OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO
 

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:54:42 | Data modyfikacji: 2022-03-10 12:57:46.
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 6
grudnia 2021 roku

 

OGŁOSZENIE

  STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2021 roku

 

                 Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2021 r., poz. 945) Starosta Węgrowski informuje, że

  od dnia 6 grudnia  2021 roku do odwołania

  w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w powiecie węgrowskim wstrzymuje się udzielanie porad w kontakcie osobistym.

 Porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane będą  przez prawników wyłącznie  za pośrednictwem środków porozumiewania się  na odległość oraz poza lokalem punktu (e-mail, telefon).

 Umawianie wizyt na bezpłatne porady prawne - nr telefonu : 25 74 09 215  (poniedziałek-piątek w godzinach 8.30-14.00 ).

 

                                                                                                                                              Starosta Węgrowski

                                                                                                                                                  (-) Ewa Besztak

 

 

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:25:47 | Data modyfikacji: 2021-12-09 12:27:59.
Usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.), z usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. WIĘCEJ - KLIKNIJ W LINK NIŻEJ


 


Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:


 Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 12.00


 W dni wolne ustawowo od pracy, w tym święta państwowe Punkt jest nieczynny


Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 29 października 2020 roku do odwołania

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:20:47 | Data modyfikacji: 2021-12-09 12:26:34.
Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:20:47
Data modyfikacji: 2021-12-09 12:26:34
Opublikowane przez: Artur Czarnacki