Uchwała Nr XLVI/286/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudni 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2018

Uchwala Nr XLVI.286..PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 09:00:18 | Data modyfikacji: 2018-04-24 07:52:05.
Uchwała Nr XLVIII/228/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
 UCHWAŁA BUDŻETOWA.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2014-01-15 09:41:00 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:25:04.
Informacja Wójta Gminy Korytnica o wykonaniu
budżetu Gminy Korytnica za III kwartał 2019 roku
 Informacja o wykonaniu budżetu.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-21 12:55:40 | Data modyfikacji: 2019-10-21 12:56:54.
Uchwała Nr Si.305.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 września 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Korytnica
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2019 roku.
 Uchwała RIO.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:46:58 | Data modyfikacji: 2019-10-21 14:47:53.
Uchwała Nr XVIII/87/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2020 rok
 uchwała XVIII.87.2019.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-22 09:02:32 | Data modyfikacji: 2020-01-22 09:04:15.
Informacja Wójta Gminy Korytnica o wykonaniu
budżetu Gminy Korytnica za IV kwartał 2019 roku
 Skan_20200227.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 15:32:00.
Informacja Wójta Gminy Korytnica o wykonaniu
budżetu Gminy Korytnica za I kwartał 2020 r.
 Skan_20200511.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-11 11:13:56.
Uchwała Nr XLIII/232/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2022 rok
 232.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 09:52:24.

Zobacz:
   Opinie RIO
   Sprawozdania finansowe, informacje z wykonania budżetu
Data wprowadzenia: 2021-12-22 09:52:24
Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska