Koordynatorzy ds. dostępności w Gminie KorytnicaSławomir Wantusiak

tel. (25) 308 10 24

e-mail: wantusiak@korytnica.pl

Artur Czarnacki

tel. (25) 661 22 56

e-mail: zk.oc@korytnica.pl

 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

"1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6;

3) monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami."
 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2020-09-24 10:18:51 | Data modyfikacji: 2020-09-24 10:56:12.
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

w przygotowaniu

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2020-09-24 11:03:33.
Raport o stanie dostępności
 raport dostepności w formie dostępnej.pdf

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-03-25 14:26:37.
Data wprowadzenia: 2021-03-25 14:26:37
Opublikowane przez: Artur Czarnacki