Raport o stanie Gminy Korytnica za 2021 rok

 


           Wypełniając obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.)  Wójt Gminy Korytnica przedłożył w dniu 27 maja 2022 r. Radzie Gminy Korytnica „Raport o stanie Gminy Korytnica za rok 2021” .


            Debata nad Raportem o stanie Gminy Korytnica za 2021 rok odbędzie się na  sesji Rady Gminy Korytnica w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica.


            W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni i mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Korytnica, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica (sekretariat, I piętro), pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 24 czerwca 2022 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


 


                                                                            Wójt


                                                                        /-/ Stanisław Komudziński


Zgłoszenie do udziału w debacie

Klazula informacyjna RODO

 RAPORT za 2021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-03 15:08:58 | Data modyfikacji: 2022-06-06 13:40:02.
Raport o stanie Gminy Korytnica za 2020 rok

Debata nad Raportem o stanie Gminy Korytnica za 2020 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy Korytnica w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 10.00. W związku z powyższym zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2021.

Formularz zgłoszenia

Informacja

 RAPORT za 2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-04 08:56:39 | Data modyfikacji: 2021-06-11 12:33:49.
Raport o stanie Gminy Korytnica za 2019 rok

Formularz zgłoszenia do dbaty

 Raport.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:50:05 | Data modyfikacji: 2020-05-26 13:22:13.
Raport o stanie Gminy Korytnica za 2018 rok

Formularz zgłoszenia

 RAPORT. ..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-03 11:40:34.
Data wprowadzenia: 2019-06-03 11:40:34
Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska