisu wyborców
 Informacja w sprawie dopisania do spisu wyborców.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:11:37.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Korytnicy z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie losowania
numerów dla list kandydatów na radnych do rady
gminy
 komunikat-losowanie.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-28 10:39:08.
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy z dnia 27 września 2018 r.
 INFORMACJA O DYŻURACH GKW w Korytnicy.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-27 12:56:16.
Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 24 września 2018 r. w sprawie dodatkowych
zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych oraz losowań
 informacja_o_losowaniach..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-24 15:28:04 | Data modyfikacji: 2018-09-24 15:37:16.
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w
Węgrowie o pełnionych dyżurach do dnia wyborów
 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Węgrowie.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-24 11:37:51 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:52:46.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy z dnia 18 września 2018 r. dotyczące
wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych
 Obwieszczenie 2018.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-18 09:48:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o numerach i
granichach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych i możliwości głosowania
przez pełnomocnika
 obwieszczenie_o_obwodzie_143303.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-17 09:06:03 | Data modyfikacji: 2018-09-17 09:07:25.
INFORMACJA: Zgłoszenia kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie
Gminy w Korytnicy w pok. nr 21 /sekretariat – I
piętro/ w godz. 7:30-15:30 do dnia 21 września
2018 r.
 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:21:34.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wraz z
załącznikami znajduje - KLIKNIJ W OBRAZEK
 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:20:47 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:47:34.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
warunkach udziału obywateli polskich w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej.pdf

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:15:56 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:17:32.
Obwieszczenie o dyżurach Powiatowej Komisji
Wyborczej w Węgrowie
 obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-12 14:51:39 | Data modyfikacji: 2018-09-12 14:53:30.
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy
 skład komisji wybory2018.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:37:45.
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy
 INFORMACJA O DYŻURACH.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:10:46.
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II
Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA
TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH
ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Załącznik nr 15 Gminna Komisja Wyborcza w Korytnicy

 Postanowienie II.pdf

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-09-11 11:43:18.
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie
uzupełnienia składów terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów samorządu
terytorialnego, zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 KOMUNIKAT KOM.WYBORCZEGO II uzupełnienie składów komisji.doc

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:54:04.
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie
uzupełnienia składów terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów samorządu
terytorialnego, zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO I uzupełnienie składów komisji.doc

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:49:42 | Data modyfikacji: 2018-09-04 09:51:20.
Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego o podziale
Powiatu Węgrowskiego na okręgi wyborcze
 obwieszczenie Starosty Węgrowskiego.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-24 15:19:02 | Data modyfikacji: 2018-08-24 15:21:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o okręgach
wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy
 obwieszczenie o okręgach.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-23 13:43:27 | Data modyfikacji: 2018-08-23 13:45:52.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie woj. maz. 2018.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:17:21.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018 r.
 ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-06-18 11:49:10 | Data modyfikacji: 2018-06-18 11:55:40.
Data wprowadzenia: 2018-06-18 11:49:10
Data modyfikacji: 2018-06-18 11:55:40
Opublikowane przez: Antoni Panufnik