Uchwała Nr LVII/326/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na Wójta Gminy Korytnica
 326.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:54:28.
Uchwała Nr LVII/325/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomościach, stanowiących
własność Gminy Korytnica
 325.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:53:22.
Uchwała Nr LVII/324/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchylenia
uchwały o wyrażeniu zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach, stanowiących własnośc Gminy
Korytnica
 324.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:51:56.
Uchwała Nr LVII/323/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 323.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:50:38.
Uchwała Nr LVII/322/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 322.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:49:43.
Uchwała Nr LVII/321/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 4a

 Uchwała Nr 321.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:46:28.
Uchwała Nr LVII/320/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

WPF

Wykaz przedsięwzięć

objaśnienia

 WPF Uchwała 320.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:41:54.
Uchwała Nr LVII/319/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2023 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 3a

załącznik nr 5

 Uchwała Nr 319.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:36:32.
Uchwała Nr LVII/318/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2023-2026

WPF

Wykaz przedsięwzięć

objaśnienia

 WPF Uchwała 318.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:33:26.
Uchwała Nr LVII/317/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2023 rok
 317.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:32:33.
Uchwała Nr LVII/316/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2023-2026

WPF316.pdf

Wykaz przedsięwzięć

Objaśnienie do WPF316.docx

 Uchwała WPF316.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:29:24.
Uchwała Nr LVI/315/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 listopada 2022 roku w sprawie określenia
stawki za 1 km przebiegu pojazdu
 315.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-02 10:42:21.
Uchwała Nr LVI/314/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla
osób bezdomnych oraz schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 314.22pdf.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-02 10:41:31.
Uchwała Nr LVI/313/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę nr
XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19
sierpnia 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
 313.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-02 10:40:43.
Uchwała Nr LVI/312/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
 312.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-02 10:39:37.
Uchwała Nr LVI/311/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 Uchwała Nr 311.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-02 10:36:55.
Uchwała Nr LV/310/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2022 roku w sprawie przekazania
wniosku według właściwości
 310.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:51:14.
Uchwała Nr LV/309/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2022 roku w sprawie przekazania
wniosku według właściwości
 309.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:50:50.
Uchwała Nr LV/308/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia kwoty
stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna,
przyjmowanej jao podstawa obliczania podatku
leśnego na obszarze gminy na 2023 rok
 308.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:49:58.
Uchwała Nr LV/307/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w
2023 roku
 307.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:48:16.
Uchwała Nr LIV/306/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 października 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 uchwała 306.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-02 10:09:22.
Uchwała Nr LIV/305/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 października 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomościach, stanowiących
własność Gminy Korytnica
 uchwała 305.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-02 10:03:42.
Uchwała Nr LIV/304/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 października 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1.304.pdf

Załącznik Nr 2.304.pdf

Załącznik Nr 3 Przychody Rozchody.304.pdf

Załącznik Nr 4.304.pdf

 Uchwała Nr 304.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-02 09:59:58.
Uchwała Nr LIV/303/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 października 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

WPF Objaśnienie do uchwały 303.doc

WPF.303.pdf

Wykaz przedsięwzięć.303.pdf

 WPF Uchwała 303.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-02 09:57:43.
Uchwała Nr LIII/302/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1.302.pdf

Załącznik Nr 2.302.pdf

 Uchwała Nr 302.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:51:22 | Data modyfikacji: 2022-10-27 08:30:49.
Uchwała Nr LII/301/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia
petycji
 uchwała 301.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:50:25.
Uchwała Nr LII/300/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 uchwała 300.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:49:27 | Data modyfikacji: 2022-10-04 10:56:31.
Uchwała Nr LII/299/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 uchwała 299 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:48:20 | Data modyfikacji: 2022-10-04 10:55:56.
Uchwała Nr LII/298/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica

uchwała 298.doc

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:47:40 | Data modyfikacji: 2022-10-04 10:57:02.
Uchwała Nr LII/297/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019
r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 297.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:46:16.
Uchwała Nr LII/296/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019
r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso
 296.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:44:48.
Uchwała Nr LII/295/22 Rady Gminy Korynica z dnia
19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXXIII/224/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca
2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli pełniących
funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla
niektórych stanowisk nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
 uchwała 295.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:41:41.
Uchwała Nr LII/294/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1.294.pdf

Załącznik Nr 1a.294.pdf

Załącznik Nr 2.294.pdf

Załącznik Nr 2a.294.pdf

Załącznik Nr 3.294.pdf

Załącznik Nr 4.294.pdf

 Uchwała Nr 294.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:34:13.
Uchwała Nr LII/293/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 września 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

WPF.293.pdf

Wykaz przedsięwzięć.293.pdf

WPF Objaśnienie do uchwały 293.doc

 WPF Uchwała 293.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 10:31:51.
Uchwała Nr LI/292/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 Uchwała Nr 292.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-22 10:21:03.
Uchwała Nr LI/291/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

WPF

Wykaz przedsięwzięć

objaśnienia

 WPF Uchwała 291.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-22 10:18:49.
Uchwała Nr L/290/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2022 roku w sprawie przekazania wniosku
 290a.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-03 08:55:38.
Uchwała Nr L/289/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2022 roku w sprawie okreslenia średniej
ceny jednostek paliwa w Gminie Korytnica na rok
szkolny 2022/2023
 289.22u.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-03 08:54:59.
Uchwała Nr L/288/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1.288.pdf

Załącznik Nr 2.288.pdf

Załącznik Nr 3.288 Przychody Rozchody.pdf

Załącznik Nr 4.288.pdf

Załącznik Nr 5.288 Fundusz Sołecki.pdf

 Uchwała Nr 288.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-03 08:50:59.
Uchwała Nr L/287/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2025

WPF287.pdf

Wykaz przedsięwzięć287.pdf

WPF Objaśnienie do uchwały 287.doc

 WPF Uchwała 287.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-03 08:45:43.
Uchwała Nr XLIX/286/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 286.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 13:01:06.
Uchwała Nr XLIX/285/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 285.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 13:00:39.
Uchwała Nr XLIX/284/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Korytnica miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 284.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:59:31.
Uchwała Nr XLIX/283/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę
nr XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19
sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
 283.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:56:58.
Uchwała Nr XLIX/282/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia
stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej
pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości
niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej
 282.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:54:02.
Uchwała Nr XLIX/281/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na
realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji
przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów –
Turna – Górki Borze”
 281.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:50:39.
Uchwała Nr XLIX/280/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1.280.pdf

Załącznik Nr 2.280.pdf

Załącznik Nr 3.280.pdf

Załącznik Nr 4.280.pdf

Załącznik Nr 5.280.pdf

 Uchwała Nr 280.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:44:17.
Uchwała Nr XLIX/279/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

WPF279.pdf

Wykaz przedsięwzięć279.pdf

WPF Objaśnienie do uchwały 279.doc

 WPF Uchwała 279.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:34:48.
Uchwała Nr XLIX/278/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Korytnica z tytułu wykonania
budżetu za 2021 rok
 278.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:31:58.
Uchwała Nr XLIX/277/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Korytnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2021 rok
 277.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:30:41.
Uchwała Nr XLIX/276/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia
wotum zaufania dla Wójta Gminy Korytnica
 276.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-30 12:29:41.
Uchwała Nr XLVIII/275/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 275.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-10 11:54:11.
Uchwała Nr XLVIII/274/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 274.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-10 11:53:43.
Uchwała Nr XLVIII/273/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2022 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania
 273.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-10 11:29:09.
Uchwała Nr XLVIII/272/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Korytnica na lata 2022
-2025

program przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2022 2025.docx

 272.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-10 11:24:11.
Uchwała Nr XLVIII/271/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1.271.pdf

Załącznik Nr 2.271.pdf

Załącznik Nr 3.271.pdf

Załącznik Nr 4.271.pdf

Załącznik Nr 5.271.pdf

 Uchwała Nr 271.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-10 11:17:01 | Data modyfikacji: 2022-06-10 11:24:47.
Uchwała Nr XLVIII/270/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

WPF

Wykaz przedsięwzięć

objaśnienia

 WPF Uchwała 270.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-10 11:14:15.
Uchwała Nr XLVII/269/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania
wniosku
 uchwała 269.22.anonim.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:30:20.
Uchwała Nr XLVII/268/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 uchwała - służebność - 268.2022 - .doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:26:44.
Uchwała Nr XLVII/267/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 uchwała - służebność - 267.2022 - -.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:26:19.
Uchwała Nr XLVII/266/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia
zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
terytorium Ukrainy w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium tego
państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających
Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą
rodziną z powodu tych działań wojennych
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 Uchwała Nr 266.22zakres pomocy.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:23:31.
Uchwała Nr XLVII/265/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Korytnica do dokonywania zmian w
uchwale budżetowej oraz WPF w celu realizacji
zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa
 Uchwała Nr 265.22 upoważnienie.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:21:23.
Uchwała Nr XLVII/264/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 Uchwała Nr 264.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:14:02.
Uchwała Nr XLVII/263/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 WPF Uchwała 263.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:11:20.
Uchwała Nr XLVI/262/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 25 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2022 rok
 uchwała 262 - Program opieki nad zwierzętami.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:08:53.
Uchwała Nr XLVI/261/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 Uchwała Nr 261.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:04:46.
Uchwała Nr XLVI/260/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 WPF Uchwała 260.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:02:09.
Uchwała Nr XLV/259/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla radnych Rady Gminy Korytnica
 259.22..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:58:51 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:04:04.
Uchwała Nr XLV/258/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019
r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 258.22..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:58:06 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:04:37.
Uchwała Nr XLV/257/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019
r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso
 257.22..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:57:28 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:05:04.
Uchwała Nr XLV/256/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
 256.22..doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:56:38 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:05:49.
Uchwała Nr XLV/255/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 r. w sprawie pozostawienia wniosku
bez rozpoznania
 255.22..doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:55:33 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:06:18.
Uchwała Nr XLV/254/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
Wójta Gminy Dobre
 254.22..doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:54:06 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:07:03.
Uchwała Nr XLV/253/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika
ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy
Korytnica
 253.22..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:52:40 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:07:33.
Uchwała Nr XLV/252/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2022-2024

załącznik nr 1

 252.22..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:51:01 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:08:03.
Uchwała Nr XLV/251/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2022-2026"

załącznik nr 1

 251.22..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:48:57 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:08:36.
Uchwała Nr XLV/250/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 250.22..doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:46:53 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:09:04.
Uchwała Nr XLV/249/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 249.22..doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:46:23 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:09:31.
Uchwała Nr XLV/248/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 248.22..doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:45:56 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:10:09.
Uchwała Nr XLIV/247/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniająca uchwałę
Nr VI/33/19 Rady Gminy korytnica z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 247.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:04:05.
Uchwała Nr XLIV/246/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniająca uchwałę
nr X/57/15 Rady Gminy Korytnica w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy
Korytnica
 uchwała 246.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:01:53.
Uchwała Nr XLIV/245/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na Wójta Gminy Korytnica
 uchwała 245.22a.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:59:30.
Uchwała Nr XLIV/244/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany
Uchwały nr LVI/328/18 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Korytnica miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
 uchwała 244.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:56:24.
Uchwała Nr XLIV/243/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własnośc Gminy Korytnica
 uchwała 243.22 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:54:05.
Uchwała Nr XLIV/242/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własnośc Gminy Korytnica
 uchwała 242.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:53:33.
Uchwała Nr XLIV/241/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Korytnica
 Uchwała 241.22.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:50:41.
Uchwała Nr XLIV/240/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z gminą Liw porozumienia
dotyczącego realizacji zadania
 Uchwała 240.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:46:45.
Uchwała Nr XLIV/239/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1.239.pdf

Załącznik Nr 2.239.pdf

Załącznik Nr 3.239.pdf

Załącznik Nr 4.239.pdf

 Uchwała Nr 239.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:44:31.
Uchwała Nr XLIV/238/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

WPF238.pdf

Wykaz przedsięwzięć238.pdf

WPF Objaśnienie do uchwały 238.doc

 WPF Uchwała 238.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:41:15.
Uchwała Nr XLIII/237/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania
wniosku
 237anonim..21.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:50:47.
Uchwała Nr XLIII/236/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica na 2022 rok

program przeciwdziałanie narkomanii 2022.docx

 uchwała przeciwdziałanie narkomanii 2022.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:47:25.
Uchwała Nr XLIII/235/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
na rok 2022

program przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok 2022.docx

 uchwała 235.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:45:06.
Uchwała Nr XLIII/234/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1.234.pdf

Załącznik Nr 2.234.pdf

Załącznik Nr 3 Przychody Rozchody.234.pdf

Załącznik Nr 4.234.pdf

 Uchwała 234.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:39:57.
Uchwała Nr XLIII/233/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

WPF233

Wykaz przedsięwzięć 233

objaśnienia233

 WPF Uchwała 233.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:37:12.
Uchwała Nr XLIII/232/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2022 rok
 232.21..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:36:00.
Uchwała Nr XLIII/231/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

WPF231

Wykaz przedsięwzięć 231

objaśnienia231

 Uchwała WPF 231.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:31:38.
Uchwała Nr XLII/230/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 230.21.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:18:47.
Uchwała Nr XLII/229/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na Wójta Gminy Korytnica

229anonim..21.doc

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:16:55 | Data modyfikacji: 2022-01-05 11:26:05.
Uchwała Nr XLII/228/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Korytnica
 228.21.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:15:07.
Uchwała Nr XLII/227/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 26 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę
Nr VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso
 227.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:04:23.
Uchwała Nr XLII/226/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 26 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę
Nr VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 226.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 11:02:31.
Uchwała Nr XLII/225/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 Uchwała Nr 225.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:54:50.
Uchwała Nr XLII/224/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

WPF

Wykaz przedsięwzięć 224

objaśnienia

 WPF Uchwała 224.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:50:43.
Uchwała Nr XLI/223/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 listopada 2021 roku w sprawie przekazania
wniosku
 223.a.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 11:08:38.
Uchwała Nr XLI/222/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 listopada 2021 roku w sprawie przekazania
wniosku
 222.a.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 11:06:39.
Uchwała Nr XLI/221/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 listopada 2021 roku w sprawie przekazania
wniosku
 221.a.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 11:04:42.
Uchwała Nr XLI/220/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 listopada 2021 roku w sprawie przekazania
wniosku
 220.a.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 11:02:28.
Uchwała Nr XLI/219/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 listopada 2021 roku w sprawie przekazania
wniosku
 219.a.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:59:46.
Uchwała Nr XLI/218/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 listopada 2021 roku w sprawie przekazania
wniosku według właściwości
 218.21..doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:57:24.
Uchwała Nr XLI/217/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 listopada 2021 roku w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy Korytnica
 217.a..doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:54:36 | Data modyfikacji: 2021-11-23 10:55:29.
Uchwała Nr XLI/216/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
 216.21.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:46:37.
Uchwała Nr XLI/215/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w
2022 roku
 215.21.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:42:59.
Uchwała Nr XL/214/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 października 2021 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomościach, stanowiących
własność Gminy Korytnica
 uchwała 214. 21_.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:35:55.
Uchwała Nr XL/213/21 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 października 2021 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 Uchwała Nr 213.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:29:40.
Uchwała Nr XXXIX/212/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 września 2021 roku w sprawie przekazania
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie skargi na uchwałę Nr XXXIII/183/21
Rady Gminy Korytnica z dnia 19 marca 2021 roku w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica
na 2021 rok

zał. 1.212.doc

 UCHWAŁA 212.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:36:34.
Uchwała Nr XXXVIII/211/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie finansowania
zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w
tym zakresie
 Uchwała 211.2021.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:29:19.
Uchwała Nr XXXVIII/210/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1.210.pdf

Załącznik Nr 1a.210.pdf

Załącznik Nr 2.210.pdf

Załącznik Nr 2a.210.pdf

Załącznik Nr 3 Przychody Rozchody.210.xls

Załącznik Nr 4.210.pdf

Załącznik Nr 5.210.pdf

 Uchwała Nr 210.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:27:34.
Uchwała Nr XXXVIII/209/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

WPF209.pdf

Wykaz przedsięwzięć209.pdf

WPF Objaśnienie do uchwały 209.doc

 WPF Uchwała 209.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:24:52.
Uchwała Nr XXXVII/208/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie określenia
średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korytnica
na rok szkolny 2021/2022
 208.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 12:52:01.
Uchwała Nr XXXVII/207/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia
do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego
Partnerstwa razem dla Rozwoju Doliny Liwca na lata
2021-2030
 przystapienie do strategii 207.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 12:51:13.
Uchwała Nr XXXVII/206/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie przez Gminę Korytnica porozumienia w
sprawie przystąpienia do opracowania wdrażania
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru
funkcjonalnego Partnerstwa Razem dla Rozwoju
Doliny Liwca na lata 2021-2030
 Wyrażenia zgody 206.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 12:50:16.
Uchwała Nr XXXVII/205/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1.205.pdf

Załącznik Nr 1a.205.pdf

Załącznik Nr 2.205.pdf

Załącznik Nr 2a.205.pdf

Załącznik Nr 3.205 INWESTYCJE.pdf

 Uchwała Nr 205.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 12:48:42.
Uchwała Nr XXXVII/204/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

WPF204.pdf

Wykaz przedsięwzięć204.pdf

WPF Objaśnienie do uchwały 204.doc

 WPF Uchwała 204.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 12:45:06.
Uchwała Nr XXXVI/203/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego
 203.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:42:47.
Uchwała Nr XXXVI/202/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1.202.pdf

Załącznik Nr 2.202.pdf

Załącznik Nr 3.202 inwestycje.pdf

 Uchwała Nr 202.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:40:25.
Uchwała Nr XXXVI/201/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

WPF 201.pdf

Wykaz przedsięwzięć201.pdf

WPF Objaśnienie do uchwały 201.doc

 WPF Uchwała 201.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:38:08.
Uchwała Nr XXXVI/200/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Korytnica z tytułu wykonania
budżetu za 2020 rok
 UCHWAŁA absolutorium (3).doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:37:10.
Uchwała Nr XXXVI/199/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Korytnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2020 rok
 popUchwała zatwierdzenie sprawozdania za 2020.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:36:10.
Uchwała Nr XXXVI/198/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Korytnica
 wotum zaufania za 2020 (1).docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:34:52.
Uchwała Nr XXXV/197/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomościach, stanowiących własność
Gminy Korytnica
 Uchwala 197..21.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 08:38:38 | Data modyfikacji: 2021-06-04 08:40:33.
Uchwała Nr XXXV/196/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomościach, stanowiących własność
Gminy Korytnica
 Uchwala 196.21.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 08:38:07.
Uchwała Nr XXXV/195/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2021 roku w sprawie uchylenia
uchwały o wyrażeniu zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 Uchwala 195.21.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 08:35:41.
Uchwała Nr XXXV/194/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2021 roku w sprawie pozostawienia
petycji bez rozpatrzenia
 Petycja194.21.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 08:26:22.
Uchwała Nr XXXV/193/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2021 roku w sprawie pozostawienia
petycji bez rozpatrzenia
 Petycja 193.21.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 08:25:58.
Uchwała Nr XXXV/192/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia
petycji
 Petycja 192.21.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 08:24:21.
Uchwała Nr XXXIV/191/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Korytnica na lata 2021
– 2026
 Uchw.wielolet.progr.gospod.mieszkan.zasobem POPRAWIONE.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:51:01.
Uchwała Nr XXXIV/190/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Korytnica
 Uchw.zas.najmu lokali 190.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:49:48.
Uchwała Nr XXXIV/189/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie przez Gminę Korytnica w drodze
darowizny nieruchomości położonej w obrębie
Sekłak
 uchwała - darowizna nieruchomości(I).doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:46:37.
Uchwała Nr XXXIV/188/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie
przystąpienia Gminy Korytnica do Stowarzyszenia
Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
 Uchwała dot. przystąpienia do stowarzyszenia SGPEO.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:45:07.
Uchwała Nr XXXIV/187/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Uchwała Nr 187.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:41:47.
Uchwała Nr XXXIV/186/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

Objaśnienie

WPF

wykaz przedsięwzięć

 WPF Uchwała 186.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:36:00.
Uchwała Nr XXXIII/185/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na
realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji
przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów –
Turna – Górki Borze”
 Uchwała 185.21.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:34:02.
Uchwała Nr XXXIII/184/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez Gminę Korytnica w drodze
darowizny nieruchomości położonej w obrębie
Sekłak
 uchwała 184.21.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:33:03.
Uchwała Nr XXXIII/183/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2021 rok
 183.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:29:37 | Data modyfikacji: 2021-04-16 13:31:24.
Uchwała Nr XXXIII/182/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji
 Uchwała petycja 182.21a.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-02 09:32:57.
Uchwała Nr XXXIII/181/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji
 Uchwała petycja 181.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-02 09:27:08.
Uchwała Nr XXXIII/180/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Uchwała Nr 180.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-01 09:20:06.
Uchwała Nr XXXIII/179/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

WPF

wykaz przedsięwzięć

Objaśnienie

 WPF Uchwała 179.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-01 09:10:37.
Uchwała Nr XXXII/178/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr
VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019
r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
 uchwała 178.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:39:47.
Uchwała Nr XXXII/177/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr
VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019
r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso
 uchwała 177.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:36:44.
Uchwała Nr XXXII/176/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przekazania
petycji
 Uchwała przekazanie petycji176.21.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:34:59.
Uchwała Nr XXXII/175/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchwała - służebność - bednarze 2021.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:32:47.
Uchwała Nr XXXII/174/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchwała - służebność - Trawy 2021 - .doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:32:11.
Uchwała Nr XXXII/173/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie finansowania
zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w
tym zakresie
 uchwała 173.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:28:01.
Uchwała Nr XXXII/172/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z gminą Liw porozumienia dotyczącego
realizacji zadania
 uchwała 172.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:26:37.
Uchwała Nr XXXII/171/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Uchwała Nr 171.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:14:03.
Uchwała Nr XXXII/170/21 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienie

 WPF Uchwała 170.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:09:57.
Uchwała Nr XXXI/169/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica

uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:10:37.
Uchwała Nr XXXI/168/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica na 2021 rok

uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:08:32.
Uchwała Nr XXXI/167/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
na 2021 rok

uchwała

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:04:48.
Uchwała Nr XXXI/166/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok

uchwała 166

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-21 15:20:49.
Uchwała Nr XXXI/165/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020-2023

uchwała 165

Objaśnienie

wpf

wykaz przedsięwzięć

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-21 15:14:24.
Uchwała Nr XXXI/164/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok

uchwała 164

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-21 15:06:11.
Uchwała Nr XXXI/163/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

uchwała 163

Objaśnienie

wpf

wykaz przedsięwzięć

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-21 15:00:51.
Uchwała Nr XXXI/162/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2021 rok

uchwała 162

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5a

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6a

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7a

Załącznik nr 8

Biblioteka

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-21 14:48:44.
Uchwała Nr XXXI/161/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

uchwała 161

Objaśnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-21 14:29:32.
Uchwała Nr XXX/160/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 160...2020.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-12-04 13:18:04.
Uchwała Nr XXX/159/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 159..20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-12-04 13:01:01.
Uchwała Nr XXX/158/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 158.20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-12-04 12:58:40.
Uchwała Nr XXX/157/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXII/113/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 06 maja
2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w
miejscowości Rabiany"
 157.20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-12-04 12:56:47.
Uchwała Nr XXX/156/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 156.20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-12-04 12:51:10.
Uchwała Nr XXX/155/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023
 155.20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-12-04 12:49:33 | Data modyfikacji: 2020-12-04 12:52:06.
Uchwała Nr XXIX/154/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2020 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
w 2021 roku
 XXIX.154.20..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:30:32.
Uchwała Nr XXIX/153/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2020 r. w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości
na której znajduje sie domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
 XXIX.153.20.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:27:11.
Uchwała Nr XXIX/152/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXII/113/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 06 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na
realizację zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 4239W w miejscowości Rabiany".
 XXIX.152.20.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:24:34.
Uchwała Nr XXIX/151/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok
 XXIX.151.20.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:17:05.
Uchwała Nr XXIX/150/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020-2023
 XXIX.150.20.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:13:14 | Data modyfikacji: 2020-11-03 11:13:49.
Uchwała Nr XXVIII/149/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2020r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na
realizację zadania pn. "Budowa automatycznej
stacji meteorologicznej w miejscowości Pniewnik"
 uchwała nr XXVIII.149.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 10:00:59.
Uchwała Nr XXVIII/148/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2020r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok
 uchwała.XXVIII.148.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:57:16 | Data modyfikacji: 2020-09-29 09:58:33.
Uchwała Nr XXVIII/147/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2020r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020-2023
 uchwała.XXVIII.147.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:52:15 | Data modyfikacji: 2020-09-29 09:55:09.
Uchwała Nr XXVII/146/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę nr
VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 u. 146.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:58:44.
Uchwała Nr XXVII/145/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę nr
VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso
 u. 145.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:54:57.
Uchwała Nr XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
 u. 144.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:49:24.
Uchwała Nr XXVII/143/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. uchylająca uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
określenia warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
 u. 143.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:47:25.
Uchwała Nr XXVII/142/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica
 u. 142.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:45:43.
Uchwała Nr XXVII/141/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. uchylająca uchwałę w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której
znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica
 u. 141.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:43:31.
Uchwała Nr XXVII/140/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020 r.w sprawie ustalenia stawek
opłaty za pojemniki i worki o określonej
pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości
niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej
 u 140.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:41:05.
Uchwała Nr XXVII/139/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. uchylająca uchwałę w
sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i
worki o określonej pojemności, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia
stawki opłaty podwyższonej
 u. 139.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:38:34.
Uchwała Nr XXVI/138/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
miejscowego
 u.138.20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:51:21.
Uchwała Nr XXVI/137/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
 u.137.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:38:43.
Uchwała Nr XXVI/136/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica
 u.136.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:35:20.
Uchwała Nr XXVI/135/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia stawek
opłaty za pojemniki i worki o określonej
pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości
niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej
 u.135.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:30:18.
Uchwała Nr XXVI/134/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 u.134.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:28:41.
Uchwała Nr XXVI/133/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Korytnica
 u.133.20.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:26:24.
Uchwała Nr XXVI/132/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 u.132.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:23:55.
Uchwała Nr XXV/131/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok
 u. 131.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:45:43.
Uchwała Nr XXV/130/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023
 U. 130.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:43:29.
Uchwała Nr XXV/129/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok
 u.129.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:34:25.
Uchwała Nr XXV/128/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
 u.128.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 12:59:57.
Uchwała Nr XXV/127/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Korytnica
 u.127.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 12:57:53.
Uchwała Nr XXIV/126/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXII/113/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 06 maja
2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w
miejscowości Rabiany”
 uchwała 126.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:30:29.
Uchwała Nr XXIV/125/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Adampol, Czaple, Dąbrowa, Decie,
Korytnica, Kruszew, Leśniki, Nojszew, Pniewnik,
Połazie Świętochowskie, Rabiany, Rąbież,
Roguszyn, Sewerynów, Stary Świętochów,
Szczurów, Trawy, Wielądki, Wola Korytnicka,
Wypychy, Zakrzew, Zalesie, Żabokliki, Żelazów
 u. 125.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:16:47 | Data modyfikacji: 2020-06-24 11:27:16.
Uchwała Nr XXIV/123/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok
 uchwała 124.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:15:08.
Uchwała Nr XXIV/123/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020-2023
 uchwała 123.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:12:09 | Data modyfikacji: 2020-06-19 15:12:51.
Uchwała Nr XXIII/122/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach, stanowiących własność Gminy
Korytnica
 u.122.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:22:50.
Uchwała Nr XXIII/121/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach, stanowiących własność Gminy
Korytnica
 u.121.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:20:44.
Uchwała Nr XXIII/120/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicja
Polska Wolna od 5G
 u.120.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:09:08.
Uchwała Nr XXIII/118/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na
realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji
przebudowy drogi powiatowej nr 4224W
Popielów-Turna-Górki Borze"
 u. .118.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:03:01.
Uchwała Nr XXIII/117/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXII/113/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 6 maja
2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w
miejscowości Rabiany"
 u. 117.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:43:23 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:52:42.
Uchwała Nr XXIII/116/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 u.. 116.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:40:23.
Uchwała Nr XXIII/115/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023
 u. 115.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:35:49.
Uchwała Nr XXIII/119/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Korytnica do wykonywania działalności w
zakresie usług telekomunikacyjnych
 u.119.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:24:30.
Uchwała Nr XXII/114/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchwała 114.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:11:17.
Uchwała Nr XXII/113/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 6 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na
realizację zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 4239W w miejscowości Rabiany"
 uchwała 113.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:07:47.
Uchwała Nr XXII/112/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 uchwała 112.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:04:31.
Uchwała Nr XXII/111/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023
 uchwała.XXII.111.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:58:32 | Data modyfikacji: 2020-05-08 14:00:41.
Uchwała Nr XXI/110/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach, stanowiących własność Gminy
Korytnica
 u. 110.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:41:02.
Uchwała Nr XXI/109/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2020 rok
 u. 109.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:37:05 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:37:21.
Uchwała Nr XXI/108/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarządcą jest Wójt Gminy Korytnica
 u. 108.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:33:59 | Data modyfikacji: 2020-03-24 12:16:47.
Uchwała Nr XXI/107/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 u. 107.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:31:06 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:31:28.
Uchwała Nr XXI/106/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do załatwiania indywidulanych spraw z
zakresu administracji publicznej, dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne
 u.106.20..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:28:55.
Uchwała Nr XXI/105/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie środków stanowiących fundusz
sołecki w budżecie gminy na 2021 rok
 u. 105.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:23:50.
Uchwała Nr XXI/104/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok
 u. 104.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:21:14.
Uchwała Nr XXI/103/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023
 u. 103.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:18:20 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:18:42.
Uchwała Nr XX/102/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
 u.XX.102.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 10:13:29 | Data modyfikacji: 2020-02-27 10:13:52.
Uchwała Nr XX/101/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 u.XX.101.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 10:09:15 | Data modyfikacji: 2020-02-27 10:10:13.
Uchwała Nr XX/100/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 u.100.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 10:04:22 | Data modyfikacji: 2020-02-27 10:06:16.
Uchwała Nr XX/99/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarządcą jest Wójt Gminy Korytnica
 u.99.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 10:00:43.
Uchwała Nr XX/98/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 u.98.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:57:50.
Uchwała Nr XX/97/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023
 u.97.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:54:35 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:55:05.
Uchwała Nr XIX/96/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 u.XIX.96.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:28:53.
Uchwała Nr XIX/95/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022
 u.XIX.95.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:25:12.
Uchwała Nr XVIII/93/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania
petycji
 u. petycja.93.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:44:55.
Uchwała Nr XVIII/92/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
średniej ceny paliwa w Gminie Korytnica na rok
szkolny 2019-2020
 uchwała XVIII.92.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:41:35.
Uchwała Nr XVIII/91/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica na 2020 rok
 u. XVIII.91.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:39:07.
Uchwała Nr XVIII/90/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
na 2020 rok
 uchwała XVIII.90.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:32:11.
Uchwała Nr XVIII/89/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 zmiany budżet.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:29:20.
Uchwała Nr XVIII/88/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022
 zmiana wpf.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:15:55 | Data modyfikacji: 2019-12-23 15:16:24.
Uchwała Nr XVIII/87/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2020 rok
 u.XVIII.87.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:09:02.
Uchwała Nr XVIII/86/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020 - 2023
 uchw. wpf.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:03:38 | Data modyfikacji: 2019-12-23 15:04:37.
Uchwała Nr XVII/84/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchwała 84.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:51:17.
Uchwała Nr XVII/83/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w
2020 rok
 uchwała. 83.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:46:56 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:45:03.
Uchwała Nr XVII/82/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 uchwała 82.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:44:28.
Uchwała Nr XVII/81/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022
 uchwała XVII.81.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:41:10.
Uchwała Nr XVI/80/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
mieszkańca Gminy Korytnica
 uchwała XVI8019.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:55:00.
Uchwała Nr XVI/79/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 uchwała XVI.79.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:48:04.
Uchwała Nr XVI/78/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 uchwała XVI.78.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:26:40.
Uchwała Nr XVI/77/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022
 uchwała XVI...77...19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:24:10.
Uchwała Nr XV/76/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
wniosku mieszkańca Gminy Korytnica
 uchwała.76.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:17:01 | Data modyfikacji: 2019-10-29 13:21:52.
Uchwała Nr XV/75/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 października 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 uchwała 75.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 13:16:28 | Data modyfikacji: 2019-10-25 13:17:55.
Uchwała Nr XV/74/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 uchwała 74.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 13:13:03.
Uchwała Nr XV/73/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 października 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022
 uchwała 73.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 13:09:09 | Data modyfikacji: 2019-10-25 13:10:09.
Uchwała Nr XIV/72/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 uchwała 72.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-03 11:47:56 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:50:56.
Uchwała Nr XIV/71/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 września 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022
 uchwała 71.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-03 11:46:16 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:48:49.
Uchwała Nr XIV/70/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 września 2019 r. w sprawie okreslenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego
gminy Korytnica w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu
 uchwała 70.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-03 11:41:29 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XIII/69/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 sierpnia 2019 roku w zmieniająca Uchwałę Nr
XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
września 2017 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i niektórych innych składników
wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę
Korytnica
 uchwała .69.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 10:17:37.
Uchwała Nr XIII/68/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 uchwała .68.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 10:13:58.
Uchwała Nr XIII/67/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022
 uchwała .67.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 10:11:29.
Uchwała Nr XIII/66/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 sierpnia 2019 roku w sprawie okreslenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego
gminy Korytnica w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu
 uchwała .66.19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 10:08:33.
Uchwała Nr XII/65/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy korytnica
 uchwała 65.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-28 12:11:56.
Uchwała Nr XII/64/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchwała 64.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:50:15.
Uchwała Nr XII/63/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr
XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
września 2017 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i niektórych innych składników
wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę
Korytnica
 uchwała 63.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:47:08.
Uchwała Nr XII/62/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6
letnie i młodsze, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Korytnica
 uchwała 62.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:40:54.
Uchwała Nr XII/61/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XI/56/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019
r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 uchwała 61.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:34:36 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr XI/60/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi na uchwałę Nr LVI/328/18 Rady Gminy
Korytnica z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie
zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
 uchwała nr XI6019.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-12 07:46:47.
Uchwała Nr XI/59/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr
II/9/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018
roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023
 uchwała nr XI.59.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:44:38.
Uchwała Nr XI/58/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr
II/8/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018
roku w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na
świadczenia w formie posiłku, świadczenia
pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
 uchwała nr XI.58.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:42:09.
Uchwała Nr XI/57/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zakresu
informacji z wykonania budżetu za pierwsze
półrocze roku budżetowego
 uchwała nr XI.57.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:20:37.
Uchwała Nr XI/56/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 uchwała nr XI.56.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:17:54.
Uchwała Nr XI/55/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022
 uchwała nr XI.55.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 07:50:34.
Uchwała Nr X/54/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 Uchwała Nr X.54.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:54:57.
Uchwała Nr X/53/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2022
 Uchwała Nr X.53.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:52:22.
Uchwała Nr X/52/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok
 Uchwała Nr X.52.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:49:25.
Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminy Korytnica wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
 Uchwała Nr X.51.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:34:58.
Uchwała Nr X/50/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Korytnica
 Uchwała Nr X.50.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:31:03.
Uchwała Nr IX/49/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 maja 2019 roku w sprawie skargi na
działalność Przewodniczącego Rady Gminy
Korytnica
 u 49.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:36:32.
Uchwała Nr IX/48/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 maja 2019 roku w sprawie finansowania zadania z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz
wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia w tym
zakresie
 u 48.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:34:15.
Uchwała Nr IX/47/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 u 47.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:28:02.
Uchwała Nr IX/46/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022
 u 46.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:26:18.
Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Korytnica
 45.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:01:54.
Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Korytnica
 44.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:53:18 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 43.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:51:39.
Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 42.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:47:26.
Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 41.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:44:53.
Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 40.19.u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:43:19.
Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy Korytnica
 VII39anonimizacja.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:54:28.
Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika
Gminy Korytnica
 VII.38.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:52:47.
Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika
Gminy Korytnica
 VI.37.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:53:54.
Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
 VI.36.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:51:36.
Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcie 3-letniego
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019-2021.
 VI.35.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:48:03.
Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2019 rok
 VI.34.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:45:40.
Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
 VI.33.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:42:38.
Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz
określenia wynagrodzenia za inkaso
 VI.32.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:39:27.
Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok
 VI.31.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:36:38.
Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022
 VI.30.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:34:45.
Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 15
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 V.29.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-18 15:12:56.
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 15
lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 V.28.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-18 15:11:00.
Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 15
lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr
IV/22/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia
2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 V.27.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-18 15:09:43.
Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca
2016 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała Nr IV.26.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 16:00:47 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:01:36.
Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków
od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała Nr IV.25.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:59:49 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:01:47.
Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr IV.24.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:58:46 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:01:57.
Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty za pojemnik odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach, na których
nie zamieszkują mieszkańcy
 Uchwała Nr IV.23.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:57:27 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:02:15.
Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty
 Uchwała Nr IV.22.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:56:23 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:02:29.
Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy Korytnica
 III.21.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:33:40.
Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Korytnica na 2019 rok
 III.20.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:31:44.
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica na 2019
rok
 III.19.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:28:36.
Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2019

III.18.18.PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:23:26 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022
 III.17.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:11:15.
Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Budżetowej
 II.16.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:25:47.
Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r.w sprawie powołania Komisji
Praworządności i Ochrony Środowiska
 II.15.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:24:37.
Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa
 II.14.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:23:33.
Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
 II.13.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:22:10.
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
 II.12.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:20:59.
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej
 II.11.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:18:39.
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023
 II.10.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:17:15.
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023.
 II.9.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:15:36 | Data modyfikacji: 2018-12-17 15:15:51.
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków
na świadczenia w formie posiłku, świadczenia
pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023.
 II.8.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:14:44.
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
 II.7.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:13:07.
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Korytnica
 II.6.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:11:50.
Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia Wójta Gminy Korytnica
 II.5.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:09:14.
Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok
 II.4.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:07:48.
Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok
 II.3.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:06:49.
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 22
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Korytnica
 I.2.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:39:43.
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 22
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Korytnica

I.1.18..PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:38:29 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:54:37.
Uchwała Nr LIX/348/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 LIX.348.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 08:14:45.
Uchwała Nr LIX/347/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
 LIX.347.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 08:10:24.
Uchwała Nr LIX/346/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku
 LIX.346.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 08:08:01.
Uchwała Nr LIX/345/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 LIX.345.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 08:05:55 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVIII/344/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 LVIII.344.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:55:56.
Uchwała Nr LVIII/343/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy Korytnica
 LVIII.343.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:52:39.
Uchwała Nr LVIII/342/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 LVIII.342.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:50:25.
Uchwała Nr LVIII/341/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018-2021
 LVIII.341.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:48:50.
Uchwała Nr LVII/40/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 września 2018 r. w sprawie finansowania zadania
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym
zakresie
 LVII.340.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:17:39.
Uchwała Nr LVII/339/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 LVII.339.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:15:45.
Uchwała Nr LVII/338/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 LVII.338.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:12:52.
Uchwała Nr LVII/337/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 LVII.337.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:08:30.
Uchwała Nr LVII/336/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 LVII.336.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:05:42.
Uchwała Nr LVII/335/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018-2021
 LVII.335.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:04:23.
Uchwała Nr LVI/334/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok
 LVI.334..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:54:44.
Uchwała Nr LVI/333/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok
 LVI.333..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:51:26.
Uchwała Nr LVI/332/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021
 LVI.332..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:50:02.
Uchwała Nr LVI/331/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu n aprzebuidowę
drogi powiatowej Trawy-Rabiany-Korytnica
 LVI.331..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:47:46.
Uchwała Nr LVI/330/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu n aprzebuidowę
drogi powiatowej Węgrów-Popielów-Turna-Górki
Borze
 LVI.330..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:44:27.
Uchwała Nr LVI/329/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany-Kupce
 LVI.329..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:40:48.
Uchwała Nr LVI/328/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na
terenie Gminy Korytnica miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych
 LVI.328..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:37:34.
Uchwała Nr LVI/327/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
 LVI.327..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:33:09.
Uchwała Nr LV/326/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIV/321/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 15 czerwca
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 LV.326.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:26:57.
Uchwała Nr LV/325/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia informacji
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018
roku
 LV.325.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:23:47.
Uchwała Nr LV/324/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 LV.324.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:21:57.
Uchwała Nr LV/323/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021
 LV.323.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:20:11.
Uchwała Nr LIV/322/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 LIV.322.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:13:53.
Uchwała Nr LIV/321/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 LIV.321.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:12:50.
Uchwała Nr LIV/320/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 LIV.320.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:11:17.
Uchwała Nr LIV/319/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
wynarodzenia Wójta Gminy Korytnica
 LIV.319.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:09:16.
Uchwała Nr LIV/318/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok
 LIV.318.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:06:42.
Uchwała Nr LIV/317/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Korytnica
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017
rok
 LIV.317.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:01:25.
Uchwała Nr LIII/316/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 LIII.316.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:28:58.
Uchwała Nr LIII/315/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 LIII.315.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:24:41 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:25:46.
Uchwała Nr LIII/314/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości
 LIII.314.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:20:27.
Uchwała Nr LIII/313/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 LIII.313.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:18:34.
Uchwała Nr LIII/312/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 LIII.312.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:16:26.
Uchwała Nr LIII/311/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021
 LIII.311.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:10:58 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:14:33.
Uchwała Nr LII/310/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania zadania
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym
zakresie
 uchwała LII.310.18.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:51:44 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:05:04.
Uchwała Nr LII/309/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania zadania
z zakresu zarządzania drogami gminnymi i
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym
zakresie
 Uchwala Nr LII.309.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:48:10.
Uchwała Nr LII/308/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 Uchwala Nr LII.308.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:45:44.
Uchwała Nr LII/307/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 Uchwala Nr LII.307.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:44:10.
Uchwała Nr LII/306/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021
 306.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:41:15.
Uchwała Nr LI/305/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2018 rok
 Uchwala Nr LI.305.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:02:38.
Uchwała Nr LI/304/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez Gminę Korytnica w drodze darowizny
nieruchomości położonych w obrębie Żelazów
 Uchwala Nr LI.304.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:58:58.
Uchwała Nr LI/303/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwala Nr LI.303.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:56:49.
Uchwała Nr LI/302/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Korytnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu
 Uchwala Nr LI.302.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:50:08 | Data modyfikacji: 2018-03-28 13:51:46.
Uchwała Nr LI/301/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 Uchwala Nr LI.301.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:46:56.
Uchwała Nr LI/300/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021
 Uchwala Nr LI.300.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:27:38.
Uchwała Nr L/299/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
2 marca 2018 roku w sprawie podtrzymania
stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLVII/290/18
Rady Gminy Korytnica z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
Korytnica.
 Uchwala Nr L.299.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:01:14 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:04:54.
Uchwała Nr L/298/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
2 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 Uchwala Nr L.298.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:45:20.
Uchwała Nr L/297/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 2
marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021.
 Uchwala Nr L.297.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:37:59 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:15:40.
Uchwała Nr XLIX/296/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Korytnica dla
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji.
 Uchwala Nr XLIX.296.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:46:04.
Uchwała Nr XLIX/295/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie
uchylenia uchwały Nr XLVII/292/18 Rady Gminy
Korytnica z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Korytnica dla
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji.
 Uchwala Nr XLIX.295.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:42:51.
Uchwała Nr XLVIII/294/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 uchwala Nr XLVIII.294.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:31:24.
Uchwała Nr XLVII/293/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVI/287/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie Gminy Korytnica na 2018 rok.
 uchwala Nr XLVII.293.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 15:03:55.
Uchwała Nr XLVII/292/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu
i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy
Korytnica dla niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji.
 uchwala Nr XLVII.292.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 15:01:10 | Data modyfikacji: 2018-01-26 15:05:54.
Uchwała Nr XLVII/291/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w
przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Korytnica.
 uchwala Nr XLVII.291.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:56:01.
Uchwała Nr XLVII/290/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy Korytnica.
 uchwala Nr XLVII.290.18...PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:52:46.
Uchwała Nr XLVI/289/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
rocznego programu współpracy Gminy Korytnica z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
 Uchwala Nr XLVI.289.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:48:36 | Data modyfikacji: 2018-01-08 15:24:18.
Uchwała Nr XLVI/288/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica na 2018 rok.
 Uchwala Nr XLVI.288.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:44:24 | Data modyfikacji: 2018-01-08 15:24:26.
Uchwała Nr XLVI/287/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
na 2018 rok.
 Uchwala Nr XLVI.287.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:33:48 | Data modyfikacji: 2018-01-08 15:24:35.
Uchwała Nr XLVI/286/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2018.
 Uchwala Nr XLVI.286.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:30:21 | Data modyfikacji: 2018-01-08 15:24:44.
Uchwała Nr XLVI/285/17 Rady Gminy Korytnica w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2018-2021.
 Uchwała Nr XLVI.285.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:24:52 | Data modyfikacji: 2018-01-08 14:59:34.
Uchwała Nr XLV/284/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok.
 Uchwała Nr XLV284.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:47:04.
Uchwała Nr XLV/283/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 Uchwała Nr XLV 283.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:43:45 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIV/282/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomościach, stanowiących
własność Gminy Korytnica
 282.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:05:50.
Uchwała Nr XLIV/281/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 281.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:04:14.
Uchwała Nr XLIV/280/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w
Węgrowie na uchwałę Nr VI/38/11 Rady Gminy
Korytnica z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
 280.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:02:42.
Uchwała Nr XLIV/279/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 279.17;.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:01:06.
Uchwała Nr XLIV/278/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso
 278.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:56:25.
Uchwała Nr XLIV/277/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku
 277.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:54:16.
Uchwała Nr XLIV/276/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLII/258/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
przebudowę drogi powiatowej Rabiany-Kupce
 276.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:52:25.
Uchwała Nr XLIII/275/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Korytnicy oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 275.gops17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:47:05.
Uchwała Nr XLIII/274/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych i
zwolnień w tym podatku
 274.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:44:37.
Uchwała Nr XLIII/273/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku
 273.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:42:56.
Uchwała Nr XLIII/272/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 272u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:41:24.
Uchwała Nr XLIII/271/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 271u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:39:37.
Uchwała Nr XLIII/270/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 270.u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:38:31.
Uchwała Nr XLIII/269/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 269u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:36:42.
Uchwała Nr XLIII/268/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020
 268u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:35:20.
Uchwała Nr XLII/267/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do
organów sołectwa Górki-Grubaki
 267.17G-G.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:16:14.
Uchwała Nr XLII/266/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do
organów sołectwa Czaple
 266.17sołtys Czaple.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:15:07.
Uchwała Nr XLII/265/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
 265.17uchw.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:12:52.
Uchwała Nr XLII/264/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie likwidacji
filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Korytnicy, znajdujących się w
Górkach-Grubakach, Sewerynowie i Maksymilianowie
oraz wprowadzenia zmian w statucie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Korytnicy
 264.17uchw.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:11:07.
Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sewerynowie
 263.17uchw.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:08:27.
Uchwała Nr XLII/262/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pniewniku w
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pniewniku
 262.17uchw..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:06:30.
Uchwała Nr XLII/261/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Maksymilianowie
 261.17uchwała.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:04:56.
Uchwała Nr XLII/260/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bpa
Franciszka Jaczewskiego w Górkach–Grubakach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bpa
Franciszka Jaczewskiego w Górkach– Grubakach
 260.17uchwała.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:03:24.
Uchwała Nr XLII/259/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Korytnicy w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Korytnicy w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy w
Zespole Szkolno – Przedszkolnym
 259.17uchwała.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:01:50.
Uchwała Nr XLII/258/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany-Kupce
 258.17u,..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:58:53.
Uchwała Nr XLII/257/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 257..17.u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:54:03.
Uchwała Nr XLII/256/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 256..17..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:50:20.
Uchwała Nr XLII/255/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020.
 255.17..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:47:45.
Uchwała Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i niektórych innych składników
wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę
Korytnica
 254.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:41:42.
Uchwała Nr XLI/253/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 253.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:39:28.
Uchwała Nr XLI/252/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020
 252.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:37:59 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:42:33.
Uchwała Nr XL/251/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i niektórych innych składników
wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę
Korytnica
 251.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:19:53.
Uchwała Nr XL/250/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca
2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za
inkaso
 250.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:14:52.
Uchwała Nr XL/249/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 249.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:12:31.
Uchwała Nr XL/248/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 248.17.u..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:10:16 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Paplin
 247.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:01:05.
Uchwała Nr XXXIX/246/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 246.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:59:08.
Uchwała Nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 245.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:58:14.
Uchwała Nr XXXIX/244/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020
 244.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:56:47.
Uchwała Nr XXXVIII/243/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2017-2021"
 uchwała243.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 10:55:43.
Uchwała Nr XXXVIII/242/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok
 uchwała242.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 10:53:18.
Uchwała Nr XXXVIII/241/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Korytnica
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016
rok
 uchwała241.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 10:51:38.
Uchwała Nr XXXVII/240/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 240.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:34:38.
Uchwała Nr XXXVII/239/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 239.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:33:47.
Uchwała Nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany-Kupce
 238.uchw..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:32:15.
Uchwała Nr XXXVI/237/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości
 237.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:37:58.
Uchwała Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 236.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:36:51.
Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 235.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:34:59.
Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 234.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:33:40.
Uchwała Nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020
 233.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:31:48.
Uchwała Nr XXXV/232/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 232.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:51:36.
Uchwała Nr XXXV/231/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postepowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
 231.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:50:03.
Uchwała Nr XXXV/230/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia
uchwały nr XXXIII/219/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 230.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:48:18.
Uchwała Nr XXXV/229/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy
uchwały nr XXXIII/221/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
 229.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:46:16.
Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Adampol, Czaple,Dąbrowa, Decie, Korytnica,
Kruszew, Leśniki, Nojszew, Pniewnik, Połazie
Świętochowskie, Rabiany, Rąbież, Roguszyn,
Sewerynów, Stary Świętochów, Szczurów, Trawy,
Wielądki, Wola Korytnicka, Wypychy, Zakrzew,
Zalesie, Żabokliki, Żelazów
 228.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:44:08 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:38:12.
Uchwała Nr XVIII/143/16 w sprawie przyjęcia
3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2016-2018
 143.16uchwala.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-18 12:39:20.
Uchwała Nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 227..17..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:12:36 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:39:42.
Uchwała Nr XXXIV/226/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020
 uchwała226.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:10:48 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zamiaru
likwidacji filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korytnicy, znajdujących się w
Górkach-Grubakach, Sewerynowie i Maksymilianowie
 225.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:46:57.
Uchwała Nr XXXIII/224/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla naczycieli pełniących
funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego
obiwązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla
niektórych stanowisk nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
 224.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:44:57.
Uchwała Nr XXXIII/223/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Korytnica do nowego
ustroju szkolnego
 223.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:39:46.
Uchwała Nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowdzącym
jest Gmina Korytnica, do postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły
 222..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:37:39.
Uchwała Nr XXXIII/221/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrytacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
 221.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:33:03.
Uchwała Nr XXXIII/220/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2017 rok
 220.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:29:00.
Uchwała Nr XXXIII/219/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy
Korytnica
 219.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:23:37.
Uchwała Nr XXXII/218/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22
lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso
 218.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:46:23.
Uchwała Nr XXXII/217/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 217.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:43:44 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy
Korytnica
 216..17..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:41:41.
Uchwała Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Korytnica
 215.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:38:39.
Uchwała Nr XXXII/214/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 214.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:36:13.
Uchwała Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum prowadzonych przez Gminę Korytnica do
nowego ustroju szkolnego
 213.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:33:33.
Uchwała Nr XXXI/212/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Turna
 212.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:14:43.
Uchwała Nr XXXI/211/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica
 211.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:13:23.
Uchwała Nr XXXI/210/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
 210.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:11:42.
Uchwała Nr XXXI/209/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
nr X/57/15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla
radnych Rady Gminy Korytnica
 209.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:10:08.
Uchwała Nr XXXI/208/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Korytnica
 208.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:08:47.
Uchwała Nr XXXI/207/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu
publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Korytnica
 207.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:07:41.
Uchwała Nr XXXI/206/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 206.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:05:49.
Uchwała Nr XXXI/205/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 205.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:04:33.
Uchwała Nr XXXI/204/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019
 204.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:03:25.
Uchwała Nr XXXI/203/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2017
 Uchwała budżetowa na 2017.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:56:20.
Uchwała Nr XXXI/202/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020
 Uchwała wpf na 2017.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:54:51.
Uchwała Nr XXX/201/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej
 201.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:59:32.
Uchwała Nr XXX/200/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania
 200.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:58:01.
Uchwała Nr XXX/199/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy
 199.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:54:42.
Uchwała Nr XXX/198/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 198.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:53:13.
Uchwała Nr XXX/197/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 197.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:52:20.
Uchwała Nr XXIX/196/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
programu zrównoważonego rozwoju gminy Korytnica:
SANITACJA GMINY KORYTNICA

MAPA

 196.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:07:33 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIX/195/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych i
zwolnień w tym podatku
 195.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:03:26.
Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku
 194.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:01:55.
Uchwała Nr XXIX/193/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 193.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:00:29.
Uchwała Nr XXIX/192/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 192.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:59:06.
Uchwała Nr XXIX/191/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 191.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:58:17.
Uchwała Nr XXVIII/190/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych prowadzonych przez Gminę
Korytnica
 190.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:55:21.
Uchwała Nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego rodzaj świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz
warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom
szkół, dla których organem prowadzącym jest
gmina Korytnica
 189.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:53:39.
Uchwała Nr XXVIII/188/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 188.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:51:12.
Uchwała Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 października 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Korytnica
 uchwała 187.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 08:44:29.
Uchwała Nr XXVI/186/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie
zzaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie operacji pn. "Przebudowa drogi
gminnej Wola Korytnicka-Lipniki"
 186.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:20:40.
Uchwała Nr XXVI/185/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 185.16...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:19:08.
Uchwała Nr XXVI/184/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 184.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:16:34.
Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019
 183.16.uchwała.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:15:19.
Uchwała Nr XXV/182/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany - Kupce
 182.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 13:33:50.
Uchwała Nr XXV/181/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok
 181.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 13:32:24.
Uchwała Nr XXV/180/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019
 180.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 13:30:52.
Uchwała Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
 179..16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:15:34.
Uchwała Nr XXIV/178/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 178.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:12:52.
Uchwała Nr XXIV/177/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 177.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:12:05.
Uchwała Nr XXIV/176/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej nr 2247W
Kałuszyn-Wierzbno-Roguszyn-Korytnica-Paplin
 176.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:09:33.
Uchwała Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia
wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie
 175.16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:07:42.
Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Korytnica
 174.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:06:03.
Uchwała Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso
 173.16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:04:52.
Uchwała Nr XXIV/172/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 172.16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:02:47.
Uchwała Nr XXIV/171/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy Korytnica
 171.16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:57:03.
Uchwała Nr XXIII/170/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXII/159/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zasad
korzystania ze stołówki szkolnej przy Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy
 170.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:25:02.
Uchwała Nr XXIII/169/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXII/160/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 169.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:23:46.
Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXII/161/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania
 168.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:22:13.
Uchwała Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Korytnica na lata 2016-2025
 167.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:15:21 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 166.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:04:57.
Uchwała Nr XXIII/165/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 165.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:03:32.
Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019
 164.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:02:18.
Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2015 rok
 163.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:00:28.
Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czrwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

 162.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 12:58:46.
Uchwała Nr XXII/161/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania
 161.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:16:26.
Uchwała Nr XXII/160/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 160.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:13:12.
Uchwała Nr XXII/159/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasad korzystania
ze stołówki szkolenj przy Publicznym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Korytnicy
 159.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:11:39.
Uchwała Nr XXII/158/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Paplin
 158.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:09:35.
Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej nr 2247W
Kałuszyn-Wierzbno-Roguszyn-Korytnica-Paplin
 157.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:08:17.
Uchwała Nr XXII/156/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 156.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:04:17.
Uchwała Nr XXII/155/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 155.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:02:59.
Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019
 154.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:01:55.
Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn.
"Odnawialne źródła energii poprawą jakości
środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim"
 153..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:55:46.
Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 152.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:51:43.
Uchwała Nr XXI/151/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2016 rok
 151.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:50:09.
Uchwała Nr XXI/150/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 150.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:48:30.
Uchwała Nr XXI/149/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 149.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:47:49.
Uchwała Nr XXI/148/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019
 148.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:46:31.
Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Wielądki - Leśniki
 147.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:44:58.
Uchwała Nr XX/146/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2016 rok
 146.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-16 09:47:52.
Uchwała Nr XIX/145/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016
 145.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:21:28.
Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale o
przyjęciu i wdrożeniu do realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korytnica

Załacznik do uchwały

 144.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:18:43.
Uchwała Nr XVIII/142/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie nieruchomości
 142.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:13:59.
Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej gminy na rok 2016
 uchwała zm budż etową.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:59:50.
Uchwała Nr XVIII/140/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 inkaso podatki 140...pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:51:15.
Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/43/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 17
kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso
 inkaso odpady 139...pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:47:36.
Uchwała Nr XVII/138/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 138.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:37:21.
Uchwała Nr XVII/137/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica
 137.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:35:47.
Uchwała Nr XVII/136/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
 136.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:33:40.
Uchwała Nr XVII/135/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2016
 budżet 2016.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:31:22.
Uchwała Nr XVII/134/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019
 WPF 2016-2019.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:29:39.
Uchwała Nr XVI/133/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Rąbież
 133.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:24:12.
Uchwała Nr XVI/132/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Trawy
 132.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:23:14.
Uchwała Nr XVI/131/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Pniewnik
 131.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:21:55.
Uchwała Nr XVI/130/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Dąbrowa
 130.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:20:20.
Uchwała Nr XVI/129/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIX/288/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień w tym podatku
 Uchwała 129 zmiana nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:18:51.
Uchwała Nr XVI/128/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIX/289/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od
środków transportowych i zwolnien w tym podatku
 Uchwała 128 zmiana środków transportowych.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:16:44.
Uchwała Nr XVI/127/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji podatkowych
 Uchwała 127.15 zmiana formularzy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:20:01 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:46:05.
Uchwała Nr XVI/126/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Korytnica
 126.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:16:46.
Uchwała Nr XVI/125/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 125.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:14:40.
Uchwała Nr XVI/124/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 124.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:13:34.
Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 123.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:12:44.
Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019
 122.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:11:31.
Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i
wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Korytnica

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 121.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:07:35 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:24:52.
Uchwała Nr XV/120/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
5 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 120.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:21:20.
Uchwała Nr XV/119/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
5 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 119.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:19:48.
Uchwała Nr XV/118/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
5 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 118.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:19:02.
Uchwała Nr XV/117/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
5 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
rok 2016
 117 żyto.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:17:55.
Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 116.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:20:12.
Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 115.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:18:53 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:04.
Uchwała Nr XIV/114/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 114.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:17:56 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:17.
Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 października 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2019
 113.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:16:58 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XIII/112/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 112.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:18:09.
Uchwała Nr XIII/111/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
przebudowę drogi powiatowej Wielądki - Leśniki
 111.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:16:35.
Uchwała Nr XIII/110/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 110.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:14:50.
Uchwała Nr XIII/109/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 109.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:13:55.
Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 108..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:12:53.
Uchwała Nr XIII/107/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2019
 107.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:09:21.
Uchwała Nr XII/106/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Żelazów
 Żelazów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:40:33.
Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Żabokliki
 Żabokliki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:39:41.
Uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Zalesie
 Zalesie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:38:44.
Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Zakrzew
 Zakrzew..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:37:44.
Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wypychy
 Wypychy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:36:12.
Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wola Korytnicka
 Wola Korytnicka.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:35:13.
Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wielądki
 Wielądki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:34:13.
Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Turna
 Turna.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:33:22.
Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Trawy
 Trawy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:32:17.
Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Szczurów
 Szczurów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:31:21.
Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Stary Świętochów
 Stary Świętochów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:30:30.
Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Sewerynów
 Sewerynów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:29:33.
Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Sekłak
 Sekłak.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:28:30.
Uchwała Nr XII/93/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rowiska
 Rowiska.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:27:21.
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Roguszyn
 Roguszyn.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:25:52.
Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rąbież
 Rąbież.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:24:56.
Uchwała Nr XII/90/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rabiany
 Rabiany.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:23:37.
Uchwała Nr XII/89/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Połazie Świętochowskie
 Połazie Świętochowskie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:21:58.
Uchwała Nr XII/88/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Pniewnik
 Pniewnik.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:20:43.
Uchwała Nr XII/87/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Paplin
 Paplin.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:19:47.
Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Nowy Świętochów
 Nowy Świętochów..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:18:45.
Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Nojszew
 Nojszew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:16:21.
Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Maksymilianów
 Maksymilianów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:15:27.
Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Lipniki
 Lipniki..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:14:34.
Uchwała Nr XII/82/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Leśniki
 Leśniki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:32:52.
Uchwała Nr XII/81/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kupce
 Kupce.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:31:50.
Uchwała Nr XII/80/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kruszew
 Kruszew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:30:49.
Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Korytnica
 Korytnica.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:29:42.
Uchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Komory
 Komory..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:28:44.
Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kąty
 Kąty.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:26:06.
Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Jugi
 Jugi.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:25:05.
Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Jaczew
 Jaczew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:23:32.
Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki Średnie
 Górki Średnie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:20:11.
Uchwała Nr XII/73/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki-Grubaki
 Górki-Grubaki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:18:20.
Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki Borze
 Górki Borze.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:16:42.
Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Decie
 Decie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:15:40.
Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Dąbrowa
 Dąbrowa.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:14:45.
Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Czaple
 Czaple.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:13:44.
Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Chmielew
 Chmielew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:12:48.
Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Bednarze
 Bednarze.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:11:53.
Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Adampol
 Adampol.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:10:52.
Uchwała Nr XI/65/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Korytnica
 65.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:34:11.
Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 64.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:32:15.
Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 63.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:31:35.
Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 62.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:30:30.
Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 61.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:29:47.
Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019
 60.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:28:39.
Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących projektów
statutów sołectw gminy Korytnica
 59.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:26:55.
Uchwała Nr X/58/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr
IX/49/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5 czerwca
2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015
rok
 58.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:51:00.
Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla radnych Rady Gminy Korytnica
 57.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:49:25.
Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 56.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:48:03.
Uchwała Nr X/55/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany - Kupce oraz wykonanie
dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy
drogi powiatowej Palin - Korytnica - Roguszyn
 55.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:45:06.
Uchwała Nr X/54/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2014 rok
 54.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:42:24.
Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
 53..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:40:51.
Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2015 rok
 52.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:37:47.
Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy
Korytnica
 51..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:34:43.
Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt."Gmina
Korytnica przyjazna najmłodszym"
 50..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:32:14.
Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 49.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:29:23 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:48:42.
Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 48.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:26:13.
Uchwała Nr IX/47/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 47.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:24:38.
Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019
 46.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:22:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015-2020
 Uchwała.VIII.45.15.2015-04-17.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:31:37.
Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu systemowego nr
POKL.09.01.01-14-010/15 pn. Gmina Korytnica
przyjazna najmłodszym dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
złożonego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej – projekty systemowe Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
 uchwała44.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:29:42.
Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała inkaso odpady..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:27:56.
Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 Uchwała inkaso podatki..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:25:34.
Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2015 rok
 uchwała 41.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:09:47.
Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:07:27.
Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 uchwała 39.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:04:12.
Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 uchwała 38.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:03:01.
Uchwała NR VI/37/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy
Korytnica ze Stowarzyszenia pod nazwą
Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna
 uchwała 37.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:08:18.
Uchwała NR VI/36/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015-2020
 uchwała 36.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:06:43.
Uchwała NR VI/35/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2015-2020
 uchwała 35.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:04:22.
Uchwała NR VI/34/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości oznaczonej nr ewid. 324/30
położonej w miejscowości Turna
 uchwała 34.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:02:43.
Uchwała NR VI/33/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę
Korytnica
 uchwała 33.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:00:46.
Uchwała NR VI/32/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchwała 32.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:58:36.
Uchwała NR VI/31/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Korytnica
 uchwała 31.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:57:31.
Uchwała NR VI/30/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchwała 30.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:56:34.
Uchwała NR VI/29/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Korytnica
 uchwała 29.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:55:19.
Uchwała NR VI/28/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/25/15
Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Korytnica
 uchwała 28.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:52:58.
Uchwała NR VI/27/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/24/15
Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Korytnica
 uchwała 27.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:51:50.
Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 e. w sprawie zmiany Uchwały NR V/23/15
Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Korytnica
 uchwała 26.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:49:25.
Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchw.25.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:09:39.
Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchw.24.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:08:50.
Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 uchw.23.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:07:59.
Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rganów sołectw
 uchw.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:06:29.
Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości
 uchw.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:05:28.
Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe- "Moja przyszłość"- porozumienie
partnerskie
 uchw.20.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:04:24.
Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
 uchw.19.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:02:00.
Uchwała V/18/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019.
 18.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:00:36 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Korytnica
 uchwała17.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:36:14.
Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
 uchwała 16.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:34:46.
Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2019
 WPF15.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:33:13.
Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2015
 uchwała budżetowa2015.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:31:30.
Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Budżetowej
 uchw 13 bip Kom budżet.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:25:08.
Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa
 uchw 12 bip Kom Rolnictwa.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:24:25.
Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Praworządności i Ochrony Środowiska
 uchw 11 bipKom Praworządności.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:23:47.
Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
 uchw 10 bipKom Oświaty.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:22:51.
Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej
 uchw 9 Kom Rewizyjna.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:21:45.
Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korytnica
 uchwała 8 bip wice 2.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:20:57.
Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Korytnica
 uch 7 bipwynagro.rtf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:19:57.
Uchwała Nr III/6/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 Uchwała 6 bip.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:18:55.
Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 Uchwała 5 bip.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:18:23.
Uchwała Nr III/4/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 Uchwała 4 bip .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:17:47.
Uchwała Nr III/3/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 Uchwała Nr 3 bip unieszkodliwienie azbest.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:17:01.
Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 28
listopada 2014 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korytnica
 UCHWAŁA 2.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-05 08:22:45.
Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 28
listopada 2014 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Korytnica
 UCHWAŁA 1.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-05 08:21:34.
Uchwała Nr LIX/291/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie zasad usytuowania na
terenie Gminy Korytnica miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych
 Uchwała.bip alkohol LIX.291.14.2014-11-07.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:48:27.
Uchwała Nr LIX/290/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
rok 2015
 uchwała w sprawie ceny skupu żyta na 2015bip.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:47:00.
Uchwała Nr LIX/289/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień w
tym podatku
 Uchwała w sprawie stawek od śroków transportowych 2015bip.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:45:40.
Uchwała Nr LIX/288/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku
 Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2015bip.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:44:13.
Uchwała Nr LIX/287/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok

załącznik nr 1

 Uchwała Nr 287bip inwestycje 90095 60016.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:42:35.
Uchwała Nr LIX/286/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 Uchwała stypendia 2014rbip.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:41:37.
Uchwała Nr LIX/285/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 Uchw 285 zniana WPF LISTOPADbip .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:39:10.
Uchwała Nr LVIII/284/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 uchwała 284.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-31 14:21:14.
Uchwała Nr LVII/283/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w
Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
 uchwała Związku.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:34:29 | Data modyfikacji: 2014-10-28 14:58:44.
Uchwała Nr LVII/282/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. zmieniająca
uchwałę Nr LVI/277/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Korytnica
 Uchwała 282.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:32:26.
Uchwała Nr LVII/281/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:24:38 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LVII/280/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 Uchwała 280.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:23:37.
Uchwała Nr LVII/279/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie
finansowania projektu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki pt. " Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja
przyszłość" - porozumienie partnerskie
 Uchwała 279-Moja przyszłość 2014r.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:19:56.
Uchwała Nr LVII/278/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014-2019

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 Uchw 278 zniana WPF Październik .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:13:43.
Uchwała Nr LVI/277/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Korytnica.
 regulamin pomocy materialnej dla uczniów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 13:00:42.
Uchwała Nr LVI/276/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie podziału Gminy Korytnica na stałe
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
 uchw 276 zmiana okręgi 08.08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:58:25.
Uchwała Nr LVI/275/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok.

załącznik nr 1

 Uchwała Nr 275 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:54:14.
Uchwała Nr LVI/274/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 Uchw 274 zniana WPF .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:48:47.
Uchwała Nr LV/273/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w drodze darowizny
 uchwała 273.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 15:03:35.
Uchwała Nr LV/272/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Jaczew"
 Uchw 272 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 15:00:55.
Uchwała Nr LV/271/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Rabiany"
 Uchw 271 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:59:47 | Data modyfikacji: 2014-07-21 15:01:15.
Uchwała Nr LV/270/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
 Uchwała GZEAS 270 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:53:29.
Uchwała Nr LV/269/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 Uchwała Nr 269 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:47:58.
Uchwała Nr LV/268/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019

załacznik nr 1

załacznik nr 2

objaśnienia

 Uchwała 268.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:39:55 | Data modyfikacji: 2014-07-21 14:50:45.
Uchwała Nr LIV/267/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Korytnica do Porozumienia z Województwem
Mazowieckim w związku z realizacją projektu
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe – Moja przyszłość w szkołach na
terenie gminy Korytnica.
 UCHWAŁA 267.mojaprzyszłośc.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:36:15.
Uchwała Nr LIV/266/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
uchylenie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr
346/S/08 z dnia 10.11.2008 r. o nabyciu przez
Gminę Korytnica własności nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 601 o pow. 0,3751
ha położonej w Górkach-Grubakach.
 uchwała 266.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:34:45.
Uchwała Nr LIV/265/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 Uchwała Nr 265 zakup syreny alarmowej Rabiany 75412.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:31:06.
Uchwała Nr LIV/264/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 Uchwała Nr 264 inwestycje drogi 600 i 01010 700 750 754.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:27:54.
Uchwała Nr LIV/263/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

 Uchw 263 zniana WPF czerwiec .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:20:24 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:22:00.
Uchwała Nr LIV/262/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr
LIII/252/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 maja
2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014
r.
 262.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:12:26.
Uchwała Nr LIV/261/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr
LIII/251/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 maja
2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2014 - 2019.
 261.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:11:22.
Uchwała Nr LIV/260/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok.
 uchwała 260 absolutorium.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:09:37.
Uchwała Nr LIV/259/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
 uchwała 259 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:07:52 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:17:18.
Uchwała Nr LIII/258/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały
Rady Gminy Korytnica podjętej w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 UCHWAŁ NR 258.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:48:40.
Uchwała Nr LIII/257/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości
Roguszyn na działalność Wójta Gminy Korytnica
 Uchwała 257.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:47:46.
Uchwała Nr LIII/256/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania przez Gminę Korytnica nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości
Górki-Grubaki na rzecz Powiatu Węgrowskiego
 uchwała 256.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:45:47.
Uchwała Nr LIII/255/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażania zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 UCHWAŁA 255.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:44:42.
Uchwała Nr LIII/254/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażania zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 UCHWAŁA 254.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:44:04.
Uchwała Nr LIII/253/14 Rady Gminy korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości.
 uchwała 253.dot

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:40:52.
Uchwała Nr LIII/252/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

 Uchwała Nr 252 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:35:44.
Uchwała Nr LIII/251/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

 Uchw 251 zniana WPF MAJ .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:28:56 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:38:38.
UCHWAŁA NR LII/250/14 RADY GMINY KORYTNICA z dnia
29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć pedagoga, logopedy obowiązujących w
szkołach prowadzonych przez Gminę Korytnica
 uchwała 250.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 15:00:23.
Uchwała Nr LII/249/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 kwietnia 2014roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 Uchwała stypendia 2014r.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:59:26 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr LI/248/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 kwietnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał
Rady Gminy Korytnica podjętych w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Korytnica
 Uchwała Nr LI.248.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:46:54.
Uchwała Nr L/247/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2014 rok.
 UCHWAŁA NR 247 psy.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:10:04.
Uchwała Nr L/246/14 Rady Gminy korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLIX/239/14 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie
zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
 uchwała GOPS 28.03.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:06:45.
Uchwała Nr L/245/14 Rady Gminy Korytnica z snia
28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr 245 ws wyodrębnienia FS.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:04:18.
Uchwała Nr L/244/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok.
 244uchwałafundusz2014.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:02:51.
Uchwała Nr L/243/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok.
 Uchwała placzabaw243.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:02:10.
Uchwała Nr L/242/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok.
 Uchwała Nr 242-- 90095 świetlica Górki.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:00:34.
Uchwała Nr L/241/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok.

załącznik

 Uchwała Nr 241 MARZEC inwestycje drogi 600 i 01010.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 08:59:16.
Uchwała Nr XLIX/240/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Dożywianie w Gminie Korytnica" na
lata 2014-2020
 uchwała nr 240.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:45:45.
Uchwała Nr XLIX/239/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu wydatków
za niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 Uchwała GOPS na 18.02.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:43:39.
Uchwała Nr XLIX/238/14 Rady Gminy korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie finansowania
projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
"Krok w przyszłość" w 2014 roku
 Uchwała 238.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:42:03.
Uchwała Nr XLIX/237/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 Uchwała Nr 237.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:39:39.
Uchwała Nr XLIX/236/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał
Rady Gminy Korytnica podjętych w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy turbin wiatrowych, linii energetycznej 110
kV i stacji GPO-1.
 Uchwała 236.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:37:23.
Uchwała Nr XLVIII/235/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Zalesie
 Zalesie sołtys nieuzasadniony.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:34:22.
Uchwała Nr XLVIII/234/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok

załacznik

 Uchwała Nr 234 inwestycje DROGI I ŚWIETLICEi.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:31:19.
Uchwała Nr XLVIII/233/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 Uchwała Nr 233 - 75075 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:30:40.
Uchwała Nr XLVIII/232/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
dla niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego
 uchwała 232.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:29:30.
Uchwała Nr XLVIII/231/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica

załacznik

 uchwała o narkomanii 2013 rok.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:26:18.
Uchwała Nr XLVIII/230/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
 uchwała alkoholowa i załącznik do uchwały 2013 rok.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:24:42.
Uchwała Nr XLVIII/229/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014-2019
 UCHWAŁA BUDŻETOWA WPF.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:23:03.
Uchwała Nr XLVIII/228/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

228

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:21:22 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLVII/227/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 listopada 2013 r. w w sprawie zmiany
uchwały Nr XLV/220/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy dwunastu turbin wiatrowych.
 uchwała 227.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:29:53.
Uchwała Nr XLVII/226/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok.
 uchwała 226.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:28:27.
Uchwała Nr XLVI/225/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
 Uchwała.XLVI.225.13.2013-11-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:48:59.
Uchwała Nr XLVI/224/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
rok 2014
 uchwała w sprawie ceny skupu żyta.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:46:48.
Uchwała Nr XLVI/223/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 uchwała 223.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:45:28.
Uchwała Nr XLV/222/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy szesnastu turbin wiatrowych.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

 Uchwała 222.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:41:45.
Uchwała Nr XLV/221/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy siedmiu turbin wiatrowych.

Załącznik Nr 1

 Uchwała 221.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:39:12.
Uchwała Nr XLV/220/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy dwunastu turbin wiatrowych.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

 Uchwała 220.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:34:26.
Uchwała Nr XLV/219/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przetrzennego dla projektowanej
budowy dziewięciu turbin wiatrowych.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

 Uchwała 219.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:25:25.
Uchwała Nr XLV/218/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystapienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy turbiny wiatrowej, linii energetycznej
110kV i stacji GPO-1.

Załącznik Nr 1

 Uchwała 218.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:22:13.
Uchwała Nr XLV/217/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej
sołectwa Korytnica.
 uchwała 217.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:17:35.
Uchwała Nr XLV/216/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok.
 Uchwała 216.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:14:30.
Uchwała Nr XLV/215/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok.
 Uchwała 215.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:13:42 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIV/214/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/200/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała.XLIV.214. Październik.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:19:00.
Uchwała Nr XLIV/213/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
marca 2011 r. (ze zmianami) w sprawie zarządzenia
poboru podatków od osób fizycznych w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała.XLIV.213. Październik wykaz inkasentów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:15:43.
Uchwała Nr XLIV/212/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2019.

Objaśnienie do uchwały Nr XLIV/212/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013-2019.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Uchw 212 zmiana WPF PAŹDZIERNIK.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:10:06.
Uchwała Nr XLIV/211/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Uchw 211 zm.budz 900 i 600 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:07:32.
Uchwała Nr XLIV/210/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok.
 Uchwała 210 GZEAS 80101.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:06:54.
Uchwała Nr XLIII/209/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIII/103/13 / Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na
terenie Gminy Korytnica
 Uchwała Alkohol 209 aktualna.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:05:02.
Uchwała Nr XLIII/208/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa
Korytnica
 uchwała 208 soltys.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:01:05.
Uchwała Nr XLIII/207/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności wyborów sołtysa sołectwa
Korytnica
 uchwała nr 207.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:58:26.
Uchwała Nr XLIII/206/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę
Nr XL/197/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 9
sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy

Załącznik nr 2

 UCHWAŁAzmieniająca 206.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:56:33.
Uchwała Nr XLIII/205/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2019.

Objaśnienie do uchwały Nr XLIII/205/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013-2019.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Uchw 205 zmiana WPF 27WRZESIEŃ.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:49:25.
Uchwała Nr XLIII/204/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok.
 Uchw 204 wrzesień 27.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:48:06.
Uchwała Nr XLII/203/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2019.

Objaśnienie do uchwały NR XLII/203/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013 - 2019.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/203/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. Rady Gminy Korytnica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013 - 2019.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/203/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. Rady Gminy Korytnica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na 2013 - 2019.

 Uchwała 203.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-23 09:10:39.
Uchwała Nr XLII/202/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 Uchwała 202.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-23 09:07:58.
Uchwała Nr XLII/201/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie finansowania
projektu Programu Operacyjnego Kapiał Ludzki pt.
:Krok w przyszłość" w 2013 roku
 Uchwała 201.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-23 09:04:13.
Uchwała Nr XLI/200/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso
 inkaso.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 09:06:00.
Uchwała Nr XLI/199/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
 Uchwała Nr 199.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 09:01:52.
Uchwała Nr XLI/198/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
 Uchwała Nr 198.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 09:01:11.
Uchwała Nr XLI/197/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnegow korytnicy

 uchwała 197.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 08:57:42.
Uchwała Nr XL/196/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 Uchwała 196.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:54:49.
Uchwała Nr XL/195/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 uchwała 195.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:54:06.
Uchwała Nr XL/194/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIX/189/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja
2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica
na 2013 rok
 uchwała 194.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:52:10.
Uchwała Nr XL/193/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Korytnica do realizacji projektu systemowego pt.
„Krok w przyszłość” – Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
w Gminie Korytnica w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
 uchwała 193.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:50:27.
Uchwała Nr XL/192/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
 Uchwała 21czerwca2013r 192.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:47:59.
Uchwała Nr XL/191/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 rok
 uchwała 191.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:45:54.
Uchwała Nr XL/190/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
 uchwała 190.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:39:14.
Uchwała Nr XXXIX/189/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2013 rok
 Uchwala189.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:25:12.
Uchwała Nr XXXIX/188/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica
 UCHWAŁA 188 dot. służebności przesyłu.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:22:40.
Uchwała Nr XXXIX/187/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Korytnica
 Uchwała 187 sołtys Korytnica.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:20:28.
Uchwała Nr XXXIX/186/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2011
r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, okreslenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 uchwała 186.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:16:05.
Uchwała Nr XXXIX/185/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Wola
Korytnicka"
 Uchw 185 poż.BGK OdnowaWola .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:11:42.
Uchwała Nr XXXIX/184/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Kąty"
 Uchw 184 poż.BGK OdnowaKąty .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:10:56.
Uchwała Nr XXXIX/183/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Roguszyn"
 Uchw 183 poż.BGK OdnowaRoguszyn .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:10:12.
Uchwała Nr XXXIX/182/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 uchwała182 GZEAS stypendia 2013r.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:08:43.
Uchwała Nr XXXIX/181/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 Uchwała Nr 181 - 80101.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:04:44.
Uchwała Nr XXXIX/180/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/180/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/180/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2013r

 Uchw 180 90095 zm budz .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 09:54:11 | Data modyfikacji: 2013-06-28 10:06:45.
Uchwała Nr XXXIX/179/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019.
 Uchwała.XXXIX.179.13.2013-05-28.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 09:13:22 | Data modyfikacji: 2013-06-28 10:07:12.
Uchwała Nr XXXVIII/178/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami kimunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
 uchwała 178.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-24 10:51:55.
Uchwała Nr XXXVIII/177/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności
 w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-24 10:49:19.
Uchwała Nr XXXVIII/176/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Sekłak
 uchwała Sekłak.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-24 10:47:21.
Uchwała Nr XXXVIII/175/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/27/99 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 lutego
1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Górkach-Grubakach
 Szkoła Podstawowa Górki Grubaki.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-22 13:46:04.
Uchwała Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2013 r.

Objaśnienie do uchwały Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013 - 2019

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013 - 2019

Załącznik nr 2 uchwały Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na 2013 - 2019.

 Uchw 174 zniana WPF z 22 marca .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 11:39:17.
Uchwała Nr XXXVII/173/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXXVII/173/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
8marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019
 Uchwała Nr XXXVII.173.13.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 11:37:41 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:25:42.
Uchwała Nr XXXVII/172/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014
roku.
 UCHWAŁA NR XXXVII17213.rtf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 10:48:23 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/171/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne
 Uchwała.XXXVI.171.13.2013-03-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 15:05:29.
Uchwała Nr XXXVI/170/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Korytnica i zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała.XXXVI.170.13.2013-03-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 15:03:34.
Uchwała Nr XXXVI/169/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
 wzór deklaracji..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 15:01:46.
Uchwała Nr XXXVI/168/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 Uchwała.XXXVI.168.13.2013-03-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 15:00:02.
Uchwała Nr XXXVI/167/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wyboru metody udtalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 Uchwała.XXXVI.167.13.2013-03-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:58:46.
Uchwała Nr XXXVI/166/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Korytnica
 uchwała w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korytnica..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:57:23.
Uchwała Nr XXXVI/165/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na modernizację oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Korytnica w
miejscowościach: Turna, Górki Grubaki, Górki
Średnie, Górki Borze, Jaczew i Zakrzew
 Uchw 165 poż. FOŚ.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:56:15.
Uchwała Nr XXXVI/164/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Uchwała Nrfundacja nida.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:54:36.
Uchwała Nr XXXVI/163/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 Uchwała Nr 163 Modernizacja oświetlenia.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:51:29.
Uchwała Nr XXXVI/162/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2013-2019
 Uchw 162 WPF z 8 marca .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:49:36.
Uchwała Nr XXXV/161/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Uchwała 161.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:47:29.
Uchwała Nr XXXV/160/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do
organów sołectwa Zalesie
 uchwała 160.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:46:05.
Uchwała Nr XXXV/159/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie podziału gminy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
 akt.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:44:31.
Uchwała Nr XXXV/158/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału
rozmnożeniowego (zrazów) z pomników przyrody
 zrazy.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:43:11.
Uchwała Nr XXXIV/157/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
"Przedszkole przy szkole" w 2013 roku.
 Uchw 157 POKL Maksymilianów 2013rok.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:41:36.
Uchwała Nr XXXIV/156/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
"Dogońmy najlepszych" w 2013 roku.
 uchwała 156 dogońmy najlepszych.2013r.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:40:15.
Uchwała Nr XXXIV/155/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Pokonuj
trudności, rozwijaj zdolności" w 2013 roku.
 Uchw. 155 POKL Sewerynów 2013r.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:38:13.
Uchwała Nr XXXIV/154/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "
Dziecięca akademia przyszłości" umowa nr
457/ES/ZS/D-POKL/12 w 2013 roku
 Uchwała 154 - umowa 457.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:35:31.
Uchwała Nr XXXIV/153/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacujnego Kapitał Ludzki pt."
Dziecięca akademia przyszłości" umowa nr
349/ES/ZS/D-POKL/12 w 2013 roku
 Uchwała 153 -umowa 349.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:32:43.
Uchwała Nr XXXIV/152/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 Uchwała Nr 152 trzynastka.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:30:34.
Uchwała Nr XXXIV/151/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 Uchwała Nr 151- 900.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:30:02.
Uchwała Nr XXXIV/150/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 Uchwała Nr 150 LEADER.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:29:27.
Uchwała Nr XXXIV/149/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 Uchwała Nr 149.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:28:53.
Uchwała Nr XXXIV/148/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 Uchwała Nr 148 GZEAS zm budz tańce.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:28:01.
Uchwała Nr XXXIII/147/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy Korytnica.
 Uchwała.XXXIII.147.13.2013-01-11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:48:04.
Uchwała Nr XXXIII/146/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica.
 Uchwała.XXXIII.146.13.2013-01-11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:47:03.
Uchwała Nr XXXIII/145/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Korytnica.
 Uchwała.XXXIII.145.12.2013-01-11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:45:15.
Uchwała Nr XXXIII/144/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia 3 -
letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny Dla
Gminy Korytnica na lata 2013 - 2015.
 Uchwała.XXXIII.144.12.2013-01-11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:43:17.
Uchwała Nr XXXIII/143/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013 - 2019.
 Uchwała WPF 143.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:41:42.
Uchwała Nr XXXIII/142/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2013
 Uchwała budżet.Kopia 142.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:40:04.
Uchwała Nr XXXII/141/12 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 Uchwała 141 GZEAS z 28 grudnia 2012 zm.budz .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:46:49.
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/140/12 Rady Gminy
Korytnica
 załącznik XXXII140 z 28 GRUDNIA.xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:45:40.
Uchwała Nr XXXII/140/12 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 Uchw 140 WYDATKI z 28 GRUDNIA zm budz 754 900 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:43:57.
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/139/12 Rady Gminy
Korytnica
 2 Tab. 4 Przych. i rozch do XXXII 139 z 28 grudniar .xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:41:41.
Uchwała Nr XXXII/139/12 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 Uchw 139 DOCHODY z 28 GRUDNIA zm budz 758 010 020 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:40:13.
Uchwała Nr XXXI/138/12 w sprawie zlecenia
realizacji zadań własnych gminy, wynikających z
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
 uchwała 138.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 14:01:17.
Uchwała Nr XXXI/137/12 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 uchwała 137.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:59:00.
Uchwała Nr XXXI/136/12 w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Korytnica i
zagospodarowania tych odpadów
 uchwała 136 (1).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:57:30.
Uchwała Nr XXXI/135/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
 uchwała 135.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:53:15.
Uchwała Nr XXXI/134/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 uchwała 134.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:51:50.
Uchwała Nr XXXI/133/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 uchwała 133.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:50:21.
Uchwała Nr XXXI/132/12 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Korytnica
 uchwała 132.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:48:34.
Załącznik do uchwały Nr XXX/131/12 Rady Gminy
Korytnica z dnia 16 listopada 2012 r.
 Odpowiedź na skargę załącznik.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:42:05.
Uchwała Nr XXX/131/12 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 listopada 2012 r. w sprawie odpowiedzi na
skargę wniesioną przez Wojewodę Mazowieckiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie na uchwałę Nr XXI/96/12 Rady Gminy
Korytnica z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korytnica.
 uchwała 131.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:40:33.
Uchwała Nr XXX/130/12 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok.
 Uchwała 130.12.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:38:59.
Uchwała Nr XXX/129/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie finansowania projektu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Dziecięca
akademia przyszłości” umowa nr
349/ES/ZS/D-POKL/12 w 2012 roku
 Uchwała 129.12.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:37:53.
Uchwała Nr XXX/128/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie finansowania projektu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Dziecięca
akademia przyszłości” umowa nr
457/ES/ZS/D-POKL/12 w 2012 roku
 uchwała 128.12.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:36:36.
załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/113/12
 Wykaz przedsięwzięć do WPF3.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 09:07:22.
Uchwała Nr XXIX/127/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/103/12 Rady Gminy
Korytnica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiek piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży na terenie Gminy Korytnica
 alkohole.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:55:38.
Uchwała Nr XXIX/126/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2013
 uchwała nr 126.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:52:45.
Uchwała Nr XXIX/125/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku
 ustalenia stawek od środków transportowych.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:49:39.
Uchwała Nr XXIX/124/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień w tym podatku
 stawki od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:48:34.
Uchwała Nr XXIX/123/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie podziału Gminy Korytnica na stałe
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
 Obwody.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:46:39.
Uchwała Nr XXVIII/122/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/113/04 Rady Gminy
Korytnica z dnia 29 grudnia 2044 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy
 Uchwała GOPS.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:43:22.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/121/12
 Tab. 4 Przych. i rozch do XXVIII 121 z 11 paździer .xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:40:13.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/121/12
 Tab Nr 3 INWESTYCJE do uchw. XXVIII 121 z 11 paźdz.xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:39:36.
Uchwała Nr XXVIII/121/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Uchw XXVIII 121 z 11 paźdz 2012 zm budz 900 i 600 801 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:39:05.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/120/12
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 120.xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:36:47.
objaśnienie do uchwały Nr XXVIII/120/12
 Objaśnienie do WPF XXVIII 120 z 11 paźdz 2012.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:35:57.
Uchwała Nr XXVIII/120/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2012-2019
 Uchw XXVIII 120 WPF z 11 paźdz .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:35:13.
Uchwała Nr XXVIII/119/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie w sprawie wydzielonych rachunków w
samorządowych oświatowych jednostkach
budżetowych
 uchwała 119.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:31:38.
Uchwała Nr XXVIII/118/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/117/12 z dnia
17 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad
korzystania ze stołówki szkolnej przy Publicznym
Gimnazjum w Korytnicy prowadzonej przez GZEAS w
Korytnicy
 uchwała 118.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:30:10.
Uchwała Nr XXVII/117/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie określenia zasad korzystania ze
stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum
prowadzonej przez GZEAS w Korytnicy
 Uchwała stołówka.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:26:08.
Uchwała Nr XXVII/116/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Korytnica
na 2012 rok.
 Uchwała psy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:21:28.
Uchwała Nr XXVII/115/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa
centrum wsi Górki Borze"
 Uchw XXVII 115 na 110 tys poż.BGK Odnowa .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:18:32.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/114/12
 Tab. 4 XXVII 114 Przych. i rozch do XXI 98 .xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:16:36.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/114/12
 Tab Nr 3 uchw.XXVII 114 INWESTYCJE XXI 98 .xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:16:01.
Uchwała Nr XXVII/114/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Uchw.XXVII 114 Odnowa 900 inwest .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:15:01.
objaśnienie do uchwały Nr XXVII/113/12
 Objaśnienie do WPF XXVII 113 2012.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:11:39.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/113/12
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 113.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:09:22.
Uchwała Nr XXVII/113/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2012-2019
 Uchwała XXVII 113 WPF .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:08:24.
Uchwała Nr XXVI/112/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy
Korytnica z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Korytnica.
 uchwała nr XXVI11212.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 13:52:06.
Uchwała Nr XXVII/111/12 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 sierpnia 2012 r.
 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność wójta gminy.rtf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-23 14:59:48.
Uchwała Nr XXV/110/12 Rady Gminy Korytnica z dnia
13 lipca 2012 r. w sprawie przekazania skargi
 Skarga - lasy.rtf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-02 08:35:41.

Zobacz:
   2012 r. od 1 lipca
   2012 r. do 30 czerwca
   2011 r. i lata wcześniejsze
Data wprowadzenia: 2012-08-02 08:35:41
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk