STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

UCHWAŁA NR XXXVI/167/13 RADY GMINY KORYTNICA z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVIII/177/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-03-29 09:46:23 | Data modyfikacji: 2013-05-13 09:48:39.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI.doc, .odt, .pdf

Formularz interaktywny do pobrania .doc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .odt

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-03-21 10:11:41 | Data modyfikacji: 2013-05-13 09:58:53.
Data wprowadzenia: 2013-03-21 10:11:41
Data modyfikacji: 2013-05-13 09:58:53
Opublikowane przez: