Uchwała NrXII/66/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Adampol
 Adampol...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:46:29.
Uchwała NrXII/67/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Bednarze
 Bednarze..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:48:42.
Uchwała NrXII/68/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Chmielew
 Chmielew..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:50:33.
Uchwała NrXII/69/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Czaple
 Czaple..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:53:51.
Uchwała NrXII/70/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Dąbrowa
 Dąbrowa..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:54:53.
Uchwała NrXII/71/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Decie
 Decie..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:01:22.
Uchwała NrXII/72/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki Borze
 Górki Borze..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:17:52.
Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki Średnie
 Górki Średnie..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:56:19.
Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Jaczew
 Jaczew..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:30:42 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:36:48.
Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Jugi
 Jugi..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:37:52 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:56.
Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kąty
 Kąty..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:54:55 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Komory
 Komory......pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:58:01.
Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Korytnica
 Korytnica...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:59:33.
Uchwała Nr XII/80/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kruszew
 Statut Sołectwa Kruszew..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:31:38.
Uchwała Nr XII/81/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kupce
 Statut Sołectwa Kupce..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:33:41.
Uchwała Nr XII/82/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Leśniki
 Statut Sołectwa Leśniki..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:35:47.
Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Lipniki
 Statut Sołectwa Lipniki..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:37:40.
Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Maksymilianów
 Statut Sołectwa Maksymilianów..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:39:50.
Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Nojszew
 Statut Sołectwa Nojszew..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 08:57:09.
Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Nowy Świętochów
 Statut Sołectwa Nowy Świętochów........pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:00:54.
Uchwała Nr XII/87/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Paplin
 Statut Sołectwa Paplin..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:02:27.
Uchwała Nr XII/88/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Pniewnik
 Statut Sołectwa Pniewnik..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:03:59.
Uchwała Nr XII/89/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Połazie Świętochowskie
 Statut Sołectwa Połazie Świętochowskie...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:05:06.
Uchwała Nr XII/90/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rabiany
 Statut Sołectwa Rabiany..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:06:14.
Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rąbież
 Statut Sołectwa Rąbież..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:07:31.
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Roguszyn
 Statut Sołectwa Roguszyn...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:08:49.
Uchwała Nr XII/93/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rowiska
 Statut Sołectwa Rowiska....pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:11:45 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:45.
Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Sekłak
 Statut Sołectwa Sekłak......pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:13:54 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Sewerynów
 Statut Sołectwa Sewerynów.............pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:16:45.
Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Stary Świętochów
 Statut Sołectwa Stary Świętochów...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:18:11.
Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Szczurów
 Statut Sołectwa Szczurów...sssssssssssssssspdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:29:53.
Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Trawy
 Statut Sołectwa Trawy....pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:31:56.
Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Turna
 

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:33:44.
Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wielądki
 Statut Sołectwa Wielądki...........pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:35:11.
Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wola Korytnicka
 Statut Sołectwa Wola Korytnicka...................pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:36:24.
Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wypychy
 Statut Sołectwa Wypychy................pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:38:17.
Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Zakrzew
 Statut Sołectwa Zakrzew....................pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:40:33.
Uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Zalesie
 Statut Sołectwa Zalesie........................pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:43:25.
Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Żabokliki
 Statut S. Zabokliki.......pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:53:04.
Uchwała Nr XII/106/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Żelazów
 Statut Sołectwa Żelazów.......pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:54:35.
Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:54:35
Opublikowane przez: Magdalena Komorowska