Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.
 Obwieszczenie o okręgach wyborczych wyciąg.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-13 14:11:36 | Data modyfikacji: 2019-08-13 14:13:44.
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w
Siedlcach o składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach
 Informacja_OKW_o_skladzie_i_dyzurach.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-28 10:37:01 | Data modyfikacji: 2019-08-28 10:41:27.
Zarządzenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wyznaczenia na terenie Gminy Korytnica miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych
 zarządzenie miejsca obwieszczenia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-06 08:52:21.
 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-06 08:54:02.
Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych

uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze:

• Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego) – usługa aktywna do 30 września 2019 r. (23:59),
• Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59),
• Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59) i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych. Ograniczenie dostępności usługi ma na celu umożliwienie rozpatrzenia złożonych wniosków przed terminem głosowania.

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2019-09-10 14:15:45 | Data modyfikacji: 2019-09-10 14:18:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o numerach i
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika
 informacja_o_siedzibach_obkw.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-12 09:01:38.
Informacje PKW - Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


WIECEJ INFORMACJI: WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 - SERWIS INFORMACYJNY PKW

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2019-09-13 13:40:58 | Data modyfikacji: 2019-09-13 13:50:35.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Korytnica obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Korytnicy do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Korytnicy.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Siedlcach II

Konrad Mielcarek

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2019-09-16 11:59:44 | Data modyfikacji: 2019-09-16 12:02:14.
Postanowienie Nr 315/2019 Komisarza Wyborczego w
Siedlcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
 ..Postanowienie_komisarza_II o_ObKW wyciąg.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-24 08:14:41.
INFORMACJA WÓJTA GMINY

Sprawdzenie spisów wyborców

Wójt Gminy Korytnica informuje mieszkańców, że każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.
Na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu Wyborczego, spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj.od 23 października do 08 października 2019r. .
Udostępnienie spisu wyborców polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.
Sprawdzenie spisu wyborców odbywa się na pisemny wniosek wyborcy w Urzędzie Gminy Korytnica, pokój nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 -1500

 

Wójt Gminy Korytnica
Stanisław Komudziński

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2019-09-26 09:21:27.
Postanowienie Nr 319/2019 Komisarza Wyborczego w
Siedlcach II w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 informacja_o_pierwszym_posiedzeniu Komisarz II.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-27 09:01:59.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych z funkcjami
 Informacja_o_skladach_z_funkcjami_143303.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-03 14:34:05.
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych
 godziny rozpoczęcia pracy okw.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-11 13:16:21.
Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w
Siedlcach
 Pl dyżurów OKW.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-12 08:57:18.
Data wprowadzenia: 2019-10-12 08:57:18
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk