Zarządzenie Nr 448/23 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy w Korytnicy
 448.23.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-13 13:45:43.
Zarządzenie Nr 447/23 Wójta Gminy Korytnica
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-13 13:42:11.
Zarządzenie Nr 446/23 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
 446.23,.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 13:04:16.
Zarządzenie Nr 445/23 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do
zawarcia umowy i realizacji Programu "Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
 445.23.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 13:01:59.
Zarządzenie Nr 444/23 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do
zawarcia umowy i realizacji Programu "Opieka
Wytchnieniowa" - edycja 2023
 444.23.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 13:00:58.
Zarządzenie Nr 443/22 Wójta Gminy Korytnica
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:59:30.
Zarządzenie Nr 442/22 Wójta Gminy Korytnica
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:59:18.
Zarządzenie Nr 441/22 Wójta Gminy Korytnica
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:59:07.
Zarządzenie Nr 440/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Pomocy
 440.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:58:53 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:36:47.
Zarządzenie Nr 439/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 439.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:58:21.
Zarządzenie Nr 438/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 438.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:57:22.
Zarządzenie Nr 437/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 437.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:55:56.
Zarządzenie Nr 436/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22grudnia 2022 r. w sprawie odwołania
członka Gminnej Komisji Rowziązywania Problemów
Alkoholowych
 436.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:54:49.
Zarządzenie Nr 435/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 435.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:34:31 | Data modyfikacji: 2023-01-05 12:39:05.
Zarządzenie Nr 434/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Pomocy
 434.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 12:21:36.
Zarządzenie Nr 433/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środkó w
ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 433.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 12:20:25.
Zarządzenie Nr 432/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 432.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 12:18:37.
Zarządzenie Nr 431/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i
podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użyczenie
 431.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 12:17:44.
Zarządzenie Nr 430/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 grudnia 2022 r.
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 12:16:40.
Zarządzenie Nr 429/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Korytnica do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji
wniosków o zakup preferenycjny paliwa stałego
dla gospodarstw domowych
 429.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 12:15:31.
Zarządzenie Nr 428/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Magdaleny Połaskiej
zatrudnionej na stanowisku Inspektora ds.
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących weryfikacji wniosków o zakup
preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw
domowych
 428.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 12:11:56.
Zarządzenie Nr 427/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agnieszki Laskowskiej
zatrudnionej na stanowisku Inspektora w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
weryfikacji wniosków o zakup preferenycjny paliwa
stałego dla gospodarstw domowych
 427.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 12:06:59.
Zarządzenie Nr 426/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agaty
Drzażdzyńskiej zatrudnionej na stanowisku
Inspektora ds. administracyjno-kadrowych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa
stałego dla gospodarstw domowych
 426.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-16 12:03:07.
Zarządzenie Nr 425/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Magdaleny Połaskiej
zatrudnionej na stanowisku Inspektora ds.
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
 425.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:00:31.
Zarządzenie Nr 424/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agnieszki Laskowskiej
zatrudnionej na stanowisku Inspektora w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku elektrycznego
 424.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:27:29.
Zarządzenie Nr 423/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agaty
Drzażdzyńskiej zatrudnionej na stanowisku
Inspektora ds. administracyjno-kadrowych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Korynicy do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku elektrycznego
 423.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:17:25.
Zarządzenie Nr 422/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 422.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:14:06.
Zarządzenie Nr 421/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowgo dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Pomocy
 421.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:00:55.
Zarządzenie Nr 420/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 420.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 13:58:35.
Zarządzenie Nr 419/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 419.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 13:57:29.
Zarządzenie Nr 418/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 418.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 13:53:45 | Data modyfikacji: 2022-12-21 13:35:08.
Zarządzenie Nr 417/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia
"Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego"
 417.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 13:52:17.
Zarządzenie Nr 416/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
składników majątku Gminy Korytnica, powołania
komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
 416.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 13:50:44 | Data modyfikacji: 2022-12-21 13:33:05.
Zarządzenie Nr 415/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia
Karty audytu wewnętrznego w Gminie Korytnica
 415.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 11:23:45.
Zarządzenie Nr 414/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołanie
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
ofert na świadczenie gwarantowanych usług z
zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców
Gminy Korytnica, posiadających skierowanie
lekarskie na wykonanie tego typu zabiegi,
finansowanych z budżetu Gminy Korytnica oraz
określenia jej trybu pracy
 414.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 11:21:57.
Zarządzenie Nr 413/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica
 413.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 11:17:00 | Data modyfikacji: 2022-11-16 11:25:14.
Zarządzenie Nr 412/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2023 rok
 412.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:36:03.
Zarządzenie Nr 411/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

411.22.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:34:09.
Zarządzenie Nr 410/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków w ramach Funduszu Pomocy
 410.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:14:12.
Zarządzenie Nr 409/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok

409.22.PDF

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:13:14.
Zarządzenie Nr 408/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
 408.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-11-04 13:12:36.
Zarządzenie Nr 407/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmiany
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków w ramach Funduszu Pomocy
 407.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-21 09:32:15.
Zarządzenie Nr 406/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 406.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-21 09:28:51.
Zarządzenie Nr 405/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 października 2022 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy
 405.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 14:15:34.
Zarządzenie Nr 404/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Pomocy
 404.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 14:14:13.
Zarządzenie Nr 403/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 403.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 14:04:20.
Zarządzenie Nr 402/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 402.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 14:03:19 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:05:02.
Zarządzenie Nr 401/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 września 2022 roku w sprawie
upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy Pani
Magdaleny Połaskiej zatrudnionej na stanowisku
starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy
Spoełcznej w Korytnicy do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczącacyh wypłaty
dodatku dla gospodarstw domowych
 401.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 14:01:22.
Zarządzenie Nr 400/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 września 2022 roku w sprawie
upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy Pani
Agnieszki Laskowskiej zatrudnionej na stanowisku
Inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Spoełcznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczącacyh wypłaty dodatku dla gospodarstw
domowych
 400.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:57:31.
Zarządzenie Nr 399/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 września 2022 roku w sprawie
upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy Pani Agaty
Drzażdzyńskiej zatrudnionej na stanowisku
Inspektora ds. administracyjno - kadrowych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Spoełcznej w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczącacyh
wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 399.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:55:48.
Zarządzenie Nr 398/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 398.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:51:51 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:06:58.
Zarządzenie Nr 397/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 września 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 397.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:51:15 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:07:21.
Zarządzenie Nr 396/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Korytnicy
 396.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:50:14 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:07:41.
Zarządzenie Nr 395/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Pomocy
 395.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:49:10 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:08:03.
Zarządzenie Nr 394/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości dla projektu
"Publiczny Internet w Gminie Korytnica"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś Priorytetowa
nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"
Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach"
 394.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:48:07 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:08:28.
Zarządzenie Nr 393/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 września 2022 r. w sprawie odwołania
członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemó
Alkoholowych
 393.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:42:37 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:08:51.
Zarządzenie Nr 392/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 392.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:41:35 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:09:15.
Zarządzenie Nr 391/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Pomocy
 391.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:41:02 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:09:38.
Zarządzenie Nr 390/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 390.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:40:10 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:10:19.
Zarządzenie Nr 389/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na
stanowisku urzędniczym
 389.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:39:08 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:10:41.
Zarządzenie Nr 388/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury -
biblioteki za I półrocze 2022 roku
 388.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:36:07 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:11:06.
Zarządzenie Nr 387/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agnieszki Laskowskiej
zatrudnionej na stanowisku Inspektora w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku węglowego
 387.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:31:32 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:11:29.
Zarządzenie Nr 386/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Magdaleny Połaskiej
zatrudnionej na stanowisku Starszego referenta ds.
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku węglowego
 386.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:29:55 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:11:53.
Zarządzenie Nr 385/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agaty
Drzażdzyńskiej zatrudnionej na stanowisku
Inspektora ds. administracyjno-kadrowych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku węglowego
 385.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:27:54 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:12:16.
Zarządzenie Nr 384/2022 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Pniewniku
 384.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 10:00:06.
Zarządzenie Nr 383/2022 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bpa
Franciszka Jaczewskiego w Górkach-Grubakach
 383.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 09:58:09.
Zarządzenie Nr 382/22 Wójta Gminy Korynica z
dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy

382.22.PDF

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 09:56:38 | Data modyfikacji: 2022-10-17 13:10:40.
Zarządzenie Nr 381/22 Wójta Gminy Korynica z
dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły
Podstawowej w Pniewniku
 381.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 09:56:07.
Zarządzenie Nr 380/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły
Podstawowej im. bpa Franciszka Jaczewskiego w
Górkach Grubakach
 380.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 09:54:44.
Zarządzenie Nr 379/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa
Górki Średnie
 379.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 09:53:07.
Zarządzenie Nr 378/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Pomocy
 378.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 09:51:45.
Zarządzenie Nr 377/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 377.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 09:49:35.
Zarządzenie Nr 376/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie wyborów
przedterminowych Sołtysa Sołectwa Górki
Średnie
 376.22..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 09:48:29.
Zarządzenie Nr 375/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kingi
Bałdyga nauczyciela SP w Maksymilianowie
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 375.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:22:05.
Zarządzenie Nr 374/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny
Damętka nauczyciela SP w Górkach Grubakach
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 374.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:20:12.
Zarządzenie Nr 373/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok
 373.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:18:10.
Zarządzenie Nr 372/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie upoważnienia na
wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Ewy Kosiorek,
zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy,
do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego śwadczenia pieniężnego dla
Obywateli Ukrainy
 372.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:17:17.
Zarządzenie Nr 371/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 371.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:14:25.
Zarządzenie Nr 370/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Pniewniku.
 370.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-07 14:23:21.
Zarządzenie Nr 369/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach-Grubakach
 369.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-07 14:21:32.
Zarządzenie Nr 368/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Pomocy
 368.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-07 14:20:02.
Zarządzenie Nr 367/22 Wójta Gminy Korytnicaz
dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 367.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-07 14:19:01.
Zarządzenie Nr 366/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 366.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-07-07 14:17:33.
Zarządzenie Nr 365/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
 365.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:44:03.
Zarządzenie Nr 364/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Pniewniku
 364.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:41:59.
Zarządzenie Nr 363/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach-Grubakach.
 363.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:40:15.
Zarządzenie Nr 362/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przedłożenia
informacji o wykonaniu planu finansowego dla
wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za 2021 rok
 362.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:37:55.
Zarządzenie Nr 361/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2022 roku w sprawie upoważnienia
Zastępcy Wójta Gminy Korytnica
 361.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:35:38.
Zarządzenie Nr 360/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środó w
ramach Funduszu Pomocy
 360.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:34:16.
Zarządzenie Nr 359/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie
miny na 2022 rok
 359.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:32:25.
Zarządzenie Nr 358/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2022 roku w sprawie sposobu
przeprowadzenia służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Korytnica
 358.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:30:40.
Zarządzenie Nr 357/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia
Radzie Gminy Korytnica "Raportu o stanie Gminy
Korytnica za 2021 rok"

RAPORT za 2021..docx

 357.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-06-03 14:12:01.
Zarządzenie Nr 356/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wykreślenia
obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy
Korytnica
 356.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:40:51.
Zarządzenie Nr 355/22 Wójta Gminy Korytnicaz
dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 355.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:39:13 | Data modyfikacji: 2022-06-03 14:22:50.
Zarządzenie Nr 354/22 Wójta Gminy Korytnicaz
dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023
dla Szkoły Podstawowej w Pniewniku
 354.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:38:59 | Data modyfikacji: 2022-06-03 14:22:01.
Zarządzenie Nr 353/22 Wójta Gminy Korytnicaz
dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023
dla Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 353.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:38:45 | Data modyfikacji: 2022-06-03 14:21:02.
Zarządzenie Nr 352/22 Wójta Gminy Korytnicaz
dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023
dla Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach
 352.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:38:31 | Data modyfikacji: 2022-06-03 14:20:03.
Zarządzenie Nr 351/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023
dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 351.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:38:15 | Data modyfikacji: 2022-06-03 14:18:37.
Zarządzenie Nr 350/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok
 350.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:05:52.
Zarządzenie Nr 349/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków w
ramach Funduszu Pomocy
 349.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:03:45.
Zarządzenie Nr 348/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok
 348.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:00:38.
Zarządzenie Nr 347/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok
 347.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:56:42.
Zarządzenie Nr 346/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 maja 2022 r. w sprawie przekazania Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korytnicy
realizacji zadania Gminy Korytnica określonego w
art. 13a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 346.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:54:46.
Zarządzenie Nr 345/22 Wójta Gminy Korytnica w
sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości dla projektu realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia
 345.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:50:49 | Data modyfikacji: 2022-06-13 09:26:51.
Zarządzenie Nr 344/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości dla projektu
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia dotycząca realizacji
projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

344.22.PDF

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:50:32 | Data modyfikacji: 2022-06-13 08:53:14.
Zarządzenie Nr 343/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 111/20 Wójta Gminy Korytnica w
sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Urzędu Gminy w Korytnicy

343.22.PDF

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:50:01 | Data modyfikacji: 2022-06-13 08:48:25.
Zarządzenie Nr 342/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
 342.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:29:01.
Zarządzenie Nr 341/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Korytnica
 341.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:28:00.
Zarządzenie Nr 340/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków w ramach Funduszu Pomocy
 340.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:26:47.
Zarządzenie Nr 339/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Korytnicy
 339.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:25:28 | Data modyfikacji: 2022-05-23 13:41:19.
Zarządzenie Nr 338/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korytnicy
realizacji zadania Gminy Korytnica związanego ze
świadczeniami pieniężnymi przysługującymi z
tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
działaniami wojennymi

338.22.PDF

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:25:09 | Data modyfikacji: 2022-05-23 12:04:52.
Zarządzenie Nr 337/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Pauliny Jaczewskiej,
zatrudnionej na stanowisku aspiranta pracy
socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Korytnicy, do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia pieniężnego dla
Obywateli Ukrainy
 337.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:24:00.
Zarządzenie Nr 336/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Sylwii Żelazowskiej,
zatrudnionej na stanowisku aspiranta pracy
socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Korytnicy, do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia pieniężnego dla
Obywateli Ukrainy
 336.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:22:47.
Zarządzenie Nr 335/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania
Zespołu do sporządzenia Raportu o stanie Gminy
Korytnica za rok 2021
 335.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:20:14.
Zarządzenie Nr 334/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 334.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:15:03.
Zarządzenie Nr 333/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 333.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:14:39.
Zarządzenie Nr 332/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 332.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:14:17.
Zarządzenie Nr 331/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 331.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:13:56.
Zarządzenie Nr 330/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 330.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:13:34.
Zarządzenie Nr 329/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 329.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:13:07.
Zarządzenie Nr 328/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 328.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:12:41.
Zarządzenie Nr 327/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 327.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:12:08.
Zarządzenie Nr 326/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 326.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:11:44.
Zarządzenie Nr 325/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 325.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:11:21.
Zarządzenie Nr 324/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 324.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:10:59.
Zarządzenie Nr 323/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 323.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:10:30.
Zarządzenie Nr 322/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy
 322.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:09:50.
Zarządzenie Nr 321/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2022 r. w sprawie odwołania
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Korytnicy
 321.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:58:57.
Zarządzenie Nr 320/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok
 320.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:57:47.
Zarządzenie Nr 319/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środkó w
ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 319.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:56:59.
Zarządzenie Nr 318/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2021 rok
 318.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:55:52 | Data modyfikacji: 2022-05-23 13:38:32.
Zarządzenie Nr 317/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zasad wypłaty
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub
ćwiczeniu dla strażaka ratownika ochotniczej
straży pożarnej
 317.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:54:31 | Data modyfikacji: 2022-07-26 13:31:44.
Zarządzenie Nr 316/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby
wykonującej czynności z zakresu prawa pracy
wobec Wójta
 316.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:54:09.
Zarządzenie Nr 315/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Korytnica
 315.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:53:13.
Zarządzenie Nr 314/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok
 314.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:52:03.
Zarządzenie Nr 313/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia formy
przekazywania Wójtowi Gminy Korytnica sprawozdań
budżetowych przez kierowników jednostek
organizacyjnych
 313.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:51:35.
Zarządzenie Nr 312/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr
299/22 Wójta Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia
2022 roku w sprawie ustalenia terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów do publicznego przedszkola,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Korytnica w roku szkolnym 2022/2023
 312.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 12:50:16.
Zarządzenie Nr 311/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok
 311.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-11 14:31:58.
Zarządzenie Nr 310/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru
na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy
 310.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-11 14:31:00.
Zarządzenie Nr 309/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2022 rok
 309.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-11 14:29:18.
Zarządzenie Nr 308/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy
 308.22.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 12:43:44.
Zarządzenie Nr 307/22 Wójta Gminy Korytnica
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 12:41:41.
Zarządzenie Nr 306/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agaty
Drzażdzyńskiej do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych
 306.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 12:41:02.
Zarządzenie Nr 305/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVD-19
 305.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 12:39:13.
Zarządzenie Nr 304/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć w oddziale
przedszkolnym i klasie VI w Szkole Podstawowej w
Maksymilianowie w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 304.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 12:37:54.
Zarządzenie Nr 303/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć w klasie I w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
 303.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 12:36:33.
Zarządzenie Nr 302/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć w klasie III
w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach i
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
 302.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 12:34:44.
Zarządzenie Nr 301/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć w grupie I,
II, III przedszkola w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19
 301.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 12:32:48.
Zarządzenie Nr 300/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie podania do
publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas
pierwszych szkół podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Korytnica,
przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów
 300.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:11:23.
Zarządzenie Nr 299/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica w roku
szkolnym 2022/2023
 299.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:08:08.
Zarządzenie Nr 298/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasach IV,
V, VI, VII i VIII w Szkole Podstawowej w
Sewerynowie w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwlaczaniem COVID-19
 298.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:05:18.
Zarządzenie Nr 297/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasie VII i
VIII wSzkole Podstawowej w Maksymilianowie w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
 297.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:02:33.
Zarządzenie Nr 296/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2022-2025
 296.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:00:24 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:13:12.
Zarządzenie Nr 295/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy starszego referenta do
spraw świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego - Pani Magdaleny Połaskiej do
prowadzenia postępowań w sprawach związanych z
dodatkiem osłonowym, o którym mowa w ustawie z
dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, z
wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych
w tych sprawach
 295.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:58:05.
Zarządzenie Nr 294/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Inspektora - Pani
Agnieszki Laskowskiej do prowadzenia postępowań
w sprawach związanych z dodatkiem osłonowym, o
którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o
dodatku osłonowym, z wyłączeniem wydawania
decyzji administracyjnych w tych sprawach
 294.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:54:50.
Zarządzenie Nr 293/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Inspektora - Pani Agaty
Drzażdzyńskiej do prowadzenia postępowań w
sprawach związanych z dodatkiem osłonowym, o
którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o
dodatku osłonowym, z wyłączeniem wydawania
decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 293.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:52:43 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:12:11.
Zarządzenie Nr 292/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasie V w
Szkole Podstawowej w Pniewniku w związku z
zapobieganiem, przeciwdziłaniem i zwalczaniem
COVID-19
 292.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:50:08.
Zarządzenie Nr 291/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania
upoważnienia do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania gminy
 291.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:46:08.
Zarządzenie Nr 290/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania
budżetu na rok 2022
 290.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:44:16.
Zarządzenie Nr 289/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działajaących na terenie
Gminy Korytnica
 289.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:43:20.
Zarządzenie Nr 288/22 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach
związanych z przyznawaniem, ustaleaniem
wysokości i wypłacaniem dodatku osłonowego
 288.22.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:41:20.
Zarządzenie Nr 287/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 287.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:39:28 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:19:16.
Zarządzenie Nr 286.21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru
długości okresu średniej arytmetycznej
stosowanego do wyliczenia relacji określonej w
art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 286.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:38:11.
Zarządzenie Nr 285/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 7
stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Korytnicy
 285.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:32:56.
Zarządzenie Nr 284/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 284.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:31:37 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:20:17.
Zarządzenie Nr 283/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 283.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:30:54.
Zarządzenie Nr 282/21 Wójta Gminy Korytnica w
sprawie upoważnienia pracowników do wystawiania,
podpisywania i wysyłania przez platformę eTW
administracyjnych tytułów wykonawczych w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 282.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:29:32 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:22:33.
Zarządzenie Nr 281/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na czasowe zawieszenie zajęć klasy VIII w Szkole
Podstawowej w Maksymilianowie w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
 281.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:29:09.
Zarządzenie Nr 280/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
 280.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:27:30.
Zarządzenie Nr 279/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i
podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użyczenie
 279.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:25:51.
Zarządzenie Nr 278/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Korytnicy
 278.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:24:26.
Zarządzenie Nr 277/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości dla projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Praogramu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
 277.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:19:27.
Zarządzenie Nr 276/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia
24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Korytnicy
 276.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:21:37.
Zarządzenie Nr 275/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 275.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:19:16.
Zarządzenie Nr 274/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasie IV i
VIII w Szkole Podstawowej w Pniewniku w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
 274.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:18:26.
Zarządzenie Nr 273/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 273.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:16:58 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:26:59.
Zarządzenie Nr 272/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia
osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z
podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
 272.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:15:43.
Zarządzenie Nr 271/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
"Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestepstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu"
 271.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:14:20.
Zarządzenie Nr 270/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2022 rok
 270.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:12:33 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:27:48.
Zarządzenie Nr 269/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025
 269.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:11:41 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:28:36.
Zarządzenie Nr 268/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
ofert na świadczenie gwarantowanych usług z
zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców
Gminy Korytnica finansowanych z budżetu Gminy
Korytnica oraz określenia jej trybu pracy
 268.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:10:24.
Zarządzenie Nr 267/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica
 267.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:07:53 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:29:44.
Zarządzenie Nr 266/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć w klasie I w
Szkole Podstawowej w Pniewniku w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
 266.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:05:48.
Zarządzenie Nr 265/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 października 2021 r. w sprawie
rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Korytnicy.
 265.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:04:30.
Zarządzenie Nr 264/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasie VIIA w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
 264.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:03:35.
Zarządzenie Nr 263/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 263.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:01:35 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:30:48.
Zarządzenie Nr 262/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasy II, IV,
I, VII, VIII w Szkole Podstawowej w
Maksymilianowie w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 262.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:00:45.
Zarządzenie Nr 261/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć w klasach VII
i VIII w Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
 261.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 09:58:06.
Zarządzenie Nr 260/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w
Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Korytnicy
 260.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 14:04:31 | Data modyfikacji: 2021-11-23 09:58:32.
Zarządzenie Nr 259/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasach od I
do VIII w szkole Podstawowej w Górkach Grubakach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
 259.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 14:03:34.
Zarządzenie Nr 258/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyborów
przedterminowych Sołtysa Sołectwa Jaczew
 258.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 14:02:18.
Zarządzenie Nr 257/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 252/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 257.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 14:01:11.
Zarządzenie Nr 256/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasy Ii,
III, VIII A w Zespole Szkolno-Przedszolnym w
Korytnicy w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 256.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:59:34.
Zarządzenie Nr 255/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasy VII A w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
 255.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:57:48.
Zarządzenie Nr 254/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasy V, VI,
VII, VIII w szkole Podstawowej w Pniewniku w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
 254.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:56:36.
Zarządzenie Nr 253/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zawieszenie zajęć klasy IV, VI,
VII, VIII w szkole Podstawowej w Sewerynowie w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
 253.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:55:34.
Zarządzenie Nr 252/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 252.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:52:52.
Zarządzenie Nr 251/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 251.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:14:17.
Zarządzenie Nr 250/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 250.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:13:35.
Zarządzenie Nr 249/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia
Zastępcy Wójta Gminy Korytnica do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących
do właściwości Gminy Korytnica
 249.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:13:01.
Zarządzenie Nr 248/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji
kultury-biblioteki za I półrocze 2021 roku
 248.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:11:11 | Data modyfikacji: 2021-10-08 13:57:32.
Zarządzenie Nr 247/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 247.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:10:13.
Zarządzenie Nr 246/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia
Zastępcy Wójta Gminy Korytnica
 246.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:09:31.
Zarządzenie Nr 245/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania
Zastępcy Wójta Gminy Korytnica
 245.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 14:08:46.
Zarządzenie Nr 244/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek
organizacyjnych
 244.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-08-09 13:59:44.
Zarządzenie Nr 243/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Korytnicy
 243.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-08-09 13:58:37.
Zarządzenie Nr 242/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenie
procedury przeprowadzenia kontroli kompostowników
przydomowych na terenie Gminy Korytnica
 242.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-08-09 13:56:27.
Zarządzenie Nr 241/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu
pracy Urzędu Gminy Korytnica
 241.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:39:49.
Zarządzenie Nr 240/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 rok
 240.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:39:01.
Zarządzenie Nr 239/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica
 239.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:38:04.
Zarządzenie Nr 238/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 238.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:36:33.
Zarządzenie Nr 237/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu
pracy Urzędu Gminy Korytnica
 237.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:35:50.
Zarządzenie Nr 236/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 236.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:34:49.
Zarządzenie Nr 235/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przedłożenia
informacji o wykonaniu planu finansowego dla
wydzielonego rachunku środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok
 235.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:33:03.
Zarządzenie Nr 234/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyborów
przedteminowych Sołtysa Sołectwa Nowy
Świętochów
 234.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:31:05.
Zarządzenie Nr 233/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie cofnięcia
upoważnienia Pani Katarzyny kodym pracownika
socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
do wydania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 233.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:29:56.
Zarządzenie Nr 232/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 rok
 232.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:27:59.
Zarządzenie Nr 231/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021-2022
dla Szkoły Podstawowej w Pniewniku
 231.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:27:09.
Zarządzenie Nr 230/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021-2022
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 230.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:26:15.
Zarządzenie Nr 229/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021-2022
dla Szkoły Podstawowej im bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach Grubakach
 229.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:24:52.
Zarządzenie Nr 228/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021-2022
dla Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 228.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:23:40.
Zarządzenie Nr 227/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021-2022
dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 227.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:22:45.
Zarządzenie Nr 226/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 226.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:21:28.
Zarządzenie Nr 225/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 225.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:20:52.
Zarządzenie Nr 224/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne
stanowiska uzrędnicze, w tym na kierownicze
stanowiska urzędnicze oraz na kierownicze
stanowiska urzędnicze w GOPS i GZEAS
 224.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:19:45.
Zarządzenie Nr 223/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 rok
 223.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:36:53.
Zarządzenie Nr 222/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania
Zespołu do sporządzenia Raportu o stanie Gminy
Korytnica za rok 2020
 222.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:36:06.
Zarządzenie Nr 221/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2020 rok
 221.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:35:00 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:31:48.
Zarządzenie Nr 220/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani
Katarzyny Kodym- pracownika socjalnego w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy do
wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 220.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:03:29.
Zarządzenie Nr 219/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 rok
 219.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 11:59:49.
Zarządzenie Nr 218/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie odstąpienia od
odliczania podatku od towarów i usług od
zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe w
2021 roku
 218.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 11:58:52.
Zarządzenie Nr 217/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie opracowania planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 217.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 11:57:19.
Zarządzenie Nr 216/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica
 216.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 11:55:21.
Zarządzenie Nr 215/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe w
2021 roku
 z 215.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-12 13:18:16.
Zarządzenie Nr 214/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok
 214.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:37:12.
Zarządzenie Nr 213/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podania do
publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełnijącym do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowdzącym jest
Gmina Korytnica, przyznania tym kryteriom liczby
punktów oraz określenia dokumetów niezbędnych
do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
 213.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:36:18.
Zarządzenie Nr 212/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica w roku
szkolnym 2021/2022
 212.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:32:51.
Zarządzenie Nr 211/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
 211.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:29:40.
Zarządzenie Nr 210/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania
Gminnego Biura Spisowego
 210.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:27:18.
Zarządzenie Nr 209/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wyborów
przedterminowych Sołtysa Sołectwa Pniewnik
 209.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:26:22.
Zarządzenie Nr 208/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania
upoważnienia do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach nastepnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania gminy
 208.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:25:27.
Zarządzenie Nr 207/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania
budżetu na rok 2021
 207.21..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:23:21 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:34:24.
Zarządzenie Nr 206/21 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego
 206.21.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:22:01.
Zarządzenie Nr 205/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu
Gminy Korytnica środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny
osobistej
 205.20.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:21:05.
Zarządzenie Nr 204/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok
 204.20.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 08:19:13.
Zarządzenie Nr 203/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok

zarządzenie

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 11:26:22.
Zarządzenie Nr 202/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok

zarządzenie

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 11:24:19.
ZARZĄDZENIE NR 201/20 WÓJTA GMINY KORYTNICA z
dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia
24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Korytnicy
 ZARZĄDZENIE dzień wolny.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:15:50.
Zarządzenie Nr 200/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i
podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użyczenie
 wykaz nieruchomości zarządzenie.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:14:52.
Zarządzenie Nr 199/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Magdaleny Połaskiej
– referenta do spraw świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego, pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
świadczeń rodzinnych
 Zarządzenie Nr 199.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:11:05.
Zarządzenie Nr 198/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia
Pani Magdaleny Połaskiej - Referenta do spraw
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy
do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia wychowawczego, wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem
wydawania decyzji oraz przekazywania informacji o
przyznaniu świadczenia wychowawczego
 Zarządzenie Nr 198.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:09:59.
Zarządzenie Nr 197/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia, na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, Pani Magdaleny Połaskiej
– referenta do spraw świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego, pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy, do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
świadczenia dobry start, o którym mowa w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu ,,Dobry
start’’, przekazywania informacji o przyznaniu
świadczenia dobry start, a także do wydawania
zaświadczeń
 Zarządzenie Nr 197.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:08:49.
Zarządzenie Nr 196/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia, na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Pani Magdaleny Połaskiej –
referenta do spraw świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego, pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy, do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
jednorazowego świadczenia pieniężnego, o
którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin
,,Za Życiem’’
 Zarządzenie Nr 196.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:07:45.
Zarządzenie Nr 195/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Magdaleny Połaskiej
– referenta do spraw świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego, pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania
Karty Dużej Rodziny oraz realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku
o Karcie Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 195.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:06:24.
Zarządzenie Nr 194/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Magdaleny Połaskiej
– referenta do spraw świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego, pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy do
przekazywania do biura informacji gospodarczej
informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach
dłużnika alimentacyjnego oraz o podejmowaniu
działań wobec dłużników alimentacyjnych i
prowadzeniu postępowań w sprawie świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
 Zarządzenie 194.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:05:04.
Zarządzenie Nr 193/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów
Kapitałowych w Urzędzie Gminy w Korytnicy
 Zarządzenie PPK.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 14:03:21.
Zarządzenie Nr 192/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

 Zarządzenie 192.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:58:55.
Zarządzenie Nr 191/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia listopada 2020 r. w sprawie
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:57:16.
Zarządzenie Nr 190/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia listopada 2020 r. w sprawie
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:56:56.
Zarządzenie Nr 189/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przprowadzenia
inwentaryzacji rocznej
 Zarządzenie dot. Inwentaryzacji rocznej.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:55:47.
Zarządzenie Nr 188/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1

 Zarządzenie 188.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:52:42.
Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie opracowania
planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19

Załącznik nr 1 RFIL

 Zarządzenie RFIL.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:48:59.
Zarządzenie Nr 184/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok
 Z.184.20.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-18 10:31:17.
Zarządzenie Nr 186/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konursu
ofert na świadczenie gwarantowanych usług z
zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańcow
Gminy Korytnica finansowanych z budżetu Gminy
Korytnica oraz określenia jej trybu działania
 Z. 186.20.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-17 13:58:46.
Zarządzenie Nr 185/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogoszenia
konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica
 Z. 185.20.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-17 13:57:14 | Data modyfikacji: 2020-11-17 14:00:09.
Zarządzenie Nr 183/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2021 rok
 Z.183.20.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-17 13:47:22.
Zarządzenie Nr 182/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024
 Zarządzenie 182 z załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-17 13:44:10 | Data modyfikacji: 2020-11-17 13:44:50.
Zarządzenie Nr 180/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok
 z. 180.20.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-03 10:36:27.
Zarządzenie Nr 179/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 października 2020 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Korytnicy
 zarządzenie nabór rolnictwo.II.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-03 10:31:50.
Zarządzenie Nr 178/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 października w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Komisja Rekrutacyjna.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:22:00.
Zarządzenie Nr 176/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020-2023
 176.20.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-10-12 09:46:55 | Data modyfikacji: 2020-10-12 10:07:13.
Zarządzenie Nr 175/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 01 października 2020 r. w sprawie
upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy do prowadzenia
postępowań w sprawach, o których mowa w art.
411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w
tych sprawach zaświadczeń
 z. 175.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-10-05 11:21:48.
Zarządzenie 174/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w
sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu
gminy Korytnica środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny
osobistej
 z 174.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-10-02 15:12:18.
Zarządzenie 173/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z.173.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-10-02 15:06:45.
Zarządzenie 172/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy w Korytnicy
 z. 172.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 09:10:10 | Data modyfikacji: 2020-09-30 09:11:11.
Zarządzenie 143/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2020 roku w sprawie
wprowadzeniaInstrukcji obiegu i kontroli
dokumentów w Urzędzie Gminy Korytnica
 z.143.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 12:15:48.
Zarządzenie 142/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 111/20 Wójta Gminy Korytnica w
sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Urzędu Gminy w Korytnicy
 z.142.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 12:13:43.
Zarządzenie 171/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
24 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia
koordynatorów do spraw dostępności
 z. 171.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:10:48.
Zarządzenie 169/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
08 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia
procedury bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia
pracowników Urzędu Gminy w Korytnicy i
interesantów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii
 z. 169.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-16 12:40:26 | Data modyfikacji: 2020-09-16 12:41:51.
Zarządzenie 167/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
04 września 2020 r. w sprawie zasad przydzielania
pracownikom Urzędu Gminy Korytnica środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
oraz środków higieny osobistej
 z. 167.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-07 10:44:06 | Data modyfikacji: 2020-09-07 10:44:47.
Zarządzenie 166/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z. 166.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-09-03 13:32:41.
Zarządzenie 164/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r.
 z 164.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 08:35:01 | Data modyfikacji: 2020-08-31 08:41:30.
Zarządzenie 163/20 W ójta Gminy Korytnica z
dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r.
 z.163.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-28 13:19:46.
Zarządzenie 162/20 W ójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia i
stosowania procedury wewnętrznej w zakresie
przeciwdziałania niewywiązywaniu się z
obowiązku przekazywania informacji o schematach
podatkowych (MDR) w Urzędzie Gminy Korytnica oraz
jednostkach organizacyjnych Gminy Korytnica
 z.162.20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-28 13:11:22.
Zarządzenie 161/20 W ójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyborów
przedterminowych Sołtysa Sołectwa Jaczew
 z. 161.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:53:01.
Zarządzenie 160/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
06 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok
 z.160.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 08:34:39.
Zarządzenie 159/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z. 159.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 08:32:41.
Zarządzenie 158/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z. 158.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 08:31:24.
Zarządzenie 157/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z. 157.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:12:59.
Zarządzenie 155/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
28 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
 Z. 155.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:10:53.
Zarządzenie 153/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Biura Spisowego
 z. 153.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:02:24 | Data modyfikacji: 2020-06-24 11:02:59.
Zarządzenie 152/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z. 152.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:00:37.
Zarządzenie 151/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i
czasie pracy
 z. 151.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 10:55:47 | Data modyfikacji: 2020-06-24 10:56:19.
Zarządzenie 150/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok
 z.150.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 10:53:48.
Zarządzenie 149/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 dla
Szkoły Podstawowej w Pniewniku
 z. 149.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 10:50:26.
Zarządzenie 148/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 dla
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 z. 148.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 10:48:49.
Zarządzenie 147/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 dla
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 z. 147.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 10:46:18.
Zarządzenie 146/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 dla
Szkoły Podstawowej im. bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach Grubakach
 z. 146.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 10:44:42.
Zarządzenie 145/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 dla
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 z 145.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 10:42:18.
Zarządzenie 144/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok
 z.144.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 10:38:21.
Zarządzenie 112/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
07 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i
zasad odpowiedzialnościza powierzone mienie w
Urzędzie Gminy Korytnica
 z. 112.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 08:09:30.
Zarządzenie 111/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
07 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad
rachunkowości Urzędu Gminy w Korytnicy
 z. 111.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-14 13:44:39 | Data modyfikacji: 2020-05-14 13:48:13.
Zarządzenie 110/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
7 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki)rachunkowości Gminy Korytnica
 z.110.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-14 13:40:55.
Zarządzenie 140/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2020 r. w sprawie upowaznienia
dyrektorów gminnych jednostek sysytemu oświaty
do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji
przez ucznia lub nauczyciela zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu kształcenia
 z.140.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:21:10 | Data modyfikacji: 2020-04-30 12:37:47.
Zarządzenie 139/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z.139.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:10:59.
Zarządzenie 138/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z..138.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:07:27.
Zarządzenie 137/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z..137.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:04:50.
Zarządzenie 136/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok
 z.136.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:00:10.
Zarządzenie 135/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
17 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 zarządzenie 135.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-17 08:21:30 | Data modyfikacji: 2020-04-17 08:30:42.
Zarządzenie 134/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
9 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu szczególnych
form udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych
 Zarządzenie koronawirus .pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-10 08:12:37.
Zarządzenie 133/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
06 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu miejscowego części
wsi Adampol, Czaple, Dąbrowa, Decie, Korytnica,
Kruszew, Leśniki, Nojszew, Pniewnik, Połazie
Świętochowskie, Rabiany, Rąbież, Roguszyn,
Sewerynów, Stary Świętochów, Szczurów, Trawy,
Wielądki, Wola Korytnicka, Wypychy, Zakrzew,
Zalesie, Żabokliki, Żelazów, który był
wykładany do publicznego wglądu w dniach
03.02.2020 r. do 28.02.2020 r.
 z133.20..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-07 08:43:10.
Zarządzenie 132/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok
 z.132.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:40:14.
Zarządzenie 130/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 marca 2020 r. w sprawie likwidacji kasy Urzędu
Gminy w Korytnicy, powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia
inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Korytnicy
 z. 130.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 08:09:52 | Data modyfikacji: 2020-03-31 08:10:14.
Zarządzenie 129/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2019 rok
 sprawozdanie z 2019.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 08:06:05.
Zarządzenie 128/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i
czasie pracy
 z.128.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:54:38 | Data modyfikacji: 2020-03-24 09:55:45.
Zarządzenie 127/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok
 z. 127.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-23 14:09:50.
Zarządzenie 125/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędowi Gminy w Korytnicy
 z. 126.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:01:12.
Zarządzenie 125/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
16 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do
sporządzania Raportu o stanie Gminy Korytnica za
rok 2019
 z. 125.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:58:25.
Zarządzenie 124/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu
Gminy w Korytnicy
 z. 124.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:55:20 | Data modyfikacji: 2020-03-19 13:55:32.
Zarządzenie 123/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
04 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok
 z...123.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:55:08.
Zarządzenie 122/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
03 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy finansowej Gminy na lata 2020-2023
 zarządzenie 1222.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:49:45 | Data modyfikacji: 2020-03-09 14:50:07.
Zarządzenie 121/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
07 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach
dodatków mieszkaniowych w tym wydawania decyzji
administracyjnych
 Skan_20200304.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-04 09:35:09 | Data modyfikacji: 2020-03-09 14:46:21.
Zarządzenie 120/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
11 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w 2020 roku
 z. 120.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-14 13:07:50 | Data modyfikacji: 2020-02-14 13:08:54.
Zarządzenie 119/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
11 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w
Urzędzie Gminy Korytnica
 z. 119.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:52:59.
Zarządzenie 118/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
7 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu
etyki pracowników Urzędu Gminy w Korytnicy
 z 118.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-10 14:06:53.
Zarządzenie 117/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
07 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2020 rok

 z. 117.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-10 14:03:51 | Data modyfikacji: 2020-02-10 14:04:13.
Zarządzenie Nr 116/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok
 z 116.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-10 13:57:10 | Data modyfikacji: 2020-02-10 13:57:56.
Zarządzenie Nr 115/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym i postęowaniu uzupełniającym do
publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas
pierwszych szkół podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Korytnica,
przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów
 z 115.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-10 13:53:17.
Zarządzenie Nr 114/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
uzupełniającego, w tym terminu składania
dokumentów do publicznego przedszkola,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Korytnica w roku szkolnym 2020/2021
 z 114.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-10 13:46:21 | Data modyfikacji: 2020-02-10 13:46:48.
Zarządzenie 109/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia
07 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad
realizacji dochodów gminy oraz trybu dokonywania
wydatków
 z. 109.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-04 13:04:50.
Zarządzenie Nr 108/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania
upoważnienia do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania gminy
 z 108.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-04 12:59:22.
Zarządzenie Nr 107/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wykonywania
budżetu na rok 2020
 z 107.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 10:14:54.
Zarządzenie Nr 106/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2019 roku w zmieniające
zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na
2019 rok
 z 106.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 15:23:27.
Zarządzenie Nr 105/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2019 roku w zmieniające
zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy
Korytnica na lata 2020-2022
 z.105.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:41:02.
Zarządzenie Nr 104/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2019 roku w zmieniające
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy
Urzędu Gminy w Korytnicy
 z..104..19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:14:31.
Zarządzenie Nr 103/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w
"Regulaminie wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Korytnicy"
 z.103.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:07:34.
Zarządzenia Nr 101/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 z.101.19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:36:42.
Zarządzenia Nr 100/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 zarządzenie 100.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 11:02:19.
Zarządzenia Nr 99/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w
Korytnicy
 z..99..19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:42:40.
Zarządzenia Nr 98/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
ofert na świadczenie gwarantowanych usług z
zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców
Gminy Korytnica finansowanych z budżetu Gminy
Korytnica oraz określenia jej trybu pracy
 z.98.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:35:37.
Zarządzenia Nr 97/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica
 z.97.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:26:38.
Zarządzenia Nr 96/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia
stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
 z. 96.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:22:57.
Zarządzenia Nr 95/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 z.95.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 08:31:42.
Zarządzenie Nr 94/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 z.94.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:45:32.
Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2020 rok
 z. 93.19.uchwała budżet druk.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:39:56.
Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023
 z.92.19.wpf druk.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:13:15 | Data modyfikacji: 2019-11-21 14:36:00.
Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 z..91.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:09:14.
Zarządzenie Nr 90/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie
rozliczania płatności podatku VAT w Gminie
Korytnica oraz jednostkach organizacyjnych za
pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności
(split payment)
 z .90.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:04:37.
Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 z89.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-19 13:42:33.
Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 z 88.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-14 12:10:36 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 z.84.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-26 08:29:09.
Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 z 83.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-12 12:43:24.
Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP,
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 .82.19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:56:00.
Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 02 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 81.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:40:56.
Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury -
biblioteki za I półrocze 2019 roku

Wyjasnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2019 roku

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7,8,9

Załącznik 10

Załącznik 11,12,13,14

Załącznik 15

 z 80.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-03 12:17:55.
Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 79.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-03 12:10:09.
Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 78.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:47:19.
Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 77.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:45:40.
Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 lipca 2019 roku w sprawi zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 .75..19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:15:22 | Data modyfikacji: 2019-07-17 08:21:03.
Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Ks. Rafała
Romańczuka, nauczyciela religii w Zespole Szkolno
- Przedszkolnym w Korytnicy
 74.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:20:11 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:23:16.
Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 73.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:55:08 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:56:45.
Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica
 72.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:50:02 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:50:31.
Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia wychowawczego, wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz
przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
wychowawczego
 71..19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:20:07 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:40:18.
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani
Agnieszki Laskowskiej- Starszego referenta do
spraw świadczeń rodzinnych w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania
decyzji, oraz przekazywania informacji o
przyznaniu świadczenia wychowawczego
 70.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:49:59 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:51:00.
Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani
Agaty Drzażdżyńskiej - Starszego referenta do
spraw świadczeń wychowawczych w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania
decyzji, oraz przekazywania informacji o
przyznaniu świadczenia wychowawczego
 69.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:31:07 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:32:32.
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia Pani
Edyty Kocon - Starszego referenta do spraw
świadczeń rodzinnych w Korytnicy do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania
decyzji, oraz przekazywania informacjji o
przyznaniu świadczenia wychowawczego
 68.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:37:10 | Data modyfikacji: 2019-07-09 10:25:14.
Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powierzenie
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie
 .67.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:16:00 | Data modyfikacji: 2019-07-08 15:26:03.
Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 66.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:14:00 | Data modyfikacji: 2019-07-08 15:00:32.
Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 65.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:11:55 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:58:49.
Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 64.19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:10:17 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:55:15.
Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 63.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:08:10 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie
 zarządzenie Nr 62..19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:36:48.
Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 zarządzenie nr 61.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:31:50.
Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie sporządzenia i
podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użyczenie
 60..19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:11:03.
Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 maja 2019 r w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 .59.19...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:05:34.
Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 maja 2019 r w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 58.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:00:48.
Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia
Radzie Gminy Korytnica Raportu o stanie Gminy
Korytnica za 2018 rok

Raport o stanie Gminy Korytnica za 2018 rok

 57.19r.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:30:04.
Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sewerynowie
 56z.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:27:41.
Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022
 55z.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:24:36.
Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 54.19z.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:21:55.
Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 z.53.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:11:53.
Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 z52.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:07:34.
Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
ofert na świadczenie gwarantowanych usług z
zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców
Gminy Korytnica finansowanych z budżetu Gminy
Korytnica oraz określenia jej trybu pracy
 zarz.51.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:03:54.
Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:55:58.
Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Szkoły Podstawowej w Pniewniku
 49.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:47:16.
Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 z48.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:45:08.
Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 47.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:40:29.
Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 46.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:38:11.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Szkoły Podstawowej im bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach Grubakach
 45.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:35:00.
Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 44..19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:10:10.
Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 43.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:05:57.
Zarządzenie Nr 42 A/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia osób
do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w
czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r.
 42A.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:03:27.
Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 42.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:05:41.
Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 zz41.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 12:07:06.
Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 4019zarz..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:55:13.
Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 39.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:46:54.
Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 38.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:45:19.
Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 37.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:41:03.
Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 36.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:37:58.
Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu do sporządzenia Raportu o stanie Gminy
Korytnica za rok 2018
 35.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:35:41.
Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 34.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:30:18.
Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
 Zarządzenie Nr 33.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:29:47 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:43:02.
Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 32.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:27:38.
Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania
komisji do spraw likwidacji pieczątek i pieczęci
służbowych w Urzędzie Gminy Korytnica
 31.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:26:10.
Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 30.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:24:06.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 marca 2019 roku w sprawie przymusowego
doprowadzenia przez Policję osób podlegających
stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej
 29.2019.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:21:58.
Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 Z 28.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:10:14.
Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 27.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 08:46:40.
Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok
 26.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-19 13:21:25 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działającej na terenie
Gminy Korytnica
 25.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:08:52.
Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok
 24.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:03:38.
Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica w roku
szkolnym 2019/2020
 21.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:02:04.
Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów
samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na
wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Korytnica
 20.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:58:39.
Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogloszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
 19.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:23:37.
Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej
 18.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:18:28.
Zarządzenie Nr 16/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 16.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-07 08:33:22.
Zarządzenie Nr 15/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 15.18.......PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-07 08:26:08.
Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2018 rok
 14.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:18:16 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:19:28.
Zarządzenie Nr 13/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 13.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:13:50.
Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 12.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:12:35.
Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie miny na 2018 rok
 11.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:09:45.
Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2018 rok
 10.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:08:24 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:10:34.
Zarządzenie Nr 9/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 9.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:06:34 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 8.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:04:19.
Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 7.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:25:23.
Zarządzenie Nr 6/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 6.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:24:29.
Zarządzenie Nr 5/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 5.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:23:27.
Zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 4.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:51:07.
Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
pełnej inwentaryzacji okresowej składników
majątku Gminy Korytnica, powołania członków
komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
 3.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:59:59.
Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 2.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:57:21.
Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 1.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:56:25.
Zarządzenie Nr 416/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 416.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:52:37.
Zarządzenie Nr 415/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 415.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:43:42.
Zarządzenie Nr 414/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2019 rok

414.18.PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:33:26 | Data modyfikacji: 2018-11-27 15:04:19.
Zarządzenie Nr 413/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022
 413.18.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:29:46 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 412/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 412.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:27:55.
Zarządzenie Nr 411/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 411.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:22:45.
Zarządzenie Nr 410/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 410.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-02 09:20:25.
Zarządzenie Nr 409/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24.10.2018 r. w sprawie powołania
Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych w Urzędzie Gminy w Korytnicy
 409.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-02 09:18:09.
Zarządzenie Nr 408/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 408.18+.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:22:42.
Zarządzenie Nr 407/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 407.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:21:03.
Zarządzenie Nr 406/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 406.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:20:04.
Zarządzenie Nr 405/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 405.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:19:08.
Zarządzenie Nr 404/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018-2021
 404.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:17:01.
Zarządzenie Nr 403/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 403.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:09:38.
Zarządzenie Nr 402/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 402.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:08:22.
Zarządzenie Nr 401/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 401.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:07:17.
Zarządzenie Nr 400/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 400.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:05:49.
Zarządzenie Nr 398/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia
na terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
 398.18B .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:47:09.
Zarządzenie Nr 397/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 397.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:41:17.
Zarządzenie Nr 396/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 396.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:35:45.
Zarządzenie Nr 395/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Szkoły Podstawowej im
bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach-Grubakach
 395.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:32:40.
Zarządzenie Nr 394/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego Podstawowej w Korytnicy
 394.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:29:14.
Zarządzenie Nr 393/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie
 393.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:26:29.
Zarządzenie Nr 392/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie
 392.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:23:52.
Zarządzenie Nr 391/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Szkoły Podstawowej w
Pniewniku
 391.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:21:09.
Zarządzenie Nr 390/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 390...18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:17:30.
Zarządzenie Nr 389/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 389.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 10:20:46.
Zarządzenie Nr 388/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 388.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 10:02:39.
Zarządzenie Nr 387/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 387.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 10:01:41.
Zarządzenie Nr 386/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 września 2018 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy

386.18...PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 09:59:37 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:51:20.
Zarządzenie nr 385/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Korytnica.
 385.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 09:54:23.
Zarzadzenie Nr 384/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018-2021
 384.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:21:50.
Zarzadzenie Nr 383/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 383.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:18:00.
Zarządzenie Nr 382/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 382.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:27:57.
Zarządzenie Nr 381/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 381.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:23:06.
Zarządzenie Nr 380/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, wtym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji
kultury-biblioteki, za I półrocze 2018 roku

380.18.PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 11:16:50 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 379/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie
 379.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:35:52.
Zarządzenie Nr 378/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie
 378.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:32:03.
Zarządzenie Nr 377/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 377.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:29:32.
Zarządzenie Nr 376/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania Pani
Elżbiety Osytek-Siekierzyńskiej ze stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 376.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:26:43.
Zarządzenie Nr 375/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 375.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:24:25.
Zarządzenie Nr 374/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 374.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:18:45.
Zarządzenie Nr 373/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 373.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:14:00.
Zarządzenie Nr 372/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 372.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:09:58.
Zarządzenie Nr 371/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 371.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:06:44.
Zarządzenie Nr 370/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 370.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:03:52.
Zarządzenie Nr 369/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 369.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:01:25.
Zarządzenie Nr 368/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Punktu
Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza (HNS) w
Urzędzie Gminy Korytnica
 368.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:58:34.
Zarządzenie Nr 367/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 367.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:54:42.
Zarządzenie Nr 366/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 366.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:53:03.
Zarządzenie Nr 365/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 365.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:51:54.
Zarządzenie Nr 364/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 364.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:50:23.
Zarządzenie Nr 363/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 363.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:14:52 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 362/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 362.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:04:39.
Zarządzenie Nr 361/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 361.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:26:08.
Zarządzenie Nr 360/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu
szkolno-przedszkolnego w Korytnicy.
 360.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:15:08.
Zarządzenie Nr 359/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przepriowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Maksymilianowie
 359.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:08:45.
Zarządzenie Nr 358/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Korytnica.
 358.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 09:55:49.
Zarządzenie Nr 357/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Korytnica.
 357.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 09:41:13.
Zarządzenie Nr 356/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 czerwca 2018 r.
 356.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 09:40:24.
Zarządzenie Nr 355/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 355.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 12:01:52.
Zarządzenie Nr 354/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok
 354.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 11:56:25.
Zarządzenie Nr 353/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 353.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 11:16:45.
Zarządzenie Nr 352/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 352.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 11:14:58.
Zarządzenie Nr 351/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 351.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 11:13:10.
Zarządzenie Nr 350/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia, na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, Pani Agnieszki
Laskowskiej - starszego referenta ds. świadczeń
rodzinnych, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących świadczenia
dobry start, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu ' Dobry start ', przekazywania informacji
o przyznanie świadczenia dobry start, a także do
wydawania zaświadczeń,
 350.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 12:44:17.
Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia, na
wniosek Kieronika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, Pani Agaty
Drzażdzyńskiej - referenta ds. świadczeń
wychowawczych, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących świadczenia
dobry start, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu ' Dobry start ', przekazywania informacji
o przyznaniu świadczenia dobry start, a także do
wydawania zaświadczeń.
 349.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 12:37:44.
Zarządzenie Nr 348/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia, na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, Pani Edyta Kocon -
referenta ds. świadczeń rodzinnych, pracownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy,
do prowadzenia postęowań w sprawach dotyczących
świadczenia dobry start, o którym mowa w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawach szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu ' Dobry start ',
przekazywania informadcji o przyznaniu
świadczenia dobry start, a także do wydawania
zaświadczeń.
 348.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 12:28:57.
Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Korytnican z
dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia dobry start, o którym
mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu " Dobry start ',
wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym
decyzji, oraz przekazywania informacji o
przyznaniu świadczenia dobry start, do wydawania
postanowień i zaświadczeń
 347.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 11:54:16.
Zarządzenie Nr 346/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Koyrtnica.
 346.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:26:05.
Zarządzenie Nr 345/2018 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019
dla Szkoły Podstawowej im bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach Grubakach
 345.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:56:03.
Zarządzenie Nr 344/2018 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 344.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:50:42.
Zarządzenie Nr 343/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019
dla Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 343.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-04 08:03:48.
Zarządzenie Nr 342/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok 2018/2019 dla
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 342.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:52:54.
Zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok 2018/2019 dla
Szkoły Podstawowej w Pniewniku
 341.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:50:26.
Zarządzenie Nr 340/18 z dnia 7 maja 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 340.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 07:59:54.
Zarządzenie Nr 339/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej
na 2018 rok
 339.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 07:58:28.
Zarządzenie Nr 338/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 338.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 07:57:00.
Zarządzenie Nr 337/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 337.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-18 09:42:21.
Zarządzenie Nr 336/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 336.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:16:06.
Zarządzenie Nr 335/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia
okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie
nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie
 335.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:31:08.
Zarządzenie Nr 334/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 334.18 ..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:19:55 | Data modyfikacji: 2018-04-06 12:20:41.
Zarządzenie Nr 333/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 333.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:14:16 | Data modyfikacji: 2018-04-06 13:13:06.
Zarządzenie Nr 332/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok
 332.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 08:51:24 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:26:34.
Zarządzenie Nr 331/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawi zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 331.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:20:13.
Zarządzenie Nr 330/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 330.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:14:01.
Zarządzenie Nr 329/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 329.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:12:38.
Zarządzenie Nr 328/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica.
 328.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:34:22.
Zarządzenie Nr 327/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
 327.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:27:37.
Zarządzenie Nr 326/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica.
 326.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:13:38.
Zarządzenie Nr 325/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
 325.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:09:57.
Zarządzenie Nr 324/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Korytnica.
 324.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:52:24 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:54:25.
Zarządzenie Nr 323/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica w roku
szkolnym 2018/2019.
 323.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:49:38.
Zarządzenie Nr 322/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Korytnica.
 322.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:44:28.
Zarządzenie Nr 321/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
 321.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:48:16.
Zarządzenie Nr 320/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
 320.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:38:49.
Zarządzenie Nr 319/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica.
 319.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:16:32 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:28:59.
Zarządzenie Nr 318/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok.
 Nr 318.17.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:02:01.
Zarządzenie Nr 317/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok.
 317.17.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:45:52.
Zarządzenie Nr 316/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok.
 316.17.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:44:06.
Zarządzenie Nr 315/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji i powołania członków komisji
inwentaryzacyjnej.
 315.17.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:42:04.
Zarządzenie Nr 314/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 314.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:28:35.
Zarządzenie Nr 313/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica
 313.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:26:35 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 312/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny
Moniki Suduł, nauczyciela języka angielskiego w
Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach.
 312.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:24:50.
Zarządzenie Nr 311/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 311.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:22:46.
Zarządzenie Nr 310/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 310.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:06:14.
Zarządzenie Nr 309/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 309.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:05:10.
Zarządzenie Nr 308/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 308.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:03:50.
Zarządzenie Nr 307/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 307.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:02:29.
Zarządzenie Nr 306/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 306.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:46:57.
Zarządzenie Nr 305/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
 305.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:45:28.
Zarządzenie Nr 304/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2018 rok
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:41:43.
Zarządzenie Nr 303/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
 303.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:37:55.
Zarządzenie Nr 302/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 302.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:06:51.
Zarządzenie Nr 301/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 297/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 301.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:05:34.
Zarządzenie Nr 299/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 299.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:03:29.
Zarządzenie Nr 298/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 298.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:02:31.
Zarządzenie Nr 297/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 297.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:01:40.
Zarządzenie Nr 296/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 296.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:00:44.
Zarządzenie Nr 295/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 295.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:59:44.
Zarządzenie Nr 294/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 294.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:58:43.
Zarządzenie Nr 293/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 293.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:57:29.
Zarządzenie Nr 292/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 292.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:55:08.
Zarządzenie Nr 291/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 291.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:24:48.
Zarządzenie Nr 290/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 290.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:23:44.
Zarządzenie Nr 289/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 289.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:21:30.
Zarządzenie Nr 288/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 288.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:20:27.
Zarządzenie Nr 287/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 287.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:19:26.
Zarządzenie Nr 286/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 286.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:23:03.
Zarządzenie Nr 285/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 285.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:21:56.
Zarządzenie Nr 284/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 284.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:20:28.
Zarządzenie Nr 283/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 283.17.z.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:19:14 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:25:13.
Zarządzenie Nr 282/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 282.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:16:13 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:25:28.
Zarządzenie Nr 281/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 281.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:13:49 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:25:46.
Zarządzenie Nr 280/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji
kultury-biblioteki, za I półrocze 2017 roku
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:12:33 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 279/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działającej na terenie
Gminy Korytnica
 279.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 10:16:17.
Zarządzenie Nr 278/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawiezmiany w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica
 278.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 10:14:04.
Zarządzenie Nr 277/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działającego na terenie
Gminy Korytnica
 277.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:38:39.
Zarządzenie Nr 276/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica
 276.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:36:47.
Zarządzenie Nr 275/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 275.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:34:00.
Zarządzenie Nr 274/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty
Zalewskiej, nauczyciela kształcenia
zintegrowanego w Szkole Podstawowej w
Maksymilianowie
 274.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:32:59.
Zarządzenie Nr 273/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny
Bartnik, nauczyciela wychowania przedszkolnego w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy
 273.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:31:02.
Zarządzenie Nr 272/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 272.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:28:53.
Zarządzenie Nr 271/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 271.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:27:02.
Zarządzenie Nr 270/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia
harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im.
Jana Pawła II W Korytnicy do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 270.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:26:00.
Zarządzenie Nr 269/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie
inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy
 269.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:22:49 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 268/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 268.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:21:18.
Zarządzenie Nr 267/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 267.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:20:26.
Zarządzenie Nr 266/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 266.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:19:34.
Zarządzenie Nr 265/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 265.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:46:54.
Zarządzenie Nr 264/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 264.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:45:55.
Zarządzenie Nr 263/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Pniewniku
 263.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:43:59.
Zarządzenie Nr 262/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Górkach Grubakach
 262.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:42:57.
Zarządzenie Nr 261/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie
 261.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:41:45.
Zarządzenie Nr 260/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 260.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:40:12.
Zarządzenie Nr 259/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Górkach Grubakach
 259.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:39:19.
Zarządzenie Nr 258/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sewerynowie
 258.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 257/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Pniewniku
 257.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:33:33.
Zarządzenie Nr 256/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: remont
pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w
Górkach Grubakach
 256.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:31:56.
Zarządzenie Nr 255/2017 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie okreslenia
wzorów dokumentów związanych z Rejestrem
Instytucji Kultury Gminy Korytnica
 255.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:22:11.
Zarządzenie Nr 254/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania konisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie
 254.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:59:15.
Zarządzenie Nr 253/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania konisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bpa
Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach
 253.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:57:43.
Zarządzenie Nr 252/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania konisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Pniewniku
 252.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:56:12.
Zarządzenie Nr 251/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 251..zarz17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:42:00.
Zarządzenie Nr 250/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy
 250.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:25:59.
Zarządzenie Nr 249/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Szkoły Podstawowej w Pniewniku
 249.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:24:38.
Zarządzenie Nr 248/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 248.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:23:22.
Zarządzenie Nr 247/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 247.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:22:11.
Zarządzenie Nr 246/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Szkoły Podstawowej im. bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach-Grubakach
 246.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:20:38.
Zarządzenie Nr 245/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 245..17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:18:57.
Zarządzenie Nr 244/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 244.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:17:03.
Zarządzenie Nr 243/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach Grubakach
 243.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:34:43.
Zarządzenie Nr 242/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Pniewniku
 242.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:32:31.
Zarządzenie Nr 241/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 241..Sew.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:29:01.
Zarządzenie Nr 240/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 240.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:22:24.
Zarządzenie Nr 239/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 239.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:21:22.
Zarządzenie Nr 238/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 238.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:20:23.
Zarządzenie Nr 237/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 237.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:19:20.
Zarządzenie Nr 236/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 236...017.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:18:24.
Zarządzenie Nr 235/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 235.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:15:14.
Zarządzenie Nr 234/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 234..17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:13:20.
Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z
zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych
sprawach decyzji
 233.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:10:33.
Zarządzenie Nr 232/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
 232.17.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:22:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:16:40.
Zarządzenie Nr 231/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok
 231..17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:18:04.
Zarządzenie Nr 230/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020
 230..17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:12:10.
Zarządzenie Nr 229/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica w roku
szkolnym 2017/2018
 229...17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:09:51.
Zarządzenie Nr 227/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 227.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-01 09:32:47.
Zarządzenie Nr 226/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, Pani Edyty Kocon -
referenta do spraw świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego, pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy, do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
jednorazowego świadczenia pieniężnego, o
którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wspraciu kobiet w ciąży i rodzin "Za
życiem"
 226.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 13:05:17.
Zarządzenie Nr 225/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących jednorazowego świadczenia
pieniężnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z
dnia 4 listopada 2016 r. o wspraciu kobiet w
ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania
decyzji w tych sprawach
 225.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 13:01:20.
Zarządzenie Nr 224/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 224.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 12:57:47.
Zarządzenie Nr 223/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 223.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 12:56:47 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:40.
Zarządzenie Nr 222/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok
 222.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 12:55:57 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 220/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica
 220...16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:40:17.
Zarządzenie Nr 219/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 219.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:36:37.
Zarządzenie Nr 218/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 218.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:35:30.
Zarządzenie Nr 217/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 217.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:33:49.
Zarządzenie Nr 216/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 216.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:28:49.
Zarządzenie Nr 215/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: budowa
budynku łacznika między szkołą podstawową a
gimnazjum w Korytnicy
 215.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:27:35.
Zarządzenie Nr 214/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 214.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:25:22.
Zarządzenie Nr 213/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: pokrycie
dachu na części budynku szkoły Podstawowej w
Korytnicy
 213.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:24:29.
Zarządzenie Nr 212/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 212.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:20:15.
Zarządzenie Nr 211/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 211.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:26:15.
Zarządzenie Nr 210/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy
 210.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:24:58.
Zarządzenie Nr 209/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 209.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:23:23.
Zarządzenie Nr 208/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 208.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:22:18.
Zarządzenie Nr 207/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania
członków komisji inwentaryzacyjnej
 207.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:21:10.
Zarządzenie Nr 206/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia
naksymalnego wynagrodzenia kieroników jednostek
organizacyjnych
 206.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:19:35.
Zarządzenie Nr 205/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 205.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:17:45.
Zarządzenie Nr 204/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 204.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:16:41.
Zarządzenie Nr 203/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 203.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:15:38.
Zarządzenie Nr 202/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2016 rok
 202.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:14:10.
Zarządzenie Nr 201/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 201.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:12:24.
Zarządzenie Nr 200/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia diagnozy w zakresie
zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia
Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach
 200.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:10:22.
Zarządzenie Nr 199/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 listopada 2016 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie regulamiu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy
 199.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:07:06.
Zarządzenie Nr 198/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 198...16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:04:49.
Zarządzenie Nr 197/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2017 rok
 197.16...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:02:49 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 196/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020
 196.16...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:58:37.
Zarządzenie Nr 195/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 195..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:29:46.
Zarządzenie Nr 194/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 194..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:27:57.
Zarządzenie Nr 193/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 193..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:26:39.
Zarządzenie Nr 192/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 192..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:25:27.
Zarządzenie Nr 191/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 191..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:01:23.
Zarządzenie Nr 190/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 190.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:00:00.
Zarządzenie Nr 189/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 189..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:57:59.
Zarządzenie Nr 188/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 188..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:56:54.
Zarządzenie Nr 187/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 187..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:55:58.
Zarządzenie Nr 186/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 186..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:54:50.
Zarządzenie Nr 185/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: przebudowa
pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej w
Korytnicy (łazienka i szatnia po kuchni)
 185..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:53:50.
Zarządzenie Nr 184/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 184..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:51:39.
Zarządzenie Nr 183/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 183..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:50:19.
Zarządzenie Nr 182/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 września 2016 r. w sprawie: powołania
rzeczoznaców do przeprowadzenia szacowania
zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego,
pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
 182.16...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:47:58.
Zarządzenie Nr 181/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 września 2016 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Korytnicy
 181...16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:05:15.
Zarządzenie Nr 180/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
 180...16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:03:18.
Zarządzenie Nr 179/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 z 179.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:25:05.
Zarządzenie Nr 178/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 z 178.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:24:09.
Zarządzenie Nr 177/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 z 177.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:23:18.
Zarządzenie Nr 176/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 z 176.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:22:25.
Zarządzenie Nr 175/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica
 z 175.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:21:14.
Zarządzenie Nr 174/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Górkach Grubakach
 z 174.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:19:19.
Zarządzenie Nr 173/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sieprnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 z 173.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:17:33.
Zarządzenie Nr 172/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sieprnia 2016 r. w sprawie cofnięcia
upoważnienia Pani Marii Zaboklickiej starszego
pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 z 172.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:16:38.
Zarządzenie Nr 171/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sieprnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 z 171.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:14:24.
Zarządzenie Nr 170/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sieprnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 z 170.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:13:11.
Zarządzenie Nr 169/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia29 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury -
biblioteki, za I półrocze 2016 roku
 169.16zarz.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:12:20 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 168/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 168..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:31:47.
Zarządzenie Nr 167/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły
Podstawowej
 z 167.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:25:56.
Zarządzenie Nr 166/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania
Pani Agnieszki Skibińskiej ze stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
 z 166.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:22:30.
Zarządzenie Nr 165/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wykonania
uchwały Nr XXV/138/08 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w
działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym
 z 165.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:15:02.
Zarządzenie Nr 162/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powołania
Komisji do spraw oceny wniosków sołectw
dotyczących przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego na rok 2017 oraz oceny zmiany wniosku
z funduszu sołeckiego na 2016 r.
 z 162..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:42:27.
Zarządzenie Nr 161/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 z 161..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:39:46.
Zarządzenie Nr 160/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany
Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 z 160..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:36:44.
Zarządzenie Nr 159/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia
Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania
danych osobowych w Urzędzie Gminy w Korytnicy
oraz wprowadzenia Instrukcji określającej
sposób zarządzania systemami informatycznymi
służącymi do przetwarzania danych osobowych
 z 159..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:34:36.
Zarządzenie Nr 158/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: utwardzenie
terenu kostką betonową na działce nr 728
usytuowanej w Korytnicy przy ulicy Sienkiewicza 14
 z 158..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:31:45.
Zarządzenie Nr 157/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 z 157.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:27:01.
Zarządzenie Nr 156/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie 156.16.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-04 11:31:02.
Zarządzenie Nr 155/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 155.16.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-04 09:31:36.
Zarządzenie Nr 154/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 154.16.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:35:28.
Zarządzenie Nr 153/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do załatwiania spraw i wydawania
decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej
 153.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:27:09.
Zarządzenie Nr 152/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 152.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:24:41.
Zarządzenie Nr 151/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 151.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:23:46.
Zarządzenie Nr 150/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 150.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:22:22.
Zarządzenie Nr 149/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 149.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:21:00.
Zarządzenie Nr 148/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 148.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:20:00.
Zarządzenie Nr 147/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 147.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:18:56.
Zarządzenie Nr 146/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 146.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:17:52.
Zarządzenie Nr 145/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 145.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:16:32.
Zarządzenie Nr 144/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 144.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:15:21.
Zarządzenie Nr 143/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 143.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:14:04.
Zarządzenie Nr 142/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 142.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:12:59.
Zarządzenie Nr 141/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 141.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:09:50.
Zarządzenie Nr 140/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 140.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:08:51.
Zarządzenie Nr 139/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 139.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:07:52.
Zarządzenie Nr 138/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 138.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:06:56.
Zarządzenie Nr 137/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 137.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:06:00.
Zarządzenie Nr 136/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 136.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:05:07.
Zarządzenie Nr 135/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 135.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:04:14.
Zarządzenie Nr 134/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agaty
Drzażdzyńskiej referenta do spraw świadczeń
wychowawczych, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do prowadzenia postępowania w
sprawach dotyczących świadczenia wychowaczego.
 134.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:02:22.
Zarządzenie Nr 133/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 133.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:53:45.
Zarządzenie Nr 132/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Edyty Kocon referenta
do spraw świadczeń rodzinnych, pracownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących
świadczenia wychowawczego.
 132.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:52:42.
Zarządzenie Nr 131/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

131.16

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:50:16 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 130/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 130.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:48:09.
Zarządzenie Nr 129/16 Wójta Gminy z dnia 2 marca
2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących świadczenia
wychowawczego, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji
 129.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:47:16.
Zarządzenie Nr 128/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 128.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:43:49.
Zarządzenie Nr 127/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 luty 2016 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 127.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:42:51.
Zarządzenie Nr 126/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 luty 2016 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok
 126.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:42:03.
Zarządzenie Nr 124/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacujnym i
postępowaniu uzupełniającym do publicznego
przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy
Korytnica na rok szkolny 2016/2017
 124.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:40:52.
Zarządzenie Nr 123/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 123.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:37:40.
Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy z dnia 19
stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Edyty Kocon referenta
do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu
alimenatcyjnego, pracownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w
sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz do
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5
grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
 122.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 10:33:20.
Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy z dnia 19
stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Edyty Kocon referenta
do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej do
przekazywania do biura informacji gospodarczej,
informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach
dłużnika alimentacyjnego oraz o podejmowaniu
działań wobec dłużników alimenatcyjnych i
prowadzeniu postępowania w sprawie świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
 121.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 10:24:25.
Zarządzenie Nr 120/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok
 120.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:29:08.
Zarządzenie Nr 119/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 119.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:28:00.
Zarządzenie Nr 118/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 118.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:27:17.
Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 117.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:26:21.
Zarządzenie Nr 116/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 116.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:25:27.
Zarządzenie Nr 115/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 115.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:24:30.
Zarządzenie Nr 114/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2015 rok
 114.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:23:41.
Zarządzenie Nr 113/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na dostawę artykułów
spożywczych do stołówki szkolenj przy
Publicznym Gimnazjum w Korytnicy
 113.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:22:46.
Zarządzenie Nr 112/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na dostawę oleju opałowego
lekkiego do placówek oświatowych oraz dostawę
opału w sezonie grzewczym do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica
 112.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:20:37.
Zarządzenie Nr 111/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2015 rok
 111.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:17:12 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:18:24.
Zarządzenie Nr 110/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 110.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:16:21.
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia działań związanych z
sądowym postępowaniem egzekucyjnym w związku z
dochodzeniem od dłużników alimentacyjnych
należności z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami
 109.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:15:06.
Zarządzenie Nr 108/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 108.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:14:47.
Zarządzenie Nr 107/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 24
grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy Korytnica
 107.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:09:04 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 106/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 106.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:30:00.
Zarządzenie Nr 105/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania
członków komisji inwentaryzacyjnej
 105.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:28:42.
Zarządzenie Nr 104/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2015 rok
 104.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:27:03.
Zarządzenie Nr 103/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 103.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:25:33.
Zarządzenie Nr 102/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 102..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:24:43.
Zarządzenie Nr 101/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 101.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:22:38.
Zarządzenie Nr 100/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: Przebudowa
pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole
Podstawowej w Korytnicy
 100.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:10:21.
Zarządzenie Nr 99/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy szkołach w Korytnicy
 99.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:08:31.
Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowek na 2016 rok
 98.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:06:51 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 97/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2019.
 97.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:02:34.
Zarządzenie Nr 96/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 96.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:20:07.
Zarządzenie Nr 95/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 95.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:19:23.
Zarządzenie Nr 94/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 94.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:18:37.
Zarządzenie Nr 93/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 93.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:17:50.
Zarządzenie Nr 92/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 92.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:17:03.
Zarządzenie Nr 91/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 91.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:16:04.
Zarządzenie Nr 90/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 90.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:14:31.
Zarządzenie Nr 89/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 89.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:13:34.
Zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 88.15..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:12:33.
Zarządzenie Nr 87/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 października 2015 roku w sprawie
wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
 87.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:10:30.
Zarządzenie Nr 86/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 86.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:07:15.
Zarządzenie Nr 85/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 85.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:06:28.
Zarządzenie Nr 84/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 84.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:05:31.
Zarządzenie Nr 83/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 83.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:04:42.
Zarządzenie Nr 82/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 82.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:03:49.
Zarządzenie Nr 81/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 81.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:03:04.
Zarządzenie Nr 80/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 października 2015 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej
 80.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 14:38:08.
Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2015 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczyposplitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 79.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 09:09:55.
Zarządzenie Nr 77/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 października 2015 roku do prowadzenia
czynności losowania składów osobowych
obwodowych komisji wyborczych
 77..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 09:07:13.
Zarządzenie Nr 76/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia
na terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 76..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:59:11.
Zarządzenie Nr 75/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 75.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:55:40.
Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 74.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:54:37.
Zarządzenie Nr 73/15 z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 73.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:52:58.
Zarządzenie Nr 72/15 z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 72.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:51:59.
Zarządzenie Nr 71/15 z dnia 2 września 2015 r. w
sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali
obwodowych komisji do spraw referendum w czasie
przewry w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 71.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:50:10.
Zarządzenie Nr 70/15 z dnia 2 września 2015 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 70..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:48:13.
Zarządzenie Nr 69/15 z dnia 2 września 2015 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 69.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:46:22.
Zarządzenie Nr 68/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w
sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Korytnicy
systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
(EZD), kao oprogramowania wspomagającego
wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie
tradycyjnym
 68.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:45:21.
Zarządzenie Nr 67/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w
sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - biblioteki, za
I półrocze 2015 roku
 67.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:43:03 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:30:38.
Zarządzenie Nr 66/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 66.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:36:45.
Zarządzenie Nr 65/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w
sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej na
2015 rok
 65.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:35:48.
Zarządzenie Nr 64/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 64.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:34:45.
Zarządzenie Nr 63/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
zadanie modernizacja oddziałów przedszkolnych w
gminie Korytnica przy szkołach podstawowych: w
Maksymilianowie, Górkach Grubakach, Korytnicy,
Pniewniku, Sewerynowie w ramach projektu pt.
"Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym"
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Priorytetu IX POKL Rozwój
wykszałcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
 63.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:33:30.
Zarządzenie Nr 62/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w
sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pod
nazwą: Remont sal lekcyjnych nr 1,3,13,14 i
montaż parapetó w Sali nr 5 w szkole Podstawowej
w Korytnicy
 62.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:23:38 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:20.
Zarządzenie Nr 61/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w
sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pod
nazwą: Malowanie pomieszczeń w szkole
Podstawowej w Maksymilianowie
 61.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:15:01 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji do spraw referendum celem
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 59.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 14:56:21.
Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 58.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 14:53:25.
Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina na lata
2015-2019
 57.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 14:52:07.
Zarządzenie Nr 56/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 56.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:29:06.
Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 55.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:28:06.
Zarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 54.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:27:11.
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 53.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:26:12.
Zarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 52.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:25:04.
Zarządzenie Nr 51/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny
Radzio, nauczyciela matematyki i fizyki w
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Korytnicy.
 51.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:23:59.
Zarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 50.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:21:52.
Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 49..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:52:27.
Zarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 48.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:49:59.
Zarządzenie Nr 47/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 47.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:49:10.
Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 46.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:48:19.
Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rowziązywania
Problemów Alkoholowych działającej na terenie
Gminy Korytnica.
 45.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:47:16.
Zarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 44.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:45:37.
Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 43.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:44:15.
Zarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 42.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:42:34.
Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 41.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:41:15.
Zarządzenie Nr 40/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 40.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:39:47.
Zarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 39.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 09:08:40.
Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2015 roku w sprawie podziału rezerwy
budżetowej ogólnej na 2015 rok
 38.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 09:07:44.
Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok
 37..15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 09:06:29.
Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 36.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-05 10:04:18 | Data modyfikacji: 2015-05-05 10:05:47.
Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 35.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-05 10:01:03 | Data modyfikacji: 2015-05-05 10:05:35.
Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2019
 34.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:03:04 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia
osób do ochrony lokali obwodowych komisji
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 33.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:32:11.
Zarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
komisji do spraw brakowania niewykorzystanych
formularzy do wydawania dowodów osobistych
 32.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:16:11.
Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
 29.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:14:35.
Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 31.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:41:07.
Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia
na terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 30.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:59:04.
Zarządzenie Nr 28/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 28.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:54:46.
Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 27.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:52:52.
Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 26.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:51:59.
Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 25.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:51:01.
Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zmianw
budżecie gminy na 2015 rok
 2415.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:25:30.
Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zmianw
budżecie gminy na 2015 rok
 23.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:22:07.
Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica lokali obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
 22.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:53:51.
Zarządzenie Nr 21/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie upoważenienia
na wniosek Kieronika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agnieszki Laskowskiej
referenta do spraw świadczeń rodzinnych,
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania
Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku
o Karcie Dużej Rodziny
 21.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:52:09.
Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 20.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:49:20.
Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica
 19.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:47:24.
Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie upoważenienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowania w sprawie
przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz do
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5
grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
 18.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:45:00 | Data modyfikacji: 2015-03-20 14:45:42.
Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 17.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:42:57 | Data modyfikacji: 2015-03-20 14:48:18.
Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 16.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:42:00 | Data modyfikacji: 2015-03-20 14:48:04.
Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 15.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:51:44.
Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok
 14.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:28:58 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 13/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 13.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:43:38.
Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 12.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:42:50.
Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:42:02.
Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 10.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:41:18.
Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
29 grudnia 2014 roku w sprawie podziału rezerwy
budżetowej ogólnej na 2014 rok
 9.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:40:11.
Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 8.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:21:14.
Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na dostawę oleju opałowego
lekkiego do placówek oświatowych oraz dostawę
opału oraz oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica
 7.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:20:33.
Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia warunków
refundacji kosztów zakupu okularów korygujących
wzrok dla pracowników Urzędu Gminy Korytnica
obsługujących monitory ekranowe
 6.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:18:22.
Zarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 5.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:16:20.
Zarządzenie Nr 4/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 4.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:15:39.
Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2014 roku w sprawie podziału rezerwy
budżetowej ogólnej na 2014 rok
 3.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:15:01.
Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 2.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:14:02.
Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 1.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:13:25.
Zarządzenie Nr 360/2014 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
składników majątku Gminy Korytnica, powołania
członków komisji iwentaryzacyjnej i zespołów
spisowych
 z 360.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 15:08:51 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 364/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 364.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:54:16.
Zarządzenie Nr 363/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 358/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 363.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:53:27.
Zarządzenie Nr 362/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 362.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:46:04.
Zarządzenie Nr 361/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 361.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:44:57.
Zarządzenie Nr 359/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania
dwóch niezależnych zespołów pracowników
Urzędu Gminy w Korytnicy do korekty składów
kart do głosowania w głosowaniu ponownym w
wyborach Wójta Gminy Korytnica w dniu 30
listopada 2014 r.
 359..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:43:29.
Zarządzenie Nr 358/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 358.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:38:13.
Zarządzenie Nr 357/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 357.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:37:27.
Zarządzenie Nr 356/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 356.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:36:43.
Zarządzenie Nr 355/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 355.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:35:56.
Zarządzenie Nr 354/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2015 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2019.

część 1

część 2

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:29:42.
Zarządzenie Nr 353/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenia
osób do ochrony lokali obwodowych komisji
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 353.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:27:46.
Zarządzenie Nr 352/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie powołania
dwóch niezależnych zespołów pracowników
Urzędu Gminy w Korytnicy do korekty składów
kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy
Korytnica i Wójta Gminy Korytnica zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 352.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:24:38.
Zarządzenie Nr 351/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmianw
budżecie gminy na 2014 rok
 351.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:19:22.
Zarządzenie Nr 350/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zmianw
budżecie gminy na 2014 rok
 350.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:18:30.
Zarządzenie Nr 349/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok.
 349.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:43:49.
Zarządzenie Nr 348/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok.
 348.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:43:05.
Zarządzenie Nr 347/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok.
 347.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:42:22.
Zarządzenie Nr 346/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok.
 346.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:41:35.
Zarządzenie Nr 345/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2014 r. w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2014 rok.
 345.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:40:49.
Zarządzenie Nr 344/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2014 rok.
 344.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:40:01.
Zarządzenie Nr 343/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok.
 343.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:38:45.
Zarządzenie Nr 342/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok.
 342.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:38:05.
Zarządzenie Nr 341/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok.
 341.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:37:27.
Zarządzenie Nr 335/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok.
 335.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:19:51.
Zarządzenie Nr 339/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 339.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:03:56.
Zarządzenie Nr 338/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 338.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:03:09.
Zarządzenie Nr 340/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
 zarządzenie - miejsca samorz2014.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-15 08:51:22.
Zarządzenie Nr 337/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 337..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:03:27 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 336/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica.
 336.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-24 09:51:40.
Zarządzenie Nr 334/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia
warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów
osobowych niebędących własnością pracodawcy
 334.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-23 10:40:08.
Zarządzenie Nr 333/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 333.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:43:25.
Zarządzenie Nr 332/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 332.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:42:51.
Zarządzenie Nr 331/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 331.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:42:14.
Zarządzenie Nr 330/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przdsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury -
biblioteki, za I półrocze 2014 roku

wyjaśnienia

dochody za I półrocze

dochody szczegółowo

dochody szczegółowe zlecone

wydatki według działów

wydatki szcególowo

wydatki według rodzajów

wydatki zlecone

przychody i rozchody

realizacja wpf

realizacja przedsięwzięć

fundusz sołecki wydatki

biblioteka półrocze

 (Zarządzenie Nr 330 spraw. za I pół 2014 ).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:41:14.
Zarządzenie Nr 329/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 329.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:38:12.
Zarządzenie Nr 328/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 328.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:37:40.
Zarządzenie Nr 327/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 327.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:37:05.
Zarządzenie Nr 326/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 7 września 2014 r.
 326..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:36:05.
Zarządzenie Nr 325/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do przyznawania Karty Dużej Rodziny.
 325.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:32:28.
Zarządzenie Nr 324/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 324.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:31:08.
Zarządzenie Nr 323/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
7 września 2014 r.
 323.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:30:21.
Zarządzenie Nr 322/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 322.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:26:59.
Zarządzenie Nr 321/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 321.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:25:54.
Zarządzenie Nr 320/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 320.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:25:07.
Zarządzenie Nr 319/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 319.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:22:48.
Zarządzenie Nr 318/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 318.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:22:11.
Zarządzenie Nr 317/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 317.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:20:52.
Zarządzenie Nr 313/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 313.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:20:15.
Zarządzenie Nr 312/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kamili
Kopeć, nauczyciela języka angielskiego w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Korytnicy
 312.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:19:18.
Zarządzenie Nr 311/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 311.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:17:20.
Zarządzenie Nr 310/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 310.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:16:18.
Zarządzenie Nr 309/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 309.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:15:35.
Zarządzenie Nr 308/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 308.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:14:27.
Zarządzenie Nr 307/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej inwestycji pn. Remont
świetlicy wiejskiej we wsi Połazie
Świętochowskie, Remont oraz docieplenie
świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabiany wraz
z utwardzeniem terenu, Remont świetlicy wiejskiej
w wsi Jaczew
 307.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:13:15.
Zarządzenie Nr 306/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 306.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:10:22.
Zarządzenie Nr 305/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 305.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:09:28.
Zarządzenie Nr 304/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 304.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:08:45.
Zarządzenie Nr 303/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 303.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:08:04.
Zarządzenie Nr 302/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 302.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:07:17.
Zarządzenie Nr 301/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących
zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w
tych sprawach decyzji
 301.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:06:07.
Zarządzenie Nr 300/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 300.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:06:43.
Zarządzenie Nr 299/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 299.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:05:53.
Zarządzenie Nr 298/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok
 298.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:05:05.
Zarządzenie Nr 296/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 296.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:02:43.
Zarządzenie Nr 294/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 294.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:00:34.
Zarządzenie Nr 293/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 293.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:59:44.
Zarządzenie Nr 292/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 292.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:59:07.
Zarządzenie Nr 291/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 291.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:58:32.
Zarządzenie Nr 290/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

wyjaśnienie

sprawozdanie za 2013

mienie komunalne

biblioteka

 (1 Zarządzenie 290 ).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:54:03.
Zarządzenie Nr 289/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 289.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:52:28.
Zarządzenie Nr 288/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 288.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:51:50.
Zarządzenie Nr 287/14 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej z dnia 13 marca 2014 r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony
Cywilnej
 287.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:50:47.
Zarządzenie Nr 286/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
gminie Korytnica
 286.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:48:50.
Zarządzenie Nr 285/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 285.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:46:57.
Zarządzenie Nr 284/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 284.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:46:09.
Zarządzenie Nr 283/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 283.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:45:23.
Zarządzenie Nr 282/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 282.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:44:36.
Zarządzenie Nr 281/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 280/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podziału
części rezerwy budżetowej celowej na
realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w 2014 roku
 281.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:43:18.
Zarządzenie Nr 280/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie podziału
części rezerwy budżetowej celowej na
realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w 2014 roku
 280.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:40:39.
Zarządzenie Nr 279/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania
pełnomocnika do spraw współpracy z
organizacjami pozarządowymi
 279.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:37:36.
Zarządzenie Nr 278/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2014-2019
 278.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:35:39.
Zarządzenie Nr 277/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 277.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:32:33.
Zarządzenie Nr 276/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
 276.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:31:47.
Zarządzenie Nr 275/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 275..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:58:34.
Zarządzenie Nr 274/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 274.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:56:30.
Zarządzenie Nr 273/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działającej na terenie
Gminy Korytnica
 273.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:55:30.
Zarządzenie Nr 272/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 272.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:53:46.
Zarządzenie Nr 271/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 271.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:53:02.
Zarządzenie Nr 270/13 z dnia 18.12.2013 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych oraz dostawę opału do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica
 270.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:52:11.
Zarządzenie Nr 269/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 269.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:50:16.
Zarządzenie Nr 268/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok
 268.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:49:23.
Zarządzenie Nr 267/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok
 267.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:48:31.
Zarządzenie Nr 266/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok
 266.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:47:30.
Zarządzenie Nr 265/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 265.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:45:57.
Zarządzenie Nr 264/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 264.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:45:12.
Zarządzenie Nr 261/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 261..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:39:48.
Zarządzenie Nr 260/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania
członków komisji inwentaryzacyjnej
 260.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:38:13.
Zarządzenie Nr 259/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 259.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:36:39.
Zarządzenie Nr 258/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 258.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:35:30.
Zarządzenie Nr 257/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 257.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:34:32.
Zarządzenie Nr 256/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 256.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:33:17.
Zarzadzenie Nr 255/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2014 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014-2019

projekt uchwały

uzasadnienie

plan dochodów według działów

dochody w pełnej klasyfikacji

dotacje celowe zlecone

plan wydatków

wydatki

wydatki w pełnej klasyfikacji

wydatki zlecone

wydatki na zadania inwestycyjne

przychody i rozchody

plan wydatków na fundusz sołecki

dotacje

plan dochodów i wydatków oświata

projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

 zarządzenie 255.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:31:51 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 254/2013 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie powołania
komisji w celu dokonania przglądu materiałów
zawierających informacje niejawne wytworzonych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy
 254.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:30:03.
Zarządzenie Nr 253/13 z dnia 7.11.2013 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
zakup z dostawą pomocy dydaktycznej i sprzętu w
ramach projektu systemowego pt Krok w
przyszłość w zakresie indywidualizacji
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół
podstawowych realizowanego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
 253.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:23:34.
Zarządzenie Nr 252/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31.10.2013 r. w sprawie powołania komisji
odbiorowej inwestycji pn. Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej w Roguszynie
 252.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:20:20.
Zarządzenie Nr 251/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 251.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:18:48.
Zarządzenie Nr 250/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 250.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:17:58.
Zarządzenie Nr 249/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 249.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:17:08.
Zarządzenie Nr 248/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2013-2019
 248.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:16:16.
Zarządzenie Nr 247/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 247.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:14:14.
Zarządzenie Nr 246/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 246.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:13:29.
Zarządzenie Nr 245/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 245.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:12:47.
Zarządzenie Nr 244/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 244.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:11:57.
Zarządzenie Nr 243/13 z dnia 22.10.2013 r. Wójta
Gminy korytnica "Instrukcja Bezpieczeństwa
Pożarowego"
 243.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:11:07.
Zarządzenie Nr 242/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 242.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:07:28.
zarządzenie Nr 241/13 z dnia 9.10.2013 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych oraz dostawę opału do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica
 241.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:06:12.
Zarządzenie Nr 240/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 240.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:04:22.
Zarządzenie Nr 239/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 września 2013 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą; usługa
edukacyjna w ramach projektu systemowego pt. "Krok
w przyszłość" w zakresie indywidualizacji
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół
podstawowych realizowanych z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
 239.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:03:32.
Zarządzenie Nr 238/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 238.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:39:47.
Zarządzenie Nr 237/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 237.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:39:00.
Zarządzenie Nr 236/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 236.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:38:07.
Zarządzenie Nr 235/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 września 2013 roku w sprawie powołania
Zespołu ds. realizacji projektu pod tytułem
"Krok w przyszłość" - projekt systemowy -
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów w klasach I-III szkół podstawowych
 235.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:37:15.
Zarządzenie Nr 234/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 234.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:32:19.
Zarządzenie 233/13 Wójta Gminy Korytnica z dnia
10 września 2013 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
gminie Korytnica
 233.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:31:11 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 232/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury -
biblioteki, za I półrocze 2013 roku

wyjaśnienie

dochody według działów

dochody szczegółowo

dochody szczególne zlecone

wydatki

wydatki szczegółowo

wydatki według rodzajów

wydatki zlecone szczegóły

przychody rozchody inf.

informacja o realizacji wpf

przedsięwzięcia

wydatki fundusz sołecki

biblioteka

 232 zarz.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:11:43.
Zarządzenie Nr 231/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 231.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:51:58.
Zarządzenie Nr 230/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Korytnicy
 230.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:51:17.
Zarządzenie Nr 229/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Korytnicy
 229.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:49:29.
Zarządzenie Nr 228/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie
 228.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:48:38.
Zarządzenie Nr 227/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 227.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:45:30.
Zarządzenie Nr 226/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej inwestycji pn. Remont chodnika
wraz ze zjazdami i budowa zatok autobusowych w
ciągu drogi powiatowej 4239 W w miejscowości
Wola Korytnicka
 226.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:44:15.
Zarządzenie Nr 225/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Korytnicy
 225.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:41:20.
Zarządzenie Nr 224/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok
 224.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:39:37.
Zarządzenie Nr 222/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 222.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:22:44.
Zarządzenie Nr 221/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 221.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:21:54.
Zarządzenie Nr 220/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 220.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:18:03.
Zarządzenie Nr 219/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 219..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:17:06.
Zarządzenie Nr 218/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 218.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:14:50.
Zarządzenie Nr 217/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji
odbiorowej inwestycji pn. Remont chodnika wraz ze
zjazdami w ciągu drogi powiatowej 4244 W w
miejscowości Kąty oraz Remont budynku świetlicy
w Kątach
 217.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:14:00.
Zarządzenie Nr 216/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 216.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:11:52.
Zarządzenie Nr 215/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 215.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:11:06.
Zarządzenie Nr 214/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Rusjan,
nauczyciela przyrody w Szkole Podstawowej w
Maksymilianowie
 214.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:10:00.
Zarządzenie Nr 213/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Moniki Świderskiej,
nauczyciela matematyki w Publicznym Gimnazjum w
Korytnicy
 213.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:07:45.
Zarządzenie Nr 212/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Wyszogrodzkiej,
pedagoga szkolnego w Publicznym Gimnazjum w
Korytnicy
 212.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:05:06.
Zarządzenie Nr 211/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Agaty Zabłockiej,
nauczyciela języka rosyjskiego w Publicznym
Gimnazjum w Korytnicy
 211..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:18:16.
Zarządzenie Nr 210/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Marty Szczepańskiej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Górkach Grubakach
 210.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:14:36.
Zarządzenie Nr 209/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Anny Siekierzyńskiej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Korytnicy
 209.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:12:51.
Zarządzenie Nr 208/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego
sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Urzędzie Gminy w Korytnicy
 208.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:11:05.
Zarządzenie Nr 207/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 207..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:09:24.
Zarządzenie Nr 205/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 205.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:06:00.
Zarządzenie Nr 204/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2013-2019
 204.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:05:08.
Zarządzenie Nr 203/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Korytnicy
 203.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:04:07.
Zarządzenie Nr 202/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie
 202.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:59:53.
Zarządzenie Nr 201/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2013-2019
 201.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:58:12.
Zarządzenie Nr 199/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Gminnego Przedszkola Publicznego w Korytnicy
 199.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:55:28.
Zarządzenie Nr 198/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
 198.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:54:17.
Zarządzenie Nr 197/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
 197.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:52:41.
Zarządzenie Nr 196/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok
 196.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:51:39.
Zarządzenie Nr 195/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 195.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:50:37.
Zarządzenie Nr 194/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
 194.13.2013Zarządzenie-03-29.pdf z podpisem.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:49:41.
Zarządzenie Nr 193/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 193.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:48:11.
Zarządzenie Nr 192/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 192.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:47:30.
Zarządzenie Nr 191/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 191.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:46:08.
Zarządzenie Nr 190/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 190.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:45:12.
Zarządzenie Nr 189/13 Wojta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
gminie Korytnica
 189.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:43:09.
Zarządzenie Nr 188/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 188.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:41:39.
Zarządzenie Nr 187/2013 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 lutego 2013 w
sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej na
terenie gminy Korytnica
 187.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:40:21.
Zarządzenie Nr 186/2013 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 lutego 2013 w
sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej na
terenie gminy Korytnica
 186.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:36:51.
Zarządzenie Nr 135/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego Pani Anny Korolczuk,
nauczyciela języka angielskiego w Szkole
Podstawowej w Sewerynowie
 135.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:40:12 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:41:50.
Zarządzenie Nr 133/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego Pani Karoliny Puzio,
nauczyciela kształcenia zintegrowanego w Szkole
Podstawowej w Górkch Grubakach
 133.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:38:31.
Zarządzenie Nr 134/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego Pani Moniki Syczuk,
nauczyciela języka angielskiego w Publicznym
Gimnazjum w Korytnicy
 134.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:26:47 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:38:40.
Zarządzenie Nr 132/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego Pani Anny Kubickiej,
nauczyciela wychowania fizycznego w Publicznym
Gimnazjum w Korytnicy
 132.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:22:38.
Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2012 rok
 131.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:19:43 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 129/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16.07.2012 r. w sprawie powołania komisji
odbiorowej inwestycji pn. Remont chodnika wraz ze
zjazdami i budowa zatok autobusowych w ciągu
drogi powiatowej nr 4238 W w miejscowości Górki
Borze.
 129.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:17:37.
Zarządzenie Nr 184/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok
 184.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:25:58.
Zarządzenie Nr 183/13 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 11 lutego 2013
r. w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu
Obrony Cywilnej Gminy korytnica do stosowania.
 183.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:25:03.
Zarządzenie Nr 181/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
 181.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:21:29.
Zarządzenie Nr 180/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 180.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:08:03.
Zarządzenie Nr 179/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 179.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:07:18.
Zarządzenie Nr 178/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 178.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:06:29.
Zarządzenie Nr 177/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 177.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:05:32.
Zarządzenie Nr 176/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2012 rok
 176.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:04:42.
Zarządzenie Nr 175/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 175.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:03:21.
Zarządzenie Nr 174/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 174.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:02:33.
Zarządzenie Nr 173/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 173.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:01:53.
Zarządzenie Nr 172/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 172.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:01:01.
Zarządzenie Nr 171/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 171.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 12:49:59.
Zarządzenie Nr 170/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 170.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 12:20:25.
Zarządzenie Nr 169/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 169.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 12:19:42.
Zarządzenie Nr 168/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania
członków komisji inwentaryzacyjnej
 168.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 12:18:17.
Zarządzenie Nr 167/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2013 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

projekt

uzasadnienie

tabela nr 1

tabela nr 1a

tabela nr 1b

tabela nr 2

tabela nr 2a

wydatki wg rodzaju

tabelka 2b

inwestycje

przychody i rozchody

tabela nr 5

dotacje

zał. nr 2 dochody własne

instytucje kultury

projekt uchwały wieloletniej i załaczniki

 167.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:57:52.
Zarządzenie Nr 166/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zrzeczenie się odszkodowania
przysługującego Gminie Korytnica
 166.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:10:25 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 165/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie szczególowego
sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Urzędzie Gminy w Korytnicy
 165.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:09:40.
Zarządzenie Nr 164/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 164.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:07:16.
Zarządzenie Nr 163/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 163.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:06:35.
Zarządzenie Nr 162/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 162.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:05:41.
Zarządzenie Nr 161/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 161.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:04:45.
Zarządzenie Nr 159/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 października 2012 r. w sprawie udzielenie
pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zespołu
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w
Korytnicy do reprezentowania wnioskodawcy - Gminy
Korytnica w zakresie realizacji projektu pt.
Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 159.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:13:50.
Zarządzenie Nr 158/12 z dnia 10.10.2012 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie
grzewczym 2012/2013 do placówek oświatowych oraz
dostawę opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do
placówek oświatowych z terenu gminy Korytnica
 158.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:10:41.
Zarządzenie Nr 155/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 155.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:02:34.
Zarządzenie Nr 154/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 154.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:01:38.
Zarządzenie Nr 153/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2012 rok
 153.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:00:43.
Zarządzenie Nr 152/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 152.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:59:31.
Zarządzenie Nr 151/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 151.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:57:31.
Zarządzenie Nr 150/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 150.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:55:56 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:57:56.
Zarządzenie Nr 149/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 149.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:54:34.
Zarządzenie Nr 148/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica
 148.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:53:17 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:55:12.
Zarządzenie Nr 147/12 Wójta Gminy korytnica z
dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorzadowej instytucji kultury -
biblioteki, za I półrocze 2012 roku.

wyjaśnienie

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

załącznik nr 14

 147.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:14:01 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:51:16.
Zarządzenie Nr 146/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 146.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:09:26.
Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 145.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:08:37.
Zarządzenie Nr 144/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2012 roku w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu powierza się Andrzejowi
Kruszewskiemu stanowisko Dyrektora Publicznego
Gimnazjum w Korytnicy od dnia 1 września 2012
roku na okres 5 lat szkolnych.
 144.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:07:04.
Zarządzenie Nr 143/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2012 roku w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu powierza się Panu
Dariuszowi Adamczyk stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Pniewniku od dnia 1 września 2012
roku na okres 5 lat szkolnych.
 143.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:04:53.
Zarządzenie Nr 142/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2012 roku w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu powierza się Pani
Agnieszce Skibińskiej stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie od dnia 1
września 2012 roku na okres 5 lat szkolnych.
 142.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:02:10.
Zarządzenie Nr 141/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2012 roku w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu powierza się Pani
Bożenie Rudnik stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Górkach Grubakach od dnia 1
września 2012 roku na okres 5 lat szkolnych.
 141.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 12:58:28.
Zarządzenie Nr 140/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 140.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 12:55:44.
Zarządzenie Nr 297/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r.
 załacznik do 297..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-05 13:49:10 | Data modyfikacji: 2014-09-17 14:03:59.
Zarządzenie Nr 295/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 zarzadzenie 295.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-24 14:19:37 | Data modyfikacji: 2014-09-17 14:01:34.
Zarządzenie Nr 263/2013 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 5 grudnia 2013
r.
 zarządzenie 263.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-05 15:15:56 | Data modyfikacji: 2014-09-16 11:43:26.
Zarządznie Nr 262/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia
27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Korytnicy
 zarządzenie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-04 13:59:28 | Data modyfikacji: 2014-09-16 11:42:50.
Zarządzenie Nr 223/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korytnicy
 Zarządzenie Nr 223Zespół.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-09 12:17:09 | Data modyfikacji: 2014-09-05 13:23:24.
Zarządzenie Nr 206/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
 ZARZĄDZENIE komisja OZK.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-13 10:46:37 | Data modyfikacji: 2014-09-05 12:07:06.
Zarządzenie Nr 200/13 z dnia 22 maja 2013 r. w
sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Korytnicy
 zarządzenie nabór OZK.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-05-22 13:35:47 | Data modyfikacji: 2014-09-05 11:56:05.
Zarządzenie Nr 185/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15.02.2013 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Korytnicy
 zarządz wynagr.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-26 09:07:04 | Data modyfikacji: 2014-08-28 13:26:30.
Zarządzenie Nr 182/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego
Gminie Korytnica
 zarządzenie.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:13:11 | Data modyfikacji: 2014-08-28 13:22:51.
Zarządzenie Nr 160/12 Wójta Gminy Korytnica w
sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na stanowisko: Referent ds.
księgości budżetowej
 nowy.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-25 09:44:15 | Data modyfikacji: 2014-08-06 14:14:19.
Zarządzenie Nr 157/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2012 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Korytnicy
 zarządzenie nabór księgowość.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 12:51:30 | Data modyfikacji: 2014-08-06 14:03:39.
Zarządzenie Nr 156/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 18/11 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia
koordynatora czynności kancelaryjnych
 zarządzenie koordynator.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 12:47:42 | Data modyfikacji: 2014-08-06 14:03:19.
Zarządzenie Nr 139/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 139.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-08-13 08:11:59 | Data modyfikacji: 2014-08-06 12:54:19.
Zarządzenie Nr 137/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko młodszego referenta ds. obsługi Rady
Gminy, sekretariatu i spraw kancelaryjnych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy
 ZARZĄDZENIE komisja II.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 08:11:50.
Załącznik do Zarządzenia Nr 136/12
 załącznik-nabór 2.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-02 08:41:13.
Zarządzenie Nr 136/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Korytnicy
 zarządzenie nabór.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:34:18.
Zarządzenie Nr 130/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko referenta do spraw obsługi Rady Gminy,
sekretariatu i spraw kancelaryjnych w Urzędzie
Gminy w Korytnicy
 ZARZĄDZENIE NR 130.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:34:01.

Zobacz:
   Od 7 lipca 2012 r.
   Do 6 lipca 2012 r.
Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:34:01
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk