Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające, że Postanowieniem z dnia 19
stycznia 2023 r. podjął z urzędu zawieszone
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie wieży
telekomunikacyjnej Emitel S.A.
 obw19.01.2023.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-19 08:55:38.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.244.2022.MS
 G.683.244.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-18 09:24:40.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.223.2022.MS
 G.683.223.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-18 09:24:15.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.265.2022.MS
 zawiadomienie G.683.265.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:21:37.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.251.2022.MS
 zawiadomienie G.683.251.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:21:22.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.228.2022.MS
 zawiadomienie G.683.228.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:21:00.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.216.2022.MS
 zawiadomienie G.683.216.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:20:33.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.210.2022.MS
 zawiadomienie G.683.210.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:20:00.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.198.2022.MS
 zawiadomienie G.683.198.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:19:26.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.194.2022.MS
 zawiadomienie G.683.194.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:19:03.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.182.2022.MS
 zawiadomienie G.683.182.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:18:41.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.179.2022.MS
 zawiadomienie G.683.179.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:18:21.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.177.2022.MS
 zawiadomienie G.683.177.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:17:58.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.174.2022.MS
 zawiadomienie G.683.174.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:17:38.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.173.2022.MS
 zawiadomienie G.683.173.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:17:19.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.172.2022.MS
 zawiadomienie G.683.172.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:16:58.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego
G.683.171.2022.MS
 zawiadomienie G.683.171.2022.MS.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:16:38.
Informacja o kontynuacji przez Gminę Korytnica
zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w
Gminie Korytnica

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Korytnica od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. kontynuuje zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.


                                                                                                                                                Wójt


                                                                                                                                 /-/ Stanisław Komudziński

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2023-01-04 12:31:08.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie
 wykaz do publikacji.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-15 10:05:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające, że na wniosek Photon Energy
Polska Sp. z o.o. wszczęto postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 3 MW" na działkach nr
ewid. 274 i 275 w obrębie wsi Paplin gm.
Korytnica
 obw09.12.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 08:57:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające, że na wniosek Photon Energy
Polska Sp. z o.o. wszczęto postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW" na działce nr
ewid. 262 w obrębie wsi Paplin gm. Korytnica
 obw 08.12.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-08 10:38:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające, że na wniosek GreenArt
Development Sp. z o.o., Al. Grzybowska 5a, 00-132
Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa
elektrowni fotowoltaiczenj PV Nojszew wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną z
dopuszczeniem etapowania" na działkach nr ewid.
76, 77, 78, 79 w obrębie wsi Nojszew gm.
Korytnica
 obw7.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 10:34:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające, że na wniosek GreenArt
Development Sp. z o.o., Al. Grzybowska 5a, 00-132
Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa
elektrowni fotowoltaiczenj PV Szczurów wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną z
dopuszczeniem etapowania" na działkach nr ewid.
104, 100/7, 102,100/3, 81 w obrębie wsi Szczurów
gm. Korytnica
 obw.6.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 10:30:56 | Data modyfikacji: 2022-11-30 10:35:17.

PRÓBA SYREN ALARMOWYCH NA TERENIE GMINY KORYTNICA

URZĄD GMINY KORYTNICA INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 LISTOPADA 2022 R. (CZWARTEK) OD GODZ. 10.00 PLANOWANE JEST CHWILOWE URUCHOMIENIE SYREN ALARMOWYCH. PRÓBA TECHNICZNA ORAZ ODBIOR SYSTEMU ZOSTANIE PRZEPROWADZONA NA TERENIE GMINY W RAMACH PROGRAMU "MAZOWIECKIE SYRENY +".

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-11-23 09:54:20 | Data modyfikacji: 2022-11-23 12:40:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
energetycznych sieci kablowych średniego
napięcia i słupów energetycznych w obrębie wsi
Nojszew
 RK.6733.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-11-18 09:57:48.

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ


Osoby zainteresowane zakupem węgla proszone są o złożenie do Urzędu Gminy Korytnica pok. nr 23 wniosku o zakup węgla po cenie preferencyjnej. Wniosek dotyczy tylko roku 2022, a maksymalna ilość węgla dla gospodarstwa domowego jaką można zakupić wynosi 1,5 tony.


Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej (wymagany jest wówczas kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty).

Klauzula RODO

 ..wniosek węgiel.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-11-08 14:39:51 | Data modyfikacji: 2022-11-17 10:09:07.

ZAKUP PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Korytnica informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.


                                                                                                                                       Wójt


                                                                                                                     /-/ Stanisław Komudziński

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-11-08 14:33:32 | Data modyfikacji: 2022-11-08 14:35:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
numerem 331/2 położoną w obrębie wsi Kąty,
dla inwestycji polegającej na budowie wieży
telekomunikacyjnej Emitel S.A.
 obw07.11.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:59:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie energetycznych sieci kablowych średniego
napięcia i słupów energetycznych SN-15kV na
części działek w miejscowości Nojszew.
 obw02.11nojszew.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-02 09:31:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na "Przebudowie drogi wewnętrznej
gminnej relacji Wola Korytnicka-Wielądki
zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68
obręb Wielądki, nr 600 obręb Wola Korytnicka w
gminie Korytnica"
 6220.5.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:27:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na "Przebudowie drogi wewnętrznej
gminnej zlokalizowanej na działkach ewidenzyjnych
nr 465 i 484 obręb Korytnica w miejscowości
Korytnica w gminie Korytnica"
 6220.4.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:26:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na "Przebudowie drogi wenętrznej
gminnej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych
nr 123/3, 127 obręb Rabiany w miejscowości
Rabiany w gminie Korytnica"
 6220.3.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:24:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na "Przebudowie drogi wewnętrznej
gminnej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr
198 obręp Paplin w miejscowości Paplin w gminie
Korytnica"
 6220.2.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:23:37.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu
postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania -
Górki Średnie dz. 215/1
 g.683.265.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:19:54.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu
postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania -
Górki Grubaki dz. 445/1
 g.683.251.2022..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:19:15.
Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu
postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania -
Turna dz. 530/1, 523/1
 g.683.244.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:17:42.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.228.2022.AG(1)
 228.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-16 13:34:09.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.223.2022.AG(1)
 223.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-16 13:33:45.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.216.2022.AG(1)
 216.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-15 14:39:37.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.210.2022.AG(1)
 210.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-15 14:39:17.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.171.2022.AG(1)
 171.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-13 14:07:47.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.201.2022.AG(1)
 201.2022.AG(1).PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:30:15.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.198.2022.AG(1)
 198.2022.AG(1).PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:29:34.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.194.2022.AG(1)
 194.2022.AG(1).PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:28:49.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.182.2022.AG(1)
 182.2022.AG(1).PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:28:01.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego
 pgw06.09.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 14:58:54.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.179.2022.AG(1)
 179.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 14:12:17 | Data modyfikacji: 2022-09-06 14:16:47.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.177.2022.AG(1)
 177.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 14:11:51 | Data modyfikacji: 2022-09-06 14:17:07.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.174.2022.AG(1)
 174.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 14:11:28 | Data modyfikacji: 2022-09-06 14:17:27.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.173.2022.AG(1)
 173.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 14:11:04 | Data modyfikacji: 2022-09-06 14:17:47.
Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia o
wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia
odszkodowania G.683.172.2022.AG(1)
 172.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 14:10:36 | Data modyfikacji: 2022-09-06 14:18:13.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
zawiadamiające o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.
przebudowę rowu bez nazwy obręb ewidencyjny
Szczurów, gmina Korytnica, powiat węgrowski
 pgw223.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:05:00.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych tj. przebudowę, likwidację i
wykonanie urządzen melioracyjnych wodnych, w
związku z planowaną budową turbin wiatrowych
WTG02, WTG 06, WTG 28, WTG 31, WTG 33, WTG 38 z
lokalizacja na działkach nr 343/2 obręb Nojszew,
gmina Korytnica
 PGW.74.2022.MN.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 10:16:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na
działkach ewidencyjnych nr 68 obręb Wielądki,
nr 600 obręb Wola Korytnicka w gminie Korytnica"
 obw.5.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-12 14:00:53 | Data modyfikacji: 2022-08-12 14:02:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na
działkach ewidencyjnych nr 465, 484 obręb
Korytnica w miejscowości Korytnica w gminie
Korytnica"
 obw.4.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-12 13:59:43 | Data modyfikacji: 2022-08-12 14:02:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na
działkach ewidencyjnyc nr 123/3, 127 obręb
Rabiany w miejscowości Rabiany w gminie
Korytnica"
 obw.3.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-12 13:58:28 | Data modyfikacji: 2022-08-12 14:01:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie
drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na
działce ewidencyjnej nr 198 obręb Paplin w
miejscowości Paplin w gminie Korytnica"
 obw.2.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-12 13:57:23 | Data modyfikacji: 2022-08-12 14:02:08.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
zawiadamiające, że w związku ze złożonym
wnioskiem Dino Polska S.A., wszczyna postępowanie
administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.
przebudowę rowu przydrożnego poprzez wykonanie
przepustów, z lokalizacją na działce o numerze
ewidencyjnym 595 obręb Korytnica, gmina
Korytnica, powiat węgrowski.
 pgw.09.08.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-12 11:12:02.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
przez wody powierzchniowe płynące przewodów w
rurociągach osłonowych (obręb Roguszun)
 pgw.98.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-04 14:48:19.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
przez wody powierzchniowe płynące przewodów w
rurociągach osłonowych (obręb Decie)
 pgw.97.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-04 14:47:43.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzen wodnych tj. przebudowę urządzeń
melioracji wodnych, w związku z planowaną
budową turbin wiatrowych WTG02, WTG 06, WTG 28,
WTG 31, WTG 33, WTG 38.
 PGW.74.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-05 11:16:07.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
zawiadamiające o wszczęciu postepowania
administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach
osłonowych tj. przekroczenie przewodami kablowymi
i światłowodem umieszczonymi w rurach
osłonowych pod dnem rzeki Czerwonka II z
lokalizacją naterenie nieruchomości na działce
w obrębie wsi Roguszyn, gm. Korytnica
 pgwwp98.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-23 12:56:16.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
zawiadamiające o wszczęciu postepowania
administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach
osłonowych tj. przekroczenie przewodami kablowymi
i światłowodem umieszczonymi w rurach
osłonowych pod dnem rzeki Czerwonka II z
lokalizacją naterenie nieruchomości na działce
w obrębie wsi Decie, gm. Korytnica
 pgwwp97.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-23 12:55:11.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
Gminie Korytnica na usługi wodne tj. pobór wód
podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego
"Górki Grubaki" ze studni głębinowych nr 1 i nr
2 z lokalizacją na działkach nr 591/3 i 592/3 w
miejscowości Górki Grubaki oraz wprowadzanie
ścieków (wód popłucznych) pochodzących ze
Stacji Uzdatniania Wody poprzez wylot ro rowu
melioracyjnego nr B-1 z lokalizacją na działce
nr 617 w miejscowości Górki Grubaki na rzecz
Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.
 14.wp.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 11:25:20.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
Gminie Korytnica na pobór wód podziemnych dla
potrzeb wodociągu "Pniewnik" z studni
głębinowych nr 1A, 2 i 3 na rzecz Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich w Węgrowie.
 13.wp.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 11:19:16.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
Gminie Korytnica na usługi wodne tj. wprowadzanie
oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej o obciążeniu 3000 RLM w
Korytnicy do rowu melioracyjnego R-K na rzecz
Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.
 12.wp.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 11:15:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
zakładu produkcji pasz dla zwierząt
gospodarskich w m.Leśniki na działce nr ewid.
gr. 49"
 obw.12.04.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-04-12 09:46:53.
Obwieszczenia Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na : Budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz stacją
transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia
na działce nr ewid. 85/7 w obrębie Pniewnik gm.
Korytnica
 29.03.2022r..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-29 10:50:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na Budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do
realizacji na działkach nr ewid. 599,600 w
obrębie wsi Górki Borze.
 obw.08.03.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-08 10:32:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na
wniosek Estigo Solar Sp. z o.o. w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
planowanego do relaizacji na działkach nr ewid.
599, 600 w obrębie wsi Górki Borze.
 obw.14.02.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-02-14 13:28:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz stacją
transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia
na działce nr ewid. 46/4 w obrębie Decie gm.
Korytnica
 obw.RK14.01.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-14 13:50:56.
obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu
postępowania
 03.01.2022.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:25:29.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Korytnicy, GOPS i GZEASz czynne będą do godz. 13.00.

W dniu 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy w Korytnicy, GOPS i GZEASz będą nieczynne, w zamian za święto przypadające w dniu
1 stycznia 2022 r. (sobota).

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-28 10:35:55.
Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 22
grudnia 2021 r. o wszczęciu postepowania w srawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.
 20211228105704.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 10:02:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Liw o wszczęciu
postępowania z udzialem społeczeństwa w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zakładu
produkcji olejów i karbonizatu" w miejscowości
Zawady
 obw.WGL20.12.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 11:56:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przesdięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz stacją
transfomatorowo-rozdzielczą średniego napięcia
na działce nr ewid.85/7 w obrębie wsi Pniewnik
gm. Korytnica".
 obw.21.12.2021.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-21 14:09:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz stacją
transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia
na działce nr ewid. 46/4 w obrębie Decie gm.
Korytnica.
 obw.16.12.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-16 13:44:31.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wydaniu
Powiatowi Węgrowskiemu, w imieniu którego
działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego decyzja, w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych
 Obwieszczenie 10.12.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-16 11:34:18.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 06
grudnia 2021 r. w sprawie wszęcia postepowania
administracyjnego na wniosek Firmy
Handlowo-Usługowej Spółka Jawna w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych
 06.12.2021obw..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:28:24.
Wójt Gminy Korytnica działając na podstawie
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Korytnica przeznaczonej do oddania w
użyczenie
 wykaz nieruchomości 2021.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-08 07:55:05.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu produkcji
olejów i karbonizatu na działkach o nr
ewidencyjnych 11 oraz 12 w obrębie miejscowości
Zawady, gmina Liw.
 03.12 obwLiw.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-07 10:25:22.
Obwieszczenie o decyzji nr 109/2021/KUZ Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
dnia 30 listopada 2021 r., którą utrzymał w
mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11
czerwca 2021 r. odmawiającą stwierdzenia
nieważności decyzji Starosty Węgrowskiego z
dnia 2 listopada 2015 r.
 1.12.2021WP.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:57:11.
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektów
zarządzen zmieniających Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie
 WPN-II.6320.4.2021.AA_załącznik_OBWIESZCZENIE_29.11.2021 r..BES.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-29 12:18:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na działkę
oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 85/3
położoną w obrębie wsi Paplin, dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej PLAY WEG4425A wraz z wewnętrzną
linią zasilającą
 25.11.2021 P4.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-25 13:54:08.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o sporządzeniu projektu uchwały
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do
kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1
ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej
"Projektem", i rozpoczęciu konsultacji z
właścicielami i użytkownikami wieczystymi
nieruchomości objętych projektem uchwały
 Obw. Marszałka Województwa Mazowieckiego.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:12:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 4 MW skaładającej się
z czterech instalacji o mocy do 1 MW każda wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
stacją transformatoworozdzielczą średniego
napięcia w obrębie wsi Korytnica, gmina
Korytnica".
 obw.22.11.2021 r..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-22 11:07:57.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody
Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2021 roku Nr 597
stwierdzającej nabycie prawa własności
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 Obwieszczenie 12.11.2021.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-16 11:33:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbiórka istniejącego budynku
inwentarskiego o obsadzie 34 DJP (kurnik) i budowa
nowego budynku inwentarskiego o obsadzie 58 DJP z
infrastrukturą towarzysząca na ferrmie drobiu
kur reprodukcyjnych w obrębie wsi Górki Borze na
działkach nr 376 i 377"
 obw. 15.11.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-15 13:24:07.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołwoie Podlaskim PGW Wody Polskie
zawiadamiające o wszczęciu postępowania
administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (
Górki Borze, Górki Średnie, Górki Grubaki,
Turna)
 PGWWP.261.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 10:12:17.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
zawiadamiające o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie udzienia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzen wodnych w
miejscowości Górki Borze.
 PGWWP.355.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 10:10:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na działkę
oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 85/3
położoną w obrębie wsi Paplin, dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej Play.
 obw.03.11.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:15:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej w m. Decie
 obw.27.10.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-27 11:25:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica informujące
o wpłynięciu odwołania od decyzji w sprawie
odmowy wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w
m. Pniewnik
 26 10 obw.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-26 13:53:03.
Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie o zamiarze
przystąpienia do sporządzenia projektów
zarządzeń zmieniających (Natura 2000 Dolina
Liwca, Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka, Natura 2000
Dolina Kostrzynia, Dolica 2000 Łąki Kazuńskie)
 WPN-II.6323.3.2021.AA_załącznik-1.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-25 12:22:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce
istniejącego budynku inwentarskiego w
miejscowości Górki Borze
 22.10.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-22 13:46:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą "Kruszarka wraz z
miejscem przeznaczonym do zbierania odpadów"
 obw.21.10.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:09:01.

INFORMACJA


Informujemy, że w dniu 19 października 2021 r. (wtorek) Urząd Gminy w Korytnicy, GOPS i GZEASz czynne będą do godz. 14.00.


Za utrudnienia przepraszamy.

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-18 09:29:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polgającego na budowie farmy
fotowoltaicznej w obrębie wsi Pniewnik
 08102021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-08 14:10:20.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim w sprawie wydania decyzji dla
Gminy Korytnica w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód
podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego
"Górki Grubaki"
 04 10 2021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:55:02.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie w sprawie
wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 237
obręb Górki Średnie
 obw. 21.09.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-27 12:32:34.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" w
obrębie wsi Rowiska na działce nr 496
 obw.22.09.PDF

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:21:49.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego na
działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem
85/3 położoną w obrębie wsi Paplin, dla
inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej PLAY WEG4425A wraz z
wewnętrzną linią zasilającą.
 obw.20.09.PDF

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-09-20 14:55:44.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce
istniejącego budynku inwentarskiego o obsadzie 34
DJP (kurnik) i budowie nowego budynku
inwentarskiego o obsadzie 58 DJP z infrastrukturą
towarzyszącą, na fermie drobiu kur
reprodukcyjnych w obrębie wsi Górki Borze na
działkach nr 376 i 377."
 obw.15.09.PDF

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-09-16 07:53:11.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
stwierdzenia nabycia prawa własności
nieruchomości przez Gminę Korytnica z mocy
prawa, z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa
własności nieruchomości, położonej w obrębie
Chmielew gmina Korytnica oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka o nr 11/2 o pow. 0,01 ha,
zajętej w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część
drogi publicznej gminnej Nr 3617015 gr. Gminy Liw
– Turna – Żelazów – Roguszyn.

SPN-S.7533.2.141.2021.JK_Obwieszczenie_Art. 73_Korytnica_13.09.2021.pdf

 SPN-S.7533.2.141.2021.JK_Obwieszczenie_Art. 73_Korytnica_13.09.2021.docx

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-09-15 12:12:42 | Data modyfikacji: 2021-09-15 12:14:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego
na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
składającej się z dwóch instalacji do 1 MW
każda wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz stacją
transformatorowo-rodzielczą średniego napięcia
na działkach nr ewid. gr. 279/1 i 290/4 w
obrębie wsi Pniewnik.
 obw0909.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-09 11:15:40 | Data modyfikacji: 2021-10-22 13:48:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na działki oznaczone w ewidencji
gruntów numerem 269 i 270 położone w obrębie
wsi Rowiska dla inwestycji polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej Play
 obw. 07.09.2021.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-07 10:18:02 | Data modyfikacji: 2021-09-07 10:19:13.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi
wodne, tj. pobór wód podziemnych dla potrzeb
wodociągu grupowego "Górki Grubaki"
 27 08.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-27 14:39:53.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego
 .Zarząd Zlewni.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-20 13:33:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie bazowej stacji
telefonii komórkowej Play w m. Rowiska
 16.08.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-16 12:58:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie
drogi powiatowej nr 4224
Węgrów-Popielów-Turna_Górki Borze" na terenie
Gminy Korytnica i Gminy Liw
 10 08 21.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-10 11:07:58.
Nabór uzupełniający kandydatów na
rachmistrzów spisowych

Oferta kandydata

Oferta kandydata

 Ogłoszenie o naborze uzupełniającym.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-09 12:26:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polgającego na budowie farmy
fotowoltaicznej w obrębie wsi Pniewnik
 09082021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-09 11:52:10 | Data modyfikacji: 2021-10-22 13:48:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre zawiadamiające o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie
trzech budynków inwentarskich - kurników wraz z
istniejącą infrastukturą towarzysząca na
dziąłkach o nr ewid. 237/2, 238/2, 239/2, 240/2,
i 241/2 w miejscowości Jaczewke, gmina Dobre"
 WGD 07.07.2021.PDF

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:16:13.
Obwieszczenie zawiadamiające o prowadzonym
postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie
drogi powiatowej nr 4224 Węgrów - Popielów-
Turna - Górki Borze" na terenie gmin Korytnica i
Liw"
 obw.13.07.2021.PDF

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:08:58.
Obwieszczenie o podjęciu z urzędu zawieszonego
postępowania w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego na
działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem
269 i 270 położone w obrębie wsi Rowiska
 12.07.2021.PDF

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:16:21 | Data modyfikacji: 2021-07-12 11:18:15.
Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000
planowanego przedsięwzięcia polegającego na
budowie dziesięciu budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w miejscowości Sekłak

Inwentaryzacja przyrodnicza

 Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 - Sekłak dz. ew. 143.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-30 08:29:25.
Ogłoszenie ZMWiKW w Węgrowie dotyczące
korzystania z wody z wodociągu SUW w
Górkach-Grubakach
 20210623134905.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-23 13:32:37.
Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
zawiadamiające o wydaniu decyzji odmawiającej
stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 02
listopada 2015 r.
 18.06.PDF

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:31:32 | Data modyfikacji: 2021-06-18 11:34:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
dezyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn."Budowa stacji
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z
towarszyszącą infrastrukturą, planowanego do
realizacji na części działek nr ewid. 288 i 510
położonych w obrębie wsi Sewerynów"
 RK.6220.3.2021.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-11 10:18:13.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebraniu
dowodów w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „budowie
trzech budynków inwentarskich – kurników wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o
nr ewid. 237/2, 238/2, 239/2, 240/2 i 241/2 w
miejscowości Jaczewek, gmina Dobre”.
 ..3 budynkikurników.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-07 10:51:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie
drogi powiatowej nr 4224
Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze" na terenie
gmin Korytnica i Liw
 obw 19 05 2021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:16:23.
Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
zawiadamiające o wszczęciu postepowania w
sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia
2 listopada 2015 r. wydanej przez Starostę
Węgrowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
rzeki Liwiec.
 gospod. wodne.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:27:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o złożonym
raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na "budowie trzech
budynków inwentarskich - kurników wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr
ewid. 237/2, 238/2, 239/2, 240/2 i 241/2 w
miejscowości Jaczewk, gmina Dobre"
 3 budynkikurników.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-19 13:28:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
planowanego do realizacji na działce nr ewid. 296
położonej w obrębie wsi Rabiany
 obw 02 03 2021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 11:23:09.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie_Wody_Polskie.pdf

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-01 11:19:52 | Data modyfikacji: 2021-03-01 14:44:56.

Wójt Gminy Korytnica - Gminny Komisarz Spisowy w Korytnicy informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do dnia 16 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o naborze

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:21:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polagającego na: Budowie
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW wraz
z niezbędną infrastruktorą towarzyszącą,
planowanego do realizacji na działce nr ewid. 296
położonej w obrębie wsi Rabiany.
 obwieszczenie 04 02 2021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:47:04 | Data modyfikacji: 2021-02-04 13:48:39.

Pan Stanisław Komudziński - Gminny Komisarz Spisowy w Korytnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych (aktualizacja)

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego /aktualizacja, doc/

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego /aktualizacja, pdf/

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-28 08:41:48 | Data modyfikacji: 2021-01-28 08:46:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia 22
stycznia 2021 r. w sprawie wszczęcia
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 22 01 2021 r P4.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-22 11:06:38.

OGŁOSZENIE


Uprzejmie informujemy, że dnia 31 grudnia 2020 r. (czwartek) Urząd Gminy w Korytnicy czynny będzie do godz. 13:30.

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-12-29 12:48:29 | Data modyfikacji: 2020-12-29 12:49:51.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie
 WYKAZ użyczenie.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-12-09 07:58:35.

INFORMACJA
O DNIU WOLNYM OD PRACY

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Korytnica Nr 201/20 z dnia 4 grudnia 2020 r. dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Korytnicy, w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-12-04 12:36:21 | Data modyfikacji: 2020-12-04 12:37:45.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegajęgo na: Budowie
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW wraz
z niezbędą infrastrukturą towarzyszącą,
planowanego do realizacji na działce nr ewid. 296
położonej w obrębie wsi Rabiany.
 Obwieszczenie o wszczęciu Rabiany fotowoltaika.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-12-04 09:35:51 | Data modyfikacji: 2020-12-04 09:39:15.
Informacja dotycząca zadania publicznego pn.
"Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
na terenie gminy Korytnica".
 Inwentaryzacja.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 08:46:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji dla inwestycji polegającej na rozbudowie,
przebudowie i nadbudowie pompowni wody we wsi
Chmielew
 Obw. 6733.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 10:31:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji dla inwestycji polegającej na rozbudowie,
przebudowie i nadbudowie stacji uzdatniania wody
we wsi Górki-Grubaki
 obw. RK.6733.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 10:29:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na przebudowie i nadbudowie pompowni
wody w Chmielewie
 obwieszczenie Chmielew.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:16:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na przebudowie i nadbudowie stacji
uzdatniania wody w Górkach-Grubakach
 obwieszczenie Górki Grubaki.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:14:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na
przebudowie i nadbudowie stacji uzdatniania wody w
Górkach-Grubakach
 obw 04.08.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 07:50:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na
przebudowie i nadbudowie pompowni wody w
Chmielewie
 obwieszczenie 04.08.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 07:46:37 | Data modyfikacji: 2020-08-05 07:47:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
 obwieszczenie 29.07.20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-29 09:20:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:53:02.
Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego do
Powszechnego Spisu Rolnego 1.09. - 30.11.2020

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru na rachmistrzów terenowych

 Plakat rachmistrz 1.jpg

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:01:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydani decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 obwieszczenie .12.06.2020.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-12 09:41:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną
 obwieszczenie 18.05.2020.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 09:09:31.
Ogłoszenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją
zadań publicznych przez Urząd Gminy w Korytnicy
 ogłoszenie Wójta Gminy.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-24 14:11:48 | Data modyfikacji: 2020-04-24 14:13:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydani decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Skan_20200319 (2).pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 10:50:46 | Data modyfikacji: 2020-03-19 10:51:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed
uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 Obwieszczenie 18.03.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:02:47 | Data modyfikacji: 2020-03-13 13:05:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji - budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej w miejscowości Czaple
 T-Mobile..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-23 08:28:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z prognozą
oddziaływania na środowisko
 MPZP.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-23 08:19:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczciu
postęowania administracyjnego o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "budowie trzech
budynków inwentarskich - kurników wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działkach w
miejscowości Jaczewek, gmina Dobre".
 Skan_20200120.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:21:50.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2020.
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:59:08.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie
 wykaz rehabilitacja.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:12:10.
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem
Wójta Gminy Korytnica Nr 99/19 z dnia 27
listopada 2019 r. piątek 27 grudnia 2019 r.
został wyznaczony dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Gminy w Korytnicy i w tym dniu Urząd
będzie nieczynny. Dniem pracy Urzędu wyznaczonym
za ww. dzień wolny został 7 grudnia 2019 r.
(sobota) i w tym dniu Urząd będzie czynny w
godzinach 7:30-15:30
 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:41:56 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:11:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
wpłynięciu odwołania w związku z wydaną
decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej operatora
Orange Polska S.A> z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce położonej we wsi Kąty.
 obwieszczenie_20191015.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-15 11:26:57 | Data modyfikacji: 2019-10-15 11:27:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania w sprawie o wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej operatora Orange
Polska S.A.
 Skan_20191002.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:30:51.
Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego o
sporządzeniu prognozy oddziaływania na
środowisko uproszczonych planów urządzenia
lasów obrębów ewidencyjnych Gminy Stoczek i
Miasta Węgrów na okres od 1 stycznia 2020 do 31
grudnia 2029 r.
 obw. Starosty.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 10:29:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wydania decyzji dla inwestycji polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora Orange Polska S.A. z niezbędną
infrastrukturą techniczną.
 obw. 9.09.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:32:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica, że zostało
zakończone postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia
gospodarczego w budynku biblioteki i rehabilitacji
na kotłownię na gaz płynny z niezbędną
infrastrukturą i urządzeniami.
 Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-28 11:41:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica, że na
wniosek Gminy Korytnica prowadzone było
postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu
użytkowania pomieszczenia gospodarczego w budynku
biblioteki i rehabilitacji na kotłownię na gaz
płynny z niezbędną infrastrukturą i
urządzeniami.
 obwieszczenie 20190806.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 09:34:37 | Data modyfikacji: 2019-08-06 09:41:11.
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 273 w
Korytnicy w sprawie wyborów do Izb Rolniczych
 obwieszczenie izba rolnicza.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-12 11:47:39 | Data modyfikacji: 2019-07-12 11:50:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przystapieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku
Orange Polska S.A. w sprawie wydania decyzji o
ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej w miejscowości
Kąty
 .obw..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 12:23:52 | Data modyfikacji: 2019-07-12 12:00:14.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycjipolegającej na: Zmianie sposobu
użytkowania pomieszczenia gospodarczego w budynku
biblioteki i rehabilitacji na kotłownię na gaz
płynny z niezbędną infrastrukturą i
urządzeniami.
 Obw. 2506.2019 r..jpeg

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:35:26.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 post. wodnoprawne..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:10:08.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie
 WYKAZ.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:23:42.
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia uproszczonych
planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu
lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa dka gminy Korytnica i gminy Liw
 plany lasów.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 13:01:29.
Decyzja Starosty Węgrowskiego uznająca za mienie
gromadzkie nieruchomość gruntową położoną w
obrębie ewidencyjnym Wieląki, gmina Korytnica,
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr
253 o pow. 0,29 ha.
 m.g. Wielądki.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:55:35.
Decyzja Starosty Węgrowskiego uznająca za mienie
gromadzkie nieruchomość gruntową położoną w
obrębie ewidencyjnym Turna, gmina Korytnica,
oznaczoną w ewidecji grutnów jako działka nr
287 o pow. 0,43 ha.
 m.g.Turna.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:53:12.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie
uznania, czy nieruchomość położona w obrębie
ewidencyjnym Wielądki gmina Korytnica oznaczona
jako działka 253 o pow. 0,29 ha, stanowi mienie
gromadzkie.
 Zawiadomieniez dnia 21.02.2019 r...PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 10:33:40 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie
uznania, czy nieruchomość położona w obrębie
ewidencyjnym Turna gmina Korytnica oznaczona jako
działka 287 o pow. 0,43 ha, stanowi mienie
gromadzkie.
 Zawiadomienie z dnia 13.02.2019 r.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 11:20:55.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek Wójta Gminy
Korytnica w sprawie uznania za mienie gromadzkie
(gminne) nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Wielądki gm. Korytnica oznaczonej
numerem działki 253 o pow. 0,29 ha
 Zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2019 r..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:36:01.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 21 stycznia 2019 r.
 Komunikat 21.01.2019 r..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:26:16.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2019
 Plan zamówień na 2019..docx

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:34:46.
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy
Korytnica postępowania administracyjnego w
sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne)
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Turna gm. Korytnica oznaczonej numerem działki
287 o pow. 0.43 ha
 Zawiadomienie ....PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:37:31.
Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
 Zarządzenie Nr 19.19...PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 14:17:56.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 14 stycznia 2019 r.
 Komunikat z dnia 14 stycznia 2019 r......PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:09:20.
Komunikat Komisarza Wyborczeho w Siedlcach II z
dnia 14 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i
sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań
finansowych komitetów wyborczych,
uczestniczących w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Dębe
Wielkie, Dobre, Górzno, Jakubów, Korytnica,
Latowicz, Liw, Mińsk Mazowiecki, Trojanów,
Miasta i Gminy: Halinów, Mrozy, Pilawa, oraz
Miasta Sulejówek i Węgrów, zarządzonych na
dzień 21 październia 2018 r.
 Komunikat z dnia 14 stycznia 2019 r..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:07:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
08.01.2019 r. że w związku z wydaną decyzją o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej operatora Orange
Polska S.A. z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 488 położonej w obrębie wsi
Kąty, wpłynęło trzy odwołania mieszkańców.
Z treścią odwołań można zapoznać się w
Urzędzie Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20
w pok. 22 w godz. 8.00 - 15.00 w terminie 7 dni od
dnia obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 KPA
zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 RK.6733.4.2018.2019.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:29:51 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:31:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica że na
wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa, w imieniu której działa Marek
Kruk Electronic Control Systems S.A., ul.
Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, prowadzone bylo
postepowanie administracyjne w sprawie o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej operatora Orange
Polska S.A. z niezbedną infrastrukturą
techniczną na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 488 położonej w obrebie wsi
Kąty.
 RK.6733.4.2018 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 11:36:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
postanowienia że na wniosek Wind Field Korytnica
Sp. z o.o., ul. Romera 4 b, 02-784 Warszawa,
prowadzone bylo postepowanie administracyjne w
sprawie wydania postanowienia stwierdzajacego, ze
realizacja planowanego przedsiewziccia pt.:
„Farma Wiatrowa Korytnica N" polegajgcego na
budowie zespolu 39 elektrowni wiatrowych wraz z
towarzyszaca infrastrukturą drogową,
elektroenergetyczną i techniczną zlokalizowanego
na terenie gmin Korytnica i Liw ze strefq
oddzialywania na teren Gminy Dobre i Gminy
Wierzbno przebiega etapowo, oraz że aktualne sq
warunki realizacji przedsiewziccia okre§lone w
decyzji Wójta Gminy Korytnica z dn. 26.11.2012 r.
znak RK.6220.3.2011/12 o środowiskowych
uwarunkowaniach.
 RK.6220.3.2011.12.2018....PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:57:08 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
28.11.2018 r. że na wniosek Orange Polska S.A.,
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w imieniu
której działa Marek Kruk Electronic Control
Systems S.A., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działce oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 488 położoną w
obrębie wsi Kąty, dla inwestycji polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora Orange Polska S.A z niezbędną
infrastrukturą techniczną.
 RK.6733.4.2018 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 11:13:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica że na
wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A,
20-340 Lublin, w imieniu której występuje
Pełnomocnik Łukasz Mróz, PHU MADO Andrzej
Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji olokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie energetycznego przyłącza kablowego nN
0,4 kV na działkach nr ewidencyjny gruntu 169/10
i 111 położonych w obrębie wsi Bednarze
 RK.6733.5.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 09:25:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem
postanowienia zawiadamiam, że na wniosek Wind
Field Korytnica Sp. z o.o., ul. Romera 4 b,02-784
Warszaw, prowadzone było postępowanie
administracyjne w sprawie wydania postanowienia
stwierdzającego że realizacja planowanego
przedsięwzięcia pt.: " Farma Wiatrakowa
Korytnica N' polegającego na budowie zespołu 39
elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą elektroenergetyczną i techniczną
zlokalizowanego na terenie gmin Korytnica i Liw ze
strefą oddziaływania na teren Gminy Dobre i
Gminy Wierzbno przebiega etapowo, oraz że
aktualne s a warunki realizacji przedsięwzięcia
określone w decyzji Wójta Gminy Korytnica z dn.
26.11.2012 r. znak RK.6220.3.2011/12 o
środowiskowych uwarunkowaniach.
 RK.6220.3.2011.12.2018...PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 12:35:23.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i
terminie składania sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego ,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Komunikat.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-13 13:42:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
06.11.2018 r. że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu
której dziala Pełnomocnik Łukasz Mróz PHU MADO
Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie energetycznego przyłącza kablowego nN
0,4 kV na działkach nr ewidencyjny gruntu 169/10
i 111 położonych w obrębie wsi Bednarze.
 Obwieszczenie. RK.6733.5.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:06:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica że
Postanowieniem z dn. 25.10.2018., znak
RK.6733.4.2018 podjął na żądanie strony
zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na
działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem
488 położoną w obrębie wsi Kąty, dla
inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej wraz zniezbędną
infrastrukturą techniczną, wszczęte na wniosek
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, w imieniu której daiała Marek Kruk
Electroniv Control Systems S.A., ul. Żupnicza 17,
03-821 Warszwa.a
 RK.6733.4.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-25 10:59:30.
Zawiadomienie Wójta Gminy Korytnica z dnia
23.10.2018 r. że w dniu 12.10.2018 r. wpłynął
wniosek Wind Field Korytnica Sp. z o.o., ul.
Romera 4 b, 02-784 Warszawa, w sprawie o wydanie
postanowienia stwierdzającego, że realizacja
planowanego przedsięwzięcia pt: ,, Farma
Wiatrakowa Korytnica N ' polegającego na budowie
zespołu 39 elektrowni wiatrowych wraz z
towarzyszącą infrastrukturą drogową,
elektroenergetyczną i techniczną zlokalizowanego
na terenie Gmin Korytnica i Liw ze strefą
oddziaływania na teren Gminy Dobre i Gminy
Wierzbno przebiega etapowo, oraz że aktualne są
warunki realizacji przedsięwzięcia określone w
decyzji Wójta Gminy Korytnica z dn. 26.11.2012 r.
znak RK.6220.3.2011/12 o środowiskowych
uwarunkowaniach.
 RK.6220.3.2011.12.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:04:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
09.10.2018 r. że na wniosek P4 Sp. z o.o.,
02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, w imieniu której
działa Pełnomocnik Pan Arkadiusz Stółka,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 179 położoną w
obrębie wsi Stary Świętochów, dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 WE4430A wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną
 Obwieszczenie RK.6733.3.2018 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 10:58:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
8.10.2018 r. że Postanowienie z dn. 25.09.2018
r., znak RK.6733.4.2018 zawiesił postępowanie w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 488 położoną w
obrębie wsi Kąty, dla inwestycji polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną,
wszczęte na wniosek Orange Polska S.A., Al.
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w imieniu
Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, do czasu
roztrzygnięcia przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska czy przedsięwzięcie może
potencjalnie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
 Obwieszczenie RK.6733.4.2018 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:05:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica na wniosek
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, w imieniu której działa Electronic
Control Systems S.A., UL. Żupnicza 17, 03-821
Warszawa zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej w miejscowości
Kąty, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 488.
 Obwieszczenie RK.6733.4.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-24 10:57:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
19.09.2018 r. na wniosek P4 Sp. z o.o., 02-677
Warszawa, ul. Taśmowa 7, w imieniu której
działa Pełnomocnik Pan Arkadiusz Stółka,
prowdzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 179 położoną w
obrębie wsi Stary Świętochów, dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 WEG4430A wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną
 Obwieszczenie RK.6733.3.2018 (3).PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:57:08 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
20.08.2018 r. - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej w
miejscowości Stary Świętochów
 Obwieszczenie RK.6733.3.2018.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-20 11:02:56.
Obwieszczenie Marszałka Wojwództwa Mazowieckiego
o przyjęciu przez Zarząd Wojwództwa
Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:44:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
24.07.2018 r. że na wniosek TURAL Spółka z o.o.
Turna 46 07-120 Korytnica, prowadzone było
postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na: Budowie gorzelni i
bioelektrowni wraz z oczyszczalnią ścieków
tecvhnologicznych, na działkach nr. ewid.gr.
324/32, 324/39,324/40,324/45 w obrębie wsi Turna.
Informuje się, że postanowienie w przedmiotowej
sprawie zakończono wydaniem stosownej decyzji.
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:03:35.
Zawiadomienie o możliwści zapozania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym.
 Zawiadomienie o mozliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-04 11:38:31.
Przewodniczący Rady Gminy podaje do publicznej
wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Korytnica
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Korytnica miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
 uchwała usytuowanie..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:44:09.
Przewodniczący Rady Gminy podaje do publicznej
wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Korytnica
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Korytnica
 uchwała limit..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:42:05.
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy
Korytnica postępowania administracyjnego w
sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne)
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Pniewnik gm. Korytnica oznaczonej numerem działki
83/5 o pow. 0,0340 ha.
 Zawiadomienie...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:36:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
18.04.2018 r. że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu
której działa Pełnomocnik ASPRO-EL Adam
Serementa, Chodów, ul. Nowowiejska 67, 08-119
Siedlce, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie stanowisk
słupowych średniego napięcia 15 kV, budowie
linii kablowej średniego napięcia 15 kV na
działkach 84/1 w obrębie wsi Pniewnik i 277/3 w
obrębie wski Leśniki.
 Obwieszczenie 18.04..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-18 09:52:42.
Gmina Korytnica zwraca się z zapytaniem o cenę
wykonania zadania polegającego na
„Unieszkodliwieniu wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Korytnica”.
 zapytanie ofertowe azbest 2018.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 12:05:20.
Uchwała Nr LI/303/18 w sprawie podziału gminy na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwala Nr LI.303.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:22:14.
Uchwała Nr LI/302/18 w sprawie podziału Gminy
Korytnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu
 Uchwala Nr LI.302.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:21:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
01.03.2018 r. o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej Play nr WEG4401B wraz z wewnętrzną
linią zasilającą, na działce oznaczonej w
ewidencji gruntów numerem 762/2 położonej w
miejscowości Korytnica.
 Obwieszczenie 01.03.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 09:17:19.
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 r. w
sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczegow
sprawie naboru na urzędników wyborczych

Pełna treść informacji

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-02-22 13:12:32 | Data modyfikacji: 2018-02-22 13:29:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
19.02.2018 r. że na wniosek P4 Sp. z o.o., 02-677
Warszawa, ul. Taśmowa 7, w imieniu której
działa Pełnomocnik Pan Grzegorz Bieńkowski,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 762/2 położoną w
miejscowości Korytnica, dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej Play nr. WEG4401B wraz z wewnętrzną
linią zasilającą.
 obwieszczenie 19.02.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 12:36:45 | Data modyfikacji: 2018-02-19 12:38:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
24.01.2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej w miejscowości
Korytnica, na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 762/2.
 obwieszczenie 24.01.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:05:39.
Stanowisko NR 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
28 września 2017 r. w sprawie projektowanych
zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego
 RPOtwock.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:55:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
27.09.2017 r. o wydanej decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie linii elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej nn0,4 kV wraz z
przyłączami i złączami kablowymi ZK, na
działkach w m. Sewerynów
 obwieszczenie RK.6733.2.2017.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 09:25:45 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Zawiadomienie o czynnościach
wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów
granicznych dla nieruchomości położonych w
miejscowości Paplin
 zawiadomienie (2).pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-27 14:26:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej i
kablowej
 obw.05.09.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 13:17:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie linii
elektroeneregetycznej napowietrznej i kablowej
 obw.11.07.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-11 13:14:55.
Zasady gospodarowania na siedlisku przyrodniczym
91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe i olsy źródliskowe
 rdoś..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-03 13:48:30.
Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie
Nojszew gm. Korytnica
 scanNojszew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:22:11.
Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie
Roguszyn gm. Korytnica
 scanRoguszyn.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:19:35.
Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie
Komory gm. Korytnica
 scanKomory.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:18:23.
Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Adampol, Czaple, Dąbrowa, Decie,
Korytnica, Kruszew, Leśniki, Nojszew, Pniewnik,
Połazie Świętochowskie, Rabiany, Rąbież,
Roguszyn, Sewerynów, Stary Świętochów,
Szczurów, Trawy, Wielądki, Wola Korytnicka,
Wypychy, Zakrzew, Zalesie, Żabokliki, Żelazów.
 plan zagos..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 13:38:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica , że na
wniosek :TURVITA" Spółka z o.o. prowadzone było
postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na adaptacji budynków po
nieczynnej gorzelni z budową pomieszczeń
magazynowo produkcyjnych na zakład przetwórstwa
naturalnego mleka w obrębie wsi Turna
 obw.02.05 TURVITA.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-04 10:54:04.
Obwieszczenie o przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku
obory wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w obrębie wsi Chmielew
 obw. 13.04.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-13 14:03:47.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym (Nojszew)
 G.6827.11.2016.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:34:24.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym (Roguszyn)
 G.6827.10.2016.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:33:34.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym (Komory)
 G.6827.9.2016.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:32:48.
Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zamiaru
likwidacji filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korytnicy, znajdujących się w
Górkach-Grubakach, Sewerynowie i Maksymilianowie
 225..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:49:35.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o
podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
 obw.m woj. maz..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-01 15:01:20.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2017.
 plan zp..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:46:53.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie uznania za mienie
gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w
obrębie Roguszyn gmina Korytnica stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 89/6 o powierzchni
0,1166 ha
 Roguszyn.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:56:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie uznania za mienie
gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w
obrębie Komory gmina Korytnica stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 512 o powierzchni 0,60
ha
 Komory.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:55:16.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie uznania za mienie
gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w
obrębie Nojszew gmina Korytnica stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 308 o powierzchni 0,46
ha
 Nojszew.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:53:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania w sprawie o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej kablowej
 obw02.11.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:19:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4
kV
 obw.20.10.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:29:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o okalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie: budowie podziemnej sieci eneretycznej 30
kV wraz z kanalizacją techniczną i sieci
światłwodowej oraz uziemieniem liniowym na
działce nr 389 w obrębie wsi Nojszew
 obw. 17.10.2016.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 10:19:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej
nN 0,4kV i SN 15kV, słupowej stacji
transformatowej 15/0,4kV
 obw.21.09.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:06:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnicao wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej kablowej
 pge 29.08.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-30 15:02:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30kV wraz z kanalizacją
techniczną i sieci światłowodowej na działce
nr 389 w obrębie wsi Nojszew
 29.08 sieć energ..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-30 15:00:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowie sieci energetycznej napowietrznej i
kablowej nN 0,4kV i SN 15kV, budowie słupowej
stacji transformatowej 15/0,4kV na działkach w
Gminie Korytnica.
 obw.26.08pge.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 11:20:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzęcia polegającego na :Przebudowie
drogi powiatowej nr 4345 W Kupce-Rabiany
 obw.26.08zarząd dróg.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 11:16:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci
energetycznej napowietrznej i kablowej, budowie
słupowej stacji transformatorowej na działkach w
Gminie Korytnica: obręb wsi Czaple i Żabokliki
oraz na działkach w Gminie Wierzbno: obręb wsi
Czerwonka-Folwark
 obwieszczenie 13.07.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 08:15:36 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie: podziemnej sieci energetycznej 30 kV i
sieci światłowodowej, oraz przyłacza
energetycznego 30 kV i przyłacza
światłowodowego na działkach w gminie Korytnica
 obw 10.05...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:59:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie: podziemnej sieci energetycznej 30 kV i
sieci światłowodowej, oraz przyłącza
energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie Korytnica
 obw.12.04.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 12:05:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
pprzeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
rozbudowie sieci wodociągowej rozgałęźnej
wodociągu grupowego "Górki Grubaki" na
działkach w obrębie wsi Korytnica
 obw.wodociag.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-01 08:47:46.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska znak DOOŚ-oaI.4242.17.2015.is.3 z
dnia 17.03.2016 r.
 GDOŚ zawiadomienie.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:45:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci
wodociągowej rozgałęźnej z PCV DN 110 mm, na
działkach nr 667, 650, 655/1 w obrębie wsi
Korytnica
 obw.19.02.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-02-19 14:43:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie: podziemnej sieci
energetycznej 30 kV i sieci światłowodowej, oraz
przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działakch w gminie Korytnica
 obw.17.02.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-02-17 13:38:43.
UWAGA!!! ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
 ogłoszenie podatek.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:08:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno przesłaniu do
Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Siedlcach
zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Wierzbni
z dnia 22.12.2015 r. w przedmiocie odmowy
wstrzymania wykonania decyzji
 obw.Wierzbno13.01.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:47:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie budynki obory wraz z niezbędą
infrastrukturą techniczną.
 obw.01.12.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:56:26.
Ogłoszenie o rozpoczęciu prac projektowych
związanych z budową przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Korytnica.
 harmonogram projekt 3.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-26 14:24:20.
Ogłoszenie o rozpoczęciu się prac projektowych
związanych z budową przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Korytnica.
 harmonogram projekt 2.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-12 14:53:16.
Ogłoszenie o rozpoczęciu prac związanych z
budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
 ogłoszenie projekt.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-28 13:47:00.
Ogłoszenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
rzopoczęcia prac projektowych związanych z
budową przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Korytnica.
 ogłoszenie mapki do projektu.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:30:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdogy na
realizację przedsięwzięcia polegającego na :
Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sekłak
o długości 2,450 km na działkach o numerze
ewidencyjnym 46/1 i 46/2 w obrębie wsi Sekłak.
 droga Sekłak.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-23 13:52:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wierzbno wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 scan20150921103945.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-21 12:52:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu potępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realziację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wola
Korytnicka-Lipniki" usytuowanej na działakch o
numerach ewidencyjnych 512 i 339 w obrębie
miejscowości Wola Korytnicka oraz działce nr 35
o obrębie miejscowości Lipniki w od km0+000,00
do km 1+250,00 o długości 2,25 km".
 Wola-Lipniki.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-21 12:49:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre nr
GKI.6220.10.2015 z dnia 07.09.2015 r. o wydanej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
dla inwestycji polegającej na "przebudowie drogi
gminnej na działkach nr ew. 88, 86/1 i 73 w
miejscowości Jaczewek, gm. Dobre, województwo
mazowieckie"
 obwieszczenie Wójta Gminy Dobre.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:59:28 | Data modyfikacji: 2015-09-11 15:01:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o likalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
"Budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 62 w
miejscowości Paplin, gmina Korytnica"
 chodnik Paplin.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-25 14:11:12.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4242.7.2015.AB.8
 zawiadomienie GDOŚ.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:57:59.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebraniu
niezbędnych dowodów do wydania decyzji
administracyjnej dla inwestycji polegającej na:
"przebudowie drogi gminnej na działkach nr ew.
88, 86/1 i 73 w miejscowości Jaczewek, gm. Dobre,
województwo mazowieckie".

zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 15:12:50 | Data modyfikacji: 2015-08-18 15:15:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Przebudowie drogi powiatowej nr 4238W
Paplin-Korytnica-Roguszyn
 obw .06.08.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 14:27:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na budowie budynku inwentarskiego -
tuczarni
 obw.tuczarnia.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:03:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o wydanej
decyzji na inwestycję polegającą na
"Przebudowie drogi powiatowej 2247W Kałuszyn -
Roguszyn odcinek długości 15,902 km od km
6+098,56 do km 22+000,84 długości 15,902 km
 obw.drogakałuszyn.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:22:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydaniu w dniu
17.07.2015 r.postanowienia o stwierdzeniu braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla inwestycji polegającej na
"przebudowie drogi gminnej na działakch nr ew.
88,86/1 i 73 w miejscowości Jaczewek, gm. Dobre,
województwo mazowieckie".
 droga Jaczewek.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-20 13:13:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Przebudowie drogi powiatowej nr 4238W
Paplin-Korytnica-Roguszyn
 skan.obw.droga..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:31:20 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzbno o zebraniu
dowodów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na "Przebudowie drogi
powiatowej 2247W Kałuszyn - Roguszyn odcinek o
długości 15,902 km od km 6+068,56 do km
22+000,84 długości 15,902 km usytuowanej na
działakach
 obw.droga Kałus-Rogus..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-06 14:05:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na "Budowie chodnika
wzdłuż drogi krajowej nr 62 w miejscowości
Paplin, gmina Korytnica".
 obw.chodnik.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-06 13:59:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie
drogi gminnej na działakch nr ew. 88,86/1 i 73 w
miejscowości Jaczewek, gm. Dobre, woj.
mazowieckie".
 obw.dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-02 15:10:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Liw o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie Zespołu Linii Kablowych
 skanliw.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na Przebudowie drogi
powiatowej nr 4238 W Paplin-Korytnica-Roguszyn.
 droga Paplin-Korytnica- Roguszyn.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-17 11:43:09.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Wójt
Gminy Wierzbno
 03.06.2015 r. wierzbno.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-05 13:44:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Liw informujące o
zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na budowie Zespołu
Linii Kablowych
 02.06.2015r.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-05 13:41:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie podziemnej sieci energetycznej 15kV na
działce nr 388 obręb wsi Nojszew, napowietrznej
sieci energetycznej 15 kV, podziemnego przyłącza
energetycznego 15kV na działkach nr 448/2 i 466/5
w obrębie wsi Pniewnik.
 03.06.2015.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-03 09:38:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie: podziemnej sieci energetycznej 15 kV na
działce nr 388 obręb wsi Nojszew, napowietrznej
sieci energetycznej 15 kV, podziemnego przyłącza
energetycznego 15 kV na działkach nr 448/2 i
466/5 w obrębie wsi Pniewnik.
 obw podz. sieć.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-20 13:35:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Liw o wystąpieniu do
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Warszawie, Starostwa Powiatowego w Węgrowie i
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie o uzgodnienie
przedsięwzięcia
 wgl obw.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:08:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi
powiatowej 2247W Kałuszyn - Roguszyn odcinek
długości 15,902 km od km 6+098,56 do km 22+
000,84 usytuowanej na działkach (...) w
miejscowości Roguszyn Gmina Korytnica
 wgw obw.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:39:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydaniu decyzji
na inwestycję polegającą na: budowie
napowietrznej dwutorowej linii
elektroenergetycznej 110 kV na działkach
położonych w gminie Korytnica w obrębie Zakrzew
 Zakrzew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 14:36:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
:Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Stary
Świętochów w km 0+000-1+300 długości 1,3 km
na działce nr ewidencyjny gruntu 122 obręb Stary
Świętochów
 OWGK.07.05.2015 obręb Stary Św..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 13:41:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającegi na
:Przebudowie drogi gminnej Pniewnik - Stary
Świętochów w km 0+000-2-750 długości 2,75 km
na działkach: nr 277/4 obręb Pniewnik, 134
obręb Dąbrowa i 391 obręb Stary Świętochów"
 OWGK.07.05.2015.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 13:33:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację orzedsięwzięcia polegającego na:
Budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 62 w
miejscowości Paplin gmina Korytnica na działce
numer ewidencyjny 182.
 obw 28.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 14:20:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Liw o wszczęciu
postępowania administarcyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 obw.WGL.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:48:51.
Zaproszenie mieszkańców wsi Paplin na spotkanie
w celu okazania projektu i uzgodnienia lokalizacji
wjazdów na posesję.
 ogłoszenie Paplin.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 11:55:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o zakończeniu
postepowania administracyjnego oraz zgromadzeniu
materiałów dowodowych niezbędnych do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi
powiatowej 2247W Kałuszyn-Roguszyn odcinek
długości 15,902 km od km 6+098,56 do km
22+000,84
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 08:55:12 | Data modyfikacji: 2015-04-16 08:58:35.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebraniu
dowodów niezbędnych do wydania decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej
linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach
położonych w gminie Korytnica.
 WGDZawi..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-10 10:12:07 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnegona wniosek WIND
FIELD Korytnica Sp. z o.o. w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej
sieci energetycznej
 Obw.WGK08.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 13:34:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na
wniosek WIND FIELD Korytnica Sp. zo.o.w sprawie o
wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 wind field03.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 11:53:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na
wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 pge03.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 11:52:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o odstąpieniu
od obwoiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia.
 wierzbno 02.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 11:50:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o
przedłużeniu terminu załtwienia sprawy do dnia
30 kwietnia 2015 r. z uwagi na skomplikowany
charakter postępowania oraz ustalenia kręgu
spadkobierców stron postępowania
 wierzbno.30.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:32:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o wszczęciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
 obw.wieśroduwar.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:46:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie napowietrzenej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV na działakch w gminie Korytnica.
 pge..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:12:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania na wniosek WIND FIELD Korytnica Sp.
z o.o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie podziemnej sieci
energetycznej 30 kV i sieci światłowodowej oraz
przyłącza energetycznego 30 kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie Korytnica
 postęp.nojszew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:10:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre zawiadamiające o
wydaniu postanowienia wyjaśniającego
wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy
Dobre z dnia 6 sierpnia 2013 r.
 dobre.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-11 13:36:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
31 marca 2015 r. z uwagi na skomplikowany
charakter postępowania.
 obw. wierzbno ter.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-04 14:12:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 4238W
Paplin-Korytnica-Roguszyn.
 skan02.03.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:46:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbni o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
28.02.2015 r.
 obw. WGW.przedł. terminu 02.02.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:21:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na : Budowie
napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV
na działkach w gminie Korytnica.
 skan Czaple.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 10:07:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30 kV i przyłącza światłowodowego na
działkach w gminie Korytnica obręb wsi Nojszew.
 skan 03.02.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 09:07:53.
Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z
dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
 izby rolnicze.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-30 08:14:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
zawiadamiające o wydaniu z urzędu postanowienia
w dniu 02.01.2015 r. o sprostowaniu oczywistej
omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.07.2013 r.
Wójta Gminy Wierzbno.
 wierzbno, omyłka pisarska.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-12 08:19:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
31.01.2015 r.
 obw. wszcz.post..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-02 15:25:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
10.11.2014 r. w sprawie przyłącza
światłowodowego w miejscowości Trawy
 Obwieszczenie WGK z dnia 10.11.2014 r..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-10 10:58:43 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci światłowodowej
oraz przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie Korytnica
 obw.04.11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 13:46:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające o prowadzeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzięcia polegającego na budowie obory z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
 obw.komory.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 15:02:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
09.10.2014 r. o prowadzonym postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie podziemnej
sieci energetycznej 30kV i sieci światłowodowej
oraz przyłącza energetycznego
 obwieszczenie RK.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:46:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci światłowodowej
na działakch w gminie Korytnica
 1obw.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-25 14:31:13.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn Przebudowa drogi gminnej Wola
Korytnicka - Lipniki
 zaw. najko. oferta droga.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-11 11:22:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające, że na wniosek WIND FIELD
Korytnica Sp. z o.o. prowadzone było
postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30kV i przyłącza światłowodowego na działkach
w gminie Korytnica
 obw. 11.09.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-11 10:31:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiajace, że na wniosek WIND FIELD
Korytnica Sp. z o.o. prowadzone było postepowanie
administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30kV i przyłącza światłowodowego na działkach
w gminie Korytnica
 obw. 1..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-02 13:19:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30kV i sieci światłowodowej,
oraz przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie
Korytnica.
 obw wgk wszcze. post..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-14 11:14:51.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebraniu
dowodów niezbędnych do wydania decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii
elektroenergetycznej 110kV wraz z traktem
światłowodowym na działkach położonych w
gminie Dobre w obrębach Gęsianka, Wólka
Mlęcka, Rakówiec, Rudzienko, Nowa Wieś,
Makówiec Mały, w gminie Wierzbno w obrębach
Rąbież, Brzeźnik oraz w gminie Korytnica w
obrębie Zakrzew.
 skan dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-14 09:39:08.
Zawiadomienie Wójta Gminy Korytnica o zebraniu
dowodów niezbdnych do wydania decyzji
administarcyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii
elektroenergetycznej 110kV wraz z traktem
światłowodowym na działkach położonych w
gminie Dobre w obrebach Gęsianka, Wólka Mlęcka,
Rakówiec, Rudzienko, Nowa Wieś, Makówiec Mały,
w gminie Wierzbno w obrębach Rąbież, Brzeźnik
oraz w gminie Korytnica w obrebie Zakrzew.
 zawiad wgd.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-14 09:34:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające o przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30kV i przyłącza światłowodowego na działkach
w gminie Korytnica.
 obw 13.08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:43:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30kV i sieci światłowodowej,
oraz przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie
Korytnica.
 obw. inw celu publi..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-30 12:39:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przdsięwięcia polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej w miejscowościach Wola
Korytnicka i Lipniki, na działkach o numerach
ewidencyjnych 512 i 339 w obrębie miejscowości
Wola Korytnicka oraz działce nr 35 o obrębie
miejscowości Lipniki w od km 0+000 do km 1+600 o
długości 1,6km.
 obw. droga Wola Lipniki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-28 08:33:58.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebraniu
dowodów niezbędnych do wydania decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii
elektroenergetycznej
 zawiadomienie.dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-22 11:01:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania z udziałem społeczeństwa
 obw. z udziałem społ..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-15 09:55:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30 kV i przyłącza światłowodowego na
działkach w gminie Korytnica
 OBW. sieć energ..tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-23 09:33:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre z dnia 18.06.2014
r. o wydaniu decyzji na inwestycję polegającą
na : budowie napowietrznej dwutorowej linii
elektoenergetycznej 110kV na działkach
położonych w gminie Dobre w obrębach Rudzienko,
Makówiec Mały oraz Nowa Wieś oraz na działkach
w gminie Korytnica w obrębach Zakrzew oraz
Pniewnik.
 obw. WGD..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:32:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie
Korytnica. RK.6733.3.2014
 obw. kor. 1.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-10 09:08:17.
Wójt Gminy Dobre zawiadomia o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wniosku o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na budowie dwutorowej
kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV.
 dobre obw..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:01:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu na wniosek Gminy Korytnica
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie studni nr 2.
 obw. studnia.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:14:21.
Obwieszczenie Wojta Gminy Dobre o wszczęciu
postepowania na wniosek Wind Fiel Korytnica Sp. z
o.o. w sprawie wniosku o ustalenie likalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej
linii elektroenergetycznej 110kV na działkach
położonych w gminie Korytnica.
 obw. Dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-20 08:03:56.
Obwieszczenie Wojta Gminy Dobre o zebraniu
niezbędnych dowodów do wydania decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie napowietrznej dwutorowej linii
elektroenergetycznej 110kV na działkach
połozonych w gminie Dobre w obrębach Rudzienko,
Makówiec Mały, Nowa wieś oraz na działkach w
gminie Korytnica w obrębach Zakrzew oraz
Pniewnik.
 0030.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 09:03:33 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31
 Ostrzeżenie METEO nr 31.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-15 11:42:02.
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania na wniosek
WIND FIELD Korytnica Sp. z o.o. w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30kV i sieci światłowodowej,
oraz przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego an działakach w gminie
Korytnica.
 obw. o umorzeniu postęp..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:49:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu
postępowania GKI.6733.6.2014
 obw..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-08 13:48:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
RK.6220.5.2012/13/14
 obw. dec środ..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-04 14:45:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 KV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30kV i przyłącza światłowodowego na
działkach w gminie Korytnica.
 obw. post..tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:01:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu
postępowania w sprawie wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie napowietrznej
dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV na
działkach położonych w gminie Dobre w obrębach
Rudzienko, Makówiec Mały, Nowa Wieś oraz na
działkach w gminie Korytnica w obrębach Zakrzew
oraz Pniewnik.
 obw. Wójt Gminy Dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:44:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
budowie dwóch kurników z pomieszczeniami
socjalnymi i niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą.
 obwieszczenie, budowa kurnika.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:54:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie
dwóch kurników z pomieszczeniami socjalnymi
iniezbędną infrastrukturą we wsi Górki Borze.
 obw kurnik.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-19 14:29:08.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy szesnastu turbin
wiatrowych.
 5.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:18:44.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy siedmiu turbin
wiatrowych.
 4.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:18:02.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy dwunastu turbin
wiatrowych.
 3.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:17:22.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy dziewięciu turbin
wiatrowych.
 2.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:16:21.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy turbiny wiatrowej, linii
energetycznej 110 kV i stacji GPO-1.
 1.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:15:19.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wyłożeniu projektów
planów zadań ochronnych,sporządzonych w formie
projektów zarządzeń Regionalnego Dyrekra
Ochrony Środowiska w Warszawie.

obwieszczenie

 obwieszczenie regionalny dyrektor ochrony środowiska.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 12:44:07.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy dwunastu turbin
wiatrowych.
 obw 3 nowe.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-29 13:40:58.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy szesnastu turbin
wiatrowych.
 obw.5.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-28 12:57:13.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy siedmiu turbin
wiatrowych.
 obw.4.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-28 12:56:25.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy dziewięciu turbin
wiatrowych.
 obw. 2.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-28 12:55:03.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy turbiny wiatrowej, linii
energetycznej 110kV i stacji GPO-1.
 obw.1.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-28 12:53:05.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wyłożeniu raportu
oddziaływania na obszry Natura 2000, dla
zamierzenia realizowanego przez Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Warszawie, Oddział Sokołów Podlaski w ramach
którego przewidziano wykonanie prac
utrzymaniowych na ciekach meliracji wodnych
podstawowych na terenie powiatu węgrowskiego -
część II.
 skan obw. natura 2000.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:41:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania z udziałem społeczeństwa dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie kurnika
w obrębie miejscowości Górki Borze
 Obwieszczenie Wótja Gminy Korytnica o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - budowa kurnika w obrębie miejscowości Górki Borze.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-26 08:31:53.
Obwieszenie Wójta Gminy Korytnica o podjęciu
zawieszonego postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: budowa kurnika w obrębie wsi
Górki Borze
 Obwieszczenie - podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-26 08:26:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre GKI.6220.2.2013
 Obw. WGD budowa dwutorowa.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 09:53:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
OŚ.6220.1.2013
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-05 12:26:17.
Obwieszczenie o XLI sesji Rady Gminy Korytnica
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-05 12:19:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 obwieszczenie śu.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-07-29 15:21:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica RK
6220.3.2013
 Obwieszczenie przebudowa drogi Sewerynów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 12:49:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania z udziałem społeczeństwa
 Owbieszczenie WGK RK.6220.2.2013.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-26 13:08:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
RK.6733.4.2013
 OWGK2.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:07:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
RK.6733.3.2013
 OWGK1GB.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:06:18.
Obwieszcznie Wójta Gminy Dobre
 OWGD.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:05:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o utrzymaniu
w mocy decyzji Wójta Gminyb Korytnica z dn.
21.02.2013 r.przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze.
 Obwieszczenie o utrzymaniu w mocy decyzji.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-13 10:20:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Sewerynów
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-11 13:53:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno zdnia
04.04.2013 r.
 002 WGW.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:27:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
 001WGW.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-05 14:28:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 18.03.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-18 14:27:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
RK7331/18/09/10/11/12/13
 obwieszczenie wieża odwołanie 14.03.2013.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:37:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
 Obwieszczenie o wszczęciu.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-08 13:50:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno "Farma
Wiatrowa Korytnica S"
 obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-01 13:49:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-22 14:51:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji po wznowionym postepowaniu Wieża
Korytnica
 Obwieszczenie . Wieża Korytnica.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-22 14:49:15.
Obwieszczenie o XXXV sesji Rady Gminy Korytnica
 Skan Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-22 11:25:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
 Obwieszczenie.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:47:40.
Obwieszczenie o XXXIV sesji Rady Gminy Korytnica
 sesja.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-04 14:05:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
 004.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:01:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
 003.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:01:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
 002.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:00:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
 001a.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:00:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:19:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:36:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania z udziałem społeczeństwa
 Obwieszczenie art. 33 udział społeczeństwa.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:19:33.
Obwieszczenie o XXXIII sesji Rady Gminy Korytnica
 Obwieszczenie XXXIII.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:34:41.
Obwieszczenie o XXXII sesji Rady Gminy Korytnica
 obwieszczenie XXXII.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-19 15:07:08.
Obwieszczenie o XXXI sesji Rady Gminy Korytnica
 obwieszczenie.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-07 15:00:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środoiwskowych uwarunkowaniach.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:00:28.
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie
 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:22:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o podjęciu
zawieszonego postępowania administracyjnego.
 Obwieszczenie o podjęciu postępowania.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 13:30:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji Art.10.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-24 14:38:54.
Obwieszczenie Wójta Gminy
 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:13:41.
Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Wójta Gminy
korytnica z dn. 03.09.2012 r.
 obwieszczenie wieża uchylenie .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-22 10:20:17.
zawiadomienie o wyborze oferty RK.273.3.2011
 zawiadomienie o wyborze oferty RK.273.3.2011.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-08 09:12:34.
`Obwieszczenie o sesji XXVIII
 obwieszczenie sesja.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-04 09:08:55 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
„ Unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Korytnica dofinansowano
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w
formie dotacji, w kwocie 114.345,00 zł”
 Fundusz.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 14:59:32.
załącznik nr 7 projekt 4
 załączni nr 7 projekt 4.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:35:21.
zał. nr 7 Warunki techniczne Sekłak
 zał. nr 7 warunki techniczne Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:07:56.
zał nr 7 tytuł projektu Sekłak
 zał. nr 7 tytuł projektu Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:07:10.
zał nr 7 opis techniczny Sekłak
 zał. nr 7 opis techniczny Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:06:34.
zał nr 7 Opis do projektu zagospodarowania terenu
Sekłak
 zał. nr 7 Opis do projektu zagospodarowania terenu Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:05:59.
zał. nr 7 Kosztorys Sekłak - Przedmiar
 zał. nr 7 KOSZTORYS - SEKŁAK-PRZEDMIAR.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:04:52.
zał. nr 7 Kosztorys Sekłak - Ofertowy
 zał. nr 7 KOSZTORYS - SEKŁAK-OFERTOWY.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:04:08.
zał. nr 7 informacja dotyczy bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia Sekłak
 zał. nr 7 Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:03:22.
zał. nr 7 Część opisowa infor Sekłak
 zał nr 7Część opisowa infor Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:02:14.
zał nr 6
 zał nr 6.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:01:33.
zał nr. 5 wzór umów
 zał nr 5 umow wzór.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:01:14.
zał. nr 4 do oferty oświadczenie
 zał 4 do oferty oswiadczenie.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:00:35.
zał nr 3
 zał nr 3.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:59:51.
zał nr 2 doświadczenie zawodowe
 zał nr 2 doświadczenie zawodowe.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:59:21.
zał. nr 1 oferta
 zał nr 1oferta.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:58:36.
zał. 7 projekt (2)
 zał. 7 projekt (2).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:54:56.
zał. 7 projekt
 zał . 7 projekt.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:53:51.
``Szczegółowe`
 szczegółowe specyfikacje techniczne zał. nr 7.rar

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:52:39 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
 SWIZ.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:49:24.
Korytnica : Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Sekłak
 ogłoszenie.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:48:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
wpłynięciu odwołania od decyzji z dn.03.09.2012
r.
 obwieszczenie wieża odwołanie.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:42:19.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z
udziałem społeczeństwa
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-12 08:35:13.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania z
udziałem społeczeństwa
 Obwieszczenie art. 33.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:23:33.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji po wznowionym
postępowaniu . Wieża Korytnica.doc
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji po wznowionym postępowaniu . Wieża Korytnica.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-03 12:41:26.
Informacja o wynikach naboru na młodszego
referenta d/s obsługi Rady Gminy
 informacja o wyniku II.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-14 14:33:52.
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się
do naboru (młodszy referent)
 informacja o kandydatach II.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 08:31:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
złożenia na wezwanie PPIS w Węgrowie
wyjaśnień dotyczących realizacji
przedsięwzięcia: Farma Wiatrowa Korytnica N
 Obwieszczenie Dostarczenie wyjaśnień na wezwanie_GEO.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-08 09:20:36.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze
 nabór 2.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:33:37.
 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 15:01:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica dotyczące
wezwania PPIS do złożenia wyjaśnień i
uzupełnień do raportu oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia "Farma wiatrowa
KorytnicaN"
 Obwieszczenie - wystąpienie o złożenie wyjaśnień 27.07.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 15:01:21.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 informacja o wynikach naboru.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 08:48:44.
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się
do naboru
 informacja o kandydatach.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 08:48:13.
Ostrzeżenie Meteo Nr 75 z dnia 25.07.2012 r.
 Ostrzeżenie METEO nr 75 Upały 25.07.12.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-26 09:52:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
prowadzonym postępowaniu administracyjnym w
sprawieo wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej w miejscowości Korytnica
 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-26 09:41:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica - złożenie
przez wnioskodawcę wyjaśnień dotyczących
przedsięwzięcia "Farma Wiatrowa Korytnica N"
 Obwieszczenie Dostarczenie wyjaśnień na wezwanie RDOŚ.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 12:08:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica -
zawiadomienie o przedłużeniu terminu
załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pod
nazwą "Farma Wiatrowa N"
 Obwieszczenie o późniejszym terminie uzgodnienia.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-19 13:22:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica -
wystąpienie o złożenie wyjaśnień do raportu
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
"Farma Wiatrowa Korytnica N"
 Obwieszczenie - wystąpienie o złożenie wyjaśnień.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-19 13:14:07.
UWAGA - Zmiana adresu BIP
Informujemy, że od dnia 8 lipca 2012 r.  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Korytnica posiada nowy adres:


 Dotychczasowy portal BIP udostępniony jest jako wersja archiwalna (przycisk ARCHIWUM w nowym BIP).
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:32:44 | Data modyfikacji: 2012-07-19 14:41:52.
Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:32:44
Data modyfikacji: 2012-07-19 14:41:52
ObowižEzuje od: 2012-07-08
Opublikowane przez: