ESP

 DORĘCZANIE PISM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DO

 URZĘDU GMINY W KORYTNICY 
E-ADMINISTRACJA

e PUAPZgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Urzędzie Gminy w Korytnicy dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-18 12:47:00 | Data modyfikacji: 2013-05-29 12:44:38.
Data wprowadzenia: 2012-07-18 12:47:00
Data modyfikacji: 2013-05-29 12:44:38
Opublikowane przez: